Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 562

Saada link Prindi PDF

 6. veebruar 2018 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 562KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

K  07.02   
12.00   Esineb Kaitseväe orkester
14.00 Juhtkonna koosolek
16.00 Suur Jäljendusvaadend
MK matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor

N  08.02

R  09.02   
12.00 Kontsert Meisterjaan ja  Cätlin Mägi — parmupill
VAB etlemise konkurss
19.00 Kabaree linnarahvale

L  10.02   
12.00 Lingvistikaolümpiaadi eelvoor
MK ajaloo-olümpiaad
Kesk- ja põhikoolide Eesti MV väitluses II etapp
MK 6.-7. kl inglise keele olümpiaad „Spelling Bee”

P  11.02   
Kesk- ja põhikoolide Eesti MV väitluses II etapp

E  12.02   
09.45 PK klassivanemate koosolek
10.45 G klassivanemate koosolek
13.00 Direktsiooni koosolek

T  13.02   
16.00 Õpilasesinduse koosolek
Pannkoogijooks

K  14.02   
18.00   1.a Aabitsapidu

N  15.02   
13.00 MK Jäljendusvaadend Salmel
16.00 Õpetajate mälumäng KHK
16.00 Väärikate Ülikool
18.30 Ö-Ülikool

R  16.02   
15.00   2.b klassiõhtu    
A. Raudkatsi võistutantsimine
MK saksa keele olümpiaad 8.-9.kl
MK Rahvastepall 1.-3.kl  spordihoones
19.00 Kabaree võimlejad + linnarahvas

L  17.02   
A. Raudkatsi võistutantsimine
Informaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus
Üleriigilise muusika aineolümpiaadi piirkondlik voor

P  18.02   
Informaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  07.02    *kell 11.50* Marit Püüa. Logopeed koolis
N  08.02    Direktsiooni info
R  09.02    *kell 10.50* Irena Sink. Eelkooli elu
E  12.02    Viljar Aro
T  13.02    Marek Schapel. Abiturientidega Tartus
K  14.02    Triin Vallsalu. Koolitusest Bulgaarias
N  15.02    Direktsiooni info
R  16.02    Triin Vallsalu. Kiirpilk võistutantsimisele

TÄNU TEGIJALE!

Rita Ilves, Sirje Kreisman — õpilaste suurepärase juhendamise eest maakondlikuks etlusvõistluseks.
Rita Ilves — õpilaste väga hea juhendamise eest konkursiks Hansenist Tammsaareni.
Marit Kikas, Linda Kuuseok
— õpilaste väga hea juhendamise eest maakondlikuks matemaatikaviktoriiniks Nuputa.
Erle Pulk — õpilaste väga hea juhendamise eest saksa keele olümpiaadiks.
Mart Mölder, Inge Vahter — õpilaste väga hea juhendamise eest bioloogiaolümpiaadi maakonnavooruks.

GEENIUS MEIS KÕIGIS 2

Kirjutasin sellest David Shenki raamatust koolilehes juba viis aastat tagasi (vt SÜG-Press 01.12.2013). Siis oli põhirõhk lapsevanemate rollil lapse edukaks kasvamisel. Aga milline on lapse enese panus?

Nagu intelligentsus, pole ka andekus päriselt sünnipärane. Küll on aga sündides igal inimesel omad eripärad, mis saavad olla eeldusteks mõnel alal paremini hakkama saamiseks. Miskipärast on aga meisse juurdunud arusaam, et andekus on tervenisti kaasasündinud või lausa Jumalast antud ning me võime oma saamatust  vabandada  lihtsalt  sellega,  et meile pole antud. Üks esimesi teistmoodi arvajaid oli Friedrich Nietzche oma 1878. aastal üllitatud teoses „Inimlik, liiga inimlik“, kus ta ilmekate näidetega toob esile treenimise olulisuse. Kahjuks ei suutnud ta inimliku laiskuse kummardamises pööret tuua ja nii jätkub ka tänapäeval veel sünnipärase andekuse dogmaatiline kummardamine. Seda usuvad nii lapsevanemad kui paljud õpetajad ja psühholoogid, kuigi juba 1980ndatel jõuti tõdemuseni, et talent ei ole millegi põhjus, vaid millegi tagajärg ja selleni jõudmiseks on vaja üsna mitmete tegurite (varane alustamine, erilised õppemeetodid, pidev harjutamine, perekondlik hool, lapse tugev tahe ...) mõistlikku koosmõju.

Laiaulatuslike uuringutega on tänaseks saadud teada, et kaks olulisimat tegurit meistriks saamisel on harjutamise laad ja pikaajaline pühendumine. Tavaline harjutamine ei aita, on vaja nn mõtestatud harjutamist. Tuim harjutamine paremaks ei tee, ülesanded peavad olema tõsised ja latti peab kogu aeg tõstma. Ei piisa lihtsalt rohkest harjutamisest, tundide võtmisest väga healt õpetajalt ega ka suurest tahtmisest. Mõtestatud harjutamine nõuab rahulolematust iseendaga, pidevat enesekriitikat, kärsitust, püüet olla parim. Igapäevane ebaõnnestumine ja pettumine on siin lausa soovitud, et muudkui uuesti proovida ja proovida. Kahjuks ei ole see tänapäeva järjest pealiskaudsemas nutimaailmas kuigi popp. Ma ei olnud juures, kui töö tegi ahvist inimese, aga ma näen järjest rohkem, kuidas väheharjutamine potentsiaalsete meistrite ees uksi suleb. Koolis näeb mõlemaid — nii tulevasi meistreid kui juba läbikukkunuid. Kahjuks soosib praegune ühiskond viimaste üha suuremat pealekasvu. Järjest lähemal on oht, et tulevaste meistrite hulk väheneb kriitilise piirini ja siis ma küll ei tea, mis koolist saab. Õpetaja kannab juba niigi palju, ta ei suuda hakata veel ka maailmaparandajaks.  

Tahtkem saada meistriteks ning elagem ja harjutagem selle nimel.

Viljar Aro, koolijuht

OLÜMPIAADIDE MAAKONNAVOORUDE TULEMUSED

2. veebruaril toimus gümnaasiumi saksa keele olümpiaadi maakonnavoor.  Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised (kokku osales 11 õpilast):

1. koht Hanna Täht

2. koht Ene-Liis Orb
3. koht Eliisa Täht KG
5. koht Helina Magus
6. koht Peeter Benjamin Anvelt
8. koht Aleksandra Männik
10. koht Miina Marii Kuivjõgi

3. veebruaril toimus bioloogiaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

6. klass (17 osalejat)
1. koht Raul Joaquin Seppel
2. koht Liisa Viljaste
3. koht Triinu-Liis Toom

4. koht Lisete Vahu
9. – 10. koht Kennet Puiestee

7. klass (27 osalejat)
1. koht Marie Eike Rebane
2. koht Merit Matt
3. koht Artur Medri

4. – 5. koht Kirke Medri
7. – 8. koht Katrin Lindmäe

8. klass (16 osalejat)
1. koht Martin Vesberg
2. koht Voldemar Kirss
3. koht Carl Juhan Meri

8. koht Cathrin Benita Poopuu

9. klass (21 osalejat)
1. koht Mariliis Albert    
2. koht Sander Teras

3. koht Kaia Ligi Muhu PK
4. koht Vootele Mets
5. koht Kalev Kaasik
6. koht Torm Vatsfeld
9. koht Merili Mikku

10. klass (7 osalejat)
1. koht Marleen Vahu

2. koht Eliisa Täht KG
3. koht Liisa Õunpuu
4. koht Viivika Vassar    
6. koht Kätlin Ardel
7. koht Randel Sepp

11. klass (6 osalejat)
1. koht Karl Hendrik Tamkivi    
2. – 3. koht Diana Alt

2. – 3. koht Janely Rüdein KG
4. – 5. koht Katrin Kurvits
4. – 5. koht Kaisa Raaper
6. koht Elo Nõmm

12. klass (11 osalejat)
1. koht Emilia Rozenkron

2. koht Ott Kärner OG
3. koht Mari Tiitson
5. koht Eliise Schmuul
9. koht Brita Laht
10. koht Ene-Liis Orb

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

Projekti ootuses: „My Way — Our Future“ („Minu moodi — meie tulevik“) teine kohtumine juba märtsikuus!
12. märtsist 18. märtsini võõrustab meie kool taas külalisi Saksamaalt, Speyrist, Friedrich Magnus Schwerdi nimelisest gümnaasiumist. Koostöö kahe kooli vahel sai alguse 2012. aastal. Aastate jooksul oleme olnud seotud erinevate projektidega, käimasolev kaheaastane Erasmus+ projekt kannab nime „My Way - Our Future“ („Minu moodi – meie tulevik“). Projekti olulisim eesmärk on noortele tutvustada võimalusi, mida ja kuidas pärast gümnaasiumi lõpetamist edasi teha, kuidas ja milliseid (häid) otsuseid tuleviku jaoks langetada ning kuidas siseneda tööturule.Meenutame veidi möödunud aasta detsembrikuu tegemisi. Esimene projektikohtumine sai teoks 2017. a. detsembris Saksamaal, osalejateks olid 10.A klassi õpilased Aleksandra Männik, Annabel Hansalu, Elluli Saat, Gertrud Leiten, Katri Maripuu, Keidi Rand ning Liisa Õunpuu ning 10.C klassist Karl Henry Teär, Kristjan Treirat ja Kristo Aaslaid, lisaks inglise keele õpetajad Reet Lulla ja Liis Ojasaar.Üldises foonis on kõige märkimisväärsem selle sõidu puhul muidugi see, et noored leidsid omale uusi sõpru ja tuttavaid ning kohtusid paljude  meeldivate  inimestega.  Mitte   vähem tähtis on ka see, et õpilased osalesid mitme päeva jooksul ühes äärmiselt kasulikus ja põnevas töötoas. Bayreuth´i ülikooli lektorid Dr. Nadine Oeser ja Johannes Heller viisid läbi põhjaliku koolituse teemal „Smart Decisions Made Easy“ („Nutikad otsused on tehtud lihtsaks“). Hetkel käib töö ses suunas, et 10.A klassi tüdrukud valmistavad ette samasisulist koolitust oma eakaaslastele.Ettevalmistused on käimas ka selleks, et teine projektikohtumine oleks sama produktiivne, ning et kõik osalejad teeksid vajalikke tähelepanekuid ja omandaksid kasulikke teadmisi. Planeerime erinevaid ühistegevusi nii töötukassa kui Rajaleidjaga. Samuti on plaanis külastada kohalikke ettevõtteid. 10.A klassi õpilased valmistavad praktika kursuse raames ette tegemisi, mis samuti seotud erinevate ametitega. Tõotab tulla tegus nädal.

Liis Ojasaar,
projekti üks eestvedajatest

MAAKONNA ETLEJATE KONKURSS

Jaanuari kahel viimasel päeval toimus maakonna etlejate konkurss, kus meie kooli õpilased olid väga edukad . Põhikoolis osalesid  Triinu-Liis Toom, kes sai laureaaditiitli ja  Kirke Medri  pälvis grand prix (mõlema juhendaja Rita Ilves)

Gümnaasiumis võtsid konkursist osa Karl Kadak (juhendaja Merle Prii), Hell Kärner ja Katrin Kurvits, kes saavutas laureaaditiitli (mõlema juhendaja Sirje Kreisman) ja Carlos Liiv sai grand prix (juhendaja Ria Ilves).

Kõigi vanuseastmete žüriiliikmed väitsid, et vaidlemist oli auhindade jagamisel palju, millest võib järeldada, et esinejad olid väga eripalgelised.
Suur tänu kõigile meie õpilastele väga tubli esinemise eest!

Rita Ilves

HANSENIST TAMMSAARENI

2.veebruaril toimus Albus 15. korda etluskonkurss Hansenist Tammsaareni, kus meie koolist osalesid Kirke Medri, Uku Pokk ja Martin Vesberg. Martin sai oma vanuseastmes eripreemia.

Suur tänu kõigile väga tubli esinemise eest!

Kiidusõnad õppealajuhatajale Marek Schapelile, kes juba aastaid sellele konkursile sõitjatele turvaliseks autojuhiks olnud.

Rita Ilves

Bridži meistrivõistluste 4. voor

Esimesel veebruarikuu õhtul kogunesid taas SÜG-i bridžimängijad kokku, et pidada omavahel maha võistlus. Toimumispaigaks oli traditsiooniliselt õpetaja Raili Tamme klass, kus seekordse 14 osalejaga piisavalt ruumi jätkus.

Nagu tavapäraselt, pakuti raske mõttetöö kõrvale palukesi hamba alla. Kõhtu tätsid coca-cola ja pitsad. Siinkohal märgin ära, et valikusse mahtusid ka eksootilisemaid variante — kiitus hea maitsemeelega õpetajatele.

TOP 3:
1. Kristo Püüding ja Karel Äär (12. C) — ülekaalukas võit
2. Andres Sui — Andre Koppel (9. B) - uued tulijad
3. Rasmus Lepik — Artti Raasuke (12. C) — vanad kalad taas poodiumil

Kogu hooaja punktitabelit on võimalik vaadata Loorpuu klassis.
Suured tänud ka osalejatele, kes pidasid kinni stiilinõudest, milleks oli bridžilipsu kandmine. Eks igaüks ise teab, kes siia kuuluvad.

SÜG-i Bridžiliidu president
Triinu Jakson 11. c

 
Bänner


Bänner