Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 563

Saada link Prindi PDF

 13. veebruar 2018 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 563KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI


K  14.02   
18.00   1.a Aabitsapidu   

N  15.02   
3.00 MK Jäljendusvaadend Salmel
16.00 Õpetajate mälumäng KHK
16.00 Väärikate Ülikool
18.30 Ö-Ülikool

R  16.02   
15.00   2.b klassiõhtu    
A. Raudkatsi võistutantsimine
MK saksa keele olümpiaad 8.-9.kl
MK Rahvastepall 1.-3.kl  spordihoones
19.00 Kabaree võimlejad + linnarahvas

L  17.02   
A. Raudkatsi võistutantsimine
Informaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus
Üleriigilise muusika aineolümpiaadi piirkondlik voor

P  18.02   
Informaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus

E  19.02   
EV100 nädal 19.-23.veebruar
09.45 P k klassivanemate koosolek
10.45 G klassivanemate koosolek
13.00 Direktsiooni koosolek
Algklasside sisespordinädal  19.-23.veebruar

T  20.02   
16.00 Õpilasesinduse koosolek
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss
MK Tipa-Tapa jalgpalliturniir 1.-5. klass

K  21.02   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.30 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek

N  22.02   
MK Spordiviktoriin Bumerang
19.00 EV 100 Ball

R  23.02   
11.00 Algklasside aktus
12.00 Põhikooli aktus
13.00 Gümnaasiumi aktus

L  24.02    VAHEAEG

P  25.02    VAHEAEG                                

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  14.02    Triin Vallsalu. Koolitusest Bulgaarias
N  15.02    Direktsiooni info
R  16.02    Triin Vallsalu. Kiirpilk võistutantsimisele
E  19.02    Viljar Aro
T  20.02    Anne Teigamägi. Jäljed lumel
K  21.02    Inga Paaskivi. Vene keele lõpueksamist
N  22.02    Direktsiooni info
R  23.02    Meie ise. Killukesi 80-ndate lõpust

TÄNU TEGIJALE!

Rita Ilves — õpilaste suurepärase juhendamise eest vabariiklikuks etlusvõistluseks.
Liina Truu, Liis Ojasaar, Anni Väli — õpilaste suurepärase juhendamise eest 6.-7. klasside maakondlikuks inglise keele olümpiaadiks.
Merje Oopkaup, Urmas Kiil — õpilaste väga hea juhendamise eest maakondlikuks ajaloo-olümpiaadiks.
Anu Ausmees, Marit Kikas, Linda Kuuseok — õpilaste väga hea ettevalmistuse eest matemaatikaolümpiaadi maakonnavooruks.

HARIDUSJUHTIDE AASTAKONVERENTSILT

8. – 9. veebruaril toimus Pärnus järjekordne haridusjuhtide aastakonverents. Mis siis rohkem meelde jäi või mõju avaldas? Kõigepealt ehk moderaatorina väga head tööd teinud Urmas Vaino. Ta suutis kõigi ettekannete sisu väga hästi hoomata, huvitavaid küsimusi esitada ja mõnusalt humoorikas olla.

Üllatas Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras, kes väga inimlikult ja lihtsalt lahkas hariduse ja julgeoleku seotuse problemaatikat. Muu hulgas pidas ta vajalikuks kohustuslikku riigikaitseõpet ja ka esmaabi kohustuslikuks muutmist. Ta rõhutas, et tõhus riigikaitse algab kodust, sest just sealt saab alguse isamaaline kasvatus ja lugupidav suhtumine oma riiki.

Maksu- ja Tolliameti uus juht Valdur Laid pidas oluliseks kolme teemat:
1) iseseisva mõtlemise oskust ja võimet vastutada;
2) erinevate perspektiivide teadvustamist ja vaatenurkade mitmekesisusega arvestamist;
3) elluviimise oskust ja järjepidevust protsesside jälgimises.
Juhi kõige olulisemateks omadusteks pidas ta selgust, avatust ja et süda peab õiges kohas olema.

Väga emotsionaalselt rääkis vaimsuse rollist hariduselus Risti koguduse õpetaja Annika Laats. Teadmiste olulisuse juures pidas ta veel tähtsamaks, et inimesel oleks taustsüsteem, kuhu need paigutada. Õppimisprotsessi läbivateks ja kandvateks teemadeks pidas ta headust, halastust ja armastust. Kõige aluseks pidas ta aga usku e usaldust, lootust ja armastust. Kõik muu tuleb neist kolmest ja armastus on neist kõige tähtsam. Veel rõhutas ta rääkimise vajadust, sest kõik, mis jääb rääkimata, jääb tagaplaanile.

Mailis Reps tõi välja mõned olulisemad teemad, millega ministeerium parajasti tegeleb:
- järjest rohkem tuleb ettepanekuid kodutööde kaotamiseks;
- kas poisid võiksid minna kooli aasta hiljem;
- valikainete hulka võiks kohustuslike vähendamise arvel suurendada;
- eri tüüpi koolide koostöö parendamiseks võiks luua koolide konsortsiume;
- kas ikka anda õpetajatele vajadusel läbiotsimisõigus;
- hinnete asemel võiks rohkem kasutada arvestuslikku sooritust;
- lõpueksam riigieksamina ei tööta;
- gümnaasiumisse sissesaamiseks võiks kehtestada laiapõhjalise lävendi;
- kas gümnaasiumiharidusega peaks tegelema hakkama ainult riik.

Väga väljapaistvalt esines meil kunagi 1. klassi lõpetanud Taxify asutaja ja tegevjuht Markus Villig. Tema olulisemad sõnumid olid:
- Eesti võimalus on olla edukas valdkondades, mis on alles tekkimas;
- oluline on aru saada, et pea kõik mittedigitaalsed valdkonnad muutuvad järgmise kümne aastaga tehnoloogiaärideks;
- õpetajaiks tuleb tuua parimaid inimesi — selleks tuleb palk tõsta kahekordseks ja muuta ka õpetaja rolli läbi tehnoloogia;
- huvitavaks paralleeliks hariduse ja taksonduse vahel on see, et kui kümme aastat tagasi teadis hea taksojuht peast linna  kõiki tänavaid,  siis täna on hea taksojuht eelkõige hea suhtleja ja klienditeenindaja; ka õpetaja on muutumas teadjast treeneriks.

Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas tõi näiteid loetud uuringutest:
- väidetavalt kasvab teises keelekeskkonnas kasvav laps empaatilisemaks;
- internetis mängimine tekitab suuremat sõltuvust kui heroiin;
- internetimaailmas vähenevad kasvava lapse tähelepanu ja ka pikaajaline mälu;
- mitmed riigid juba teevad piiranguid koolides nutivahendite kasutamisele;
- varases nooruses saadud põhjendamatud EI-d või ÄRA-d vähendavad loovust.

On, mille üle mõelda. On, mida võiks muuta koolis ja kodus. On, mida muuta seadusandluses.
Aga ikka koos mõeldes ja koos otsustades.

Kena sõbrapäeva soovides

Viljar Aro, koolijuht

MATEMAATIKAOLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

7. veebruaril toimus 7. – 12. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

7. klass (23 osalejat)
1. koht Marie Eike Rebane
2. – 3. koht Paul Oskar Kuris Valjala PK
2. – 3. koht Katrin Lindmäe
5. – 6. koht Merit Matt
7. koht Jürgen Liiv
10. koht Annabel Raun

8. klass (13 osalejat)
1. koht Voldemar Kirss
2. koht Otto Tuuling
3. – 4. koht Mihkel Tõnisots Salme  PK
3. – 4. koht Mihkel Keso
7. – 10. koht Ekke Jaak Valge

9. klass (16 osalejat)
1. koht Triinu-Liis Torri Kärla PK
2. koht Janari Mõlder KG
3. koht Torm Vatsfeld
7. – 8. koht Kalev Kaasik
10. – 11. koht Paul Antsaar

10. klass (11 osalejat)

1. koht Gendra Allikmaa
2. – 3. koht Feridee Sevostjanov
2. – 3. koht Karl Lember
4. – 7. koht Kristjan Treirat
9. koht Markus Kivi

11. klass (8 osalejat)
1. koht Danel Tiitma OG
2. – 3. koht Kaire Looris OG
2. – 3. koht Artur Frederik Alpstål
4. koht Kristiina Veskimeister
5. koht Diana Alt
6. – 7. koht Jutta Loviisa Juht
6. – 7. koht Triinu Jakson

12. klass (5 osalejat)
1. koht Ott Kärner OG
2. koht Patrick Lomp KG
3. koht Karel Äär
4. koht Rasmus Lepik
5. koht Kaupo Humal

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

MAAKONDLIK INGLISE KEELE OLÜMPIAAD 6.-7. KLASSILE

Laupäeval, 10. veebruaril toimus Saare maakonna inglise keele olümpiaad 6.-7. klassidele. Olümpiaadi formaadiks on meil juba kolm aastat olnud "Spelling Bee": sõnade tähthaaval ütlemise ja kirjutamise võistlus (tänavu kirjutati etteütlus). Et seda võistlust võita, peab väga hästi tundma inglise keele õigekirja.

Tulemused:

6. klass (17 osalejat):
1. koht Rickie Magnus Jojo Roberts
2. koht Rainer Rinderberg Leisi Keskkool
3. koht Remo Auväärt  KG
4. Lisete Loviise Saagpakk
5. Raul Joaquin Seppel  

7. klass (13 osalejat):

1. koht Sten Normet Noor
2. koht Kristo Lember Valjala Põhikool
3. koht Maarja-Liis Pelska
4. Kirke Medri  
5. Helen Kruuser
7.-9. Marten Voolaid  

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Liis Ojasaar, inglise keele õpetaja

MAAKONDLIK AJALOO-OLÜMPIAAD

10. veebruaril toimus ajaloo-olümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

6. klass (24 osalejat)
1. koht Henry Härm Muhu PK
2. koht Marii Silts Lümanda PK
3. koht Josh Meisterson KG
5. koht Karro Vatsfeld

7. klass (20 osalejat)
1. koht Kristi Tuuling Lümanda PK
2.-4. koht Meriliis Kivimägi OG
2.-4. koht Sandra Järmut KVK
2.-4. koht Carina Latkin Valjala PK
6.-7. koht Marie Eike Rebane
8.-10. koht Maru Varavin

8. klass (13 osalejat)
1. koht Carl Juhan Meri
2. koht Henry Laus Valjala PK
3. koht Irene-Liis Saar KG
9. koht Otto Tuuling

9. klass (24 osalejat)
1. koht Arlin Pihlas KG
2. koht Magnus Toompuu Kahtla PK
3. koht Torm Vatsfeld
5. koht Sander Teras

Gümnaasium. Teema „I maailmasõda“ (17 osalejat)

1. koht Petrik Saks
2. koht Peeter Benjamin Anvelt
3. koht Toomas Daniel Viskus KG
4. koht Karl Kustav Kuning
5. koht Karin Rannaäär
6. koht Karen Saksakulm

Gümnaasium. Teema „Reformatsioon“ (2 osalejat)
1. koht Lauri Trumann KG
2. koht Jaak-Tambet Lepik KG

Gümnaasium. Teema „Eesti 1917-1945“ (1 osaleja)

1. koht Ene-Liis Orb

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Merje Oopkaup, ajalooõpetaja

ÜLERIIGILINE ETLEJATE KONKURSS

9. veebruaril toimus Põlvas üleriigiline etlejate konkurss. Žürii, kuhu kuulusid Harrastusteatrite Liidu juht Kristiina Oomer, Vanemuise näitleja
Karl Laumets ja Eesti Draamateatri näitleja Christopher Rajaveer, tõdes, et tase oli ühtlaselt väga tugev.

Saaremaad esindasid meie koolist gümnaasiumi vanuseastmes Carlos Liiv ja 7.-9.klassi vanuses Kirke Medri, kes saavutas laureaaditiitli.

Aitäh Carlosele ja Kirkele väga tubli esinemise eest!

Rita Ilves


Saaremaa koolinoorte meistrivõistlused võrkpallis

Reedel, 19. jaanuaril 2018 toimusid Kuressaare spordihoones kahel väljakul Saaremaa koolinoorte meistrivõistlused võrkpallis 10.-12. klassidele. Meie kool oli esindatud võistlustel kahe võistkonnaga, et propageerida võrkpalli ja anda õpilastele rohkem võimalusi võistelda sel alal. Kokku oli 5 võistkonda.

Väljakul mängis võistkonnas 3 neidu ja 3 noormeest. Kohtumised  olid kõik väga põnevad ja võitluslikud. Võistlusest väljus võitjana KG, II koha saavutas SÜG- i I võistkond. Kolmas oli Kuressaare Ametikooli koondis, neljandaks tuli Leisi Keskkooli võistkond ja viies SÜG-i II koondis.

Autasustamisel pandi kolmele paremale võistkonnale maakonna medalid kaela. Saaremaa Ühisgümnaasiumi I võistkonnas mängisid: Liisa Õunpuu (10.a), Carmen Electra Pirn, Robin Alba, Randel Sepp (kõik 10.b-st), Anu Kull, Kätriin Käsper, Hardi Aun, Oskar Kivi (kõik 10.c-st) ja Sander Õispuu (11.c).Saaremaa Ühisgümnaasiumi II võistkonnas mängisid võrkpalli järgmised võistlejad: Paul Antsaar, Kaarel Vokk (9.a-st), Andres Sui (9.b), Gendra Allikmaa, Huberta Karma, Inge Sillaste (10.c-st), Mihkel Villsaar (11.a), Karel Kikas (11.b), Liisi Papp ja Karl Kustav Kuning (12.a-st).Aime Metsmaa

ILUSAT VASTLAPÄEVA!

Soovime kõigile pikka liugu ja maitsvaid kukleid! Smile

 
Bänner


Bänner