Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 559

Saada link Prindi PDF

 16. jaanuar 2018 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 559KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  17.01   
14.00 Kohtumine ringkonnaprokuröriga 11. klassid
15.00 Kohtumine ringkonnaprokuröriga 10. klassid
16.00 Nõukoja koosolek

N  18.01   
16.00 Põhikooli mälumängu I voor
16.00 Väärikate Ülikool
18.30 Ö-Ülikool

R  19.01   
14.00 HEV ainekomisjonil külas algklassid
19.00 Kabaree linnarahvale
Üleriigiline B.Alveri konkurss Tuulelapsed Jõgeval
MK Võrkpall 10. – 12. kl 3T+3P

L  20.01   
9.30 Kodutütarde rühmakoondus
10.00 Füüsikaolümpiaadi Piirkonnavoor
11.30 Väikeklasside jõululaat
Üleriigiline B. Alveri konkurss Tuulelapsed Jõgeval   

P  21.01

E  22.01   
II poolaasta algus
09.45 PK klassivanemate koosolekud
10.45 G klassivanemate koosolek
13.00 Direktsiooni koosolek
Emakeeleolümpiaadi uurimistööde esitamise tähtaeg

T  23.01   
16.00 Õpilasesinduse koosolek

K  24.01   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukoja koosolek
15.40 Õppenõukogu

N  25.01   
16.00 Spordimälumäng Bumerang
MK 3x3 korvpall 1. – 5., 6. – 7. kl P Orissaares

R  26.01   
VAB konkurss Hansenist Tammsaareni Albus
MK emakeeleolümpiaad

L  27.01   
10.00 Kunstiolümpiaad
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor                                    

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  17.01    Liis Ojasaar. Imeline Taimaa
N  18.01    Direktsiooni info
R  19.01    Aime Metsmaa. Aastavahetus Nottinghamis
E  22.01    Viljar Aro
T  23.01    Marek Schapel. Muutused õppetöös
K  24.01    Anne Teigamägi. Räpina lainetel
N  25.01    Direktsiooni info
R  26.01    Iivi Jakobson. Elust raamatukogus

TÄNU TEGIJALE!

Ainekomisjonide esimehed — sisukate ettekannete eest 5.jaanuari koolituspäeval.
Indrek Peil, kunstiõpetajad, õpilased — kooli sünnipäeva ja Eesti juubeli puhul valminud suure sünnipäeva pildi eest.
Mari Ausmees, Riina Laanes, Varsakabi ja õpilasesindus — kooli sünnipäeva aktuse eest.
101. lend — uue ja innovaatilise kabaree-etenduse eest.

TÜ EETIKAKESKUSE VÄÄRTUSKOOLITUSEST

Jõuluvaheaja viimasel päeval, reedel, 5. jaanuaril, kogunesid meie õpetajad kooli aulasse, et koos arutleda väärtuste üle. Õppepäeva kestus oli lausa kaheksa tundi. Päeva pikem pealkiri oli „Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusmänguga kaasava hariduse fookusega väärtuskoolitus Euroopa Sotsiaalfondi toel“.https://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=1480

Päev algas ainekomisjonide esimeeste ülevaadetega tehtust muutuva õpikäsitluse (MÕK) valdkonnas esimesel poolaastal. Nimelt olime Tarmo Salumaa ja Merlecon & Co juunikoolituse rühmatöödes tekitanud endile eesmärgid  käesolevaks  õppeaastaks.  Kindlasti on veel pikk tee minna, aga ettekannetest jäid kõlama mõtted hindamise ühtlustamisest ja efektiivsemast tagasisidest, iseseisva õppimise õpetamisest, katsetused paremast koostööst erivajadustega õpilastega, algklasside uut moodi spordipäevadest jpm.  

Kõik järgnev toimus eetikakeskuse koolitajate Margus Saksa ja Tiia Listeri taktikepi järgi. Eesmärgiks oli selgitada välja SÜG-i õpetajate isiklik väärtusruum kaasava hariduse põhimõtetega seoses ning selle sidusus olemasoleva organisatsioonikultuuri kaasava haridusega seotud väärtusruumis. Selleks kasutati ühe vahendina TÜ eetikakeskuse väärtusmänguga väärtuskoolituse formaati, mille põhifookuseks oli tõeliselt huvitav ja õpetlik 6-liikmelistes gruppides mängitav väärtusmäng. Nii sai tutvuda ka oma kolleegide mõttemallide ja väärtuspõhiste hoiakutega ning analüüsida väärtusdilemmasid erinevatest vaatenurkadest. Koolitajatega ei tekkinud küll väga head sünergiat, aga loodetavasti enamik siiski õppis natuke rohkem:
- väärtuspõhiselt analüüsima ennast ja oma organisatsiooni;
- analüüsima oma suhtlemis- ja koostööoskusi ja teadlikult arendama enda koostööoskusi meeskonnas;
- mõistma õpilasele vajaliku toetussüsteemi ülesehitust, selle toimimise põhimõtteid ning iga täiskasvanu vastutust selles süsteemis;
- analüüsima probleemsete olukordade tekkepõhjusi ja oma tööga seotud vastuolusid, otsima võimalikke erinevaid lahendusvariante.

Koolituse lõpu eel sai arutletud, et erituge vajavate õpilastega parema koostöö saavutamiseks vajame kindlasti sellealaseid jätkuvaid koolitusi, peame õppima üksteiselt üksteise tunde külastades ja saame targemaks eri juhtumeid koos analüüsides. Ühtlasi sai koos koolitajatega tõdetud, et meie kooli arengukavas juba aastakümneid tagasi sõnastatud põhiväärtused on olulised ka täna:
- õppida, õppida, õppida;
- traditsioonide austamine;
- oma kooli tunne;
- meeskonnatöö;
- pidev analüüs ja arenemine;
- alati endast parima andmine;
- loovuse toetamine;
- ideede hindamine;
- uurimistegevuse arendamine;
- hoolivus, abivalmidus ja viisakus;
- koostöö lapsevanematega;
- positiivsete kogemuste jagamine teistele.

Jääb loota, et oma 99-aastasele kogemusele toetudes, oma põhiväärtusi arvestades ja pidevalt koolitudes suudame väärikalt vastu minna oma kooli 100. sünnipäevale juba aasta pärast.

Viljar Aro, koolijuht

KOOLI SÜNNIPÄEVA PUHUL KINGITI ANNALIISA LEPIKU PILT “Pilvede embuses“

 

järgmistele õpetajatele: Ruta Kelt, Linda Kuuseok, Riina Laanes, Madli Mikli, Marina Mäetalu, Liis Ojasaar, Merje Oopkaup, Marek Schapel, Raili Tamm, Anne Teigamägi, Liina Truu, Inge Vahter, Diana Õun

kooli töötajatele: Marliin Haamer, Aado Haandi, Stella Hommik, Maive Kaev, Ülle Müür, Andreas Noor, Taimi Sepp, Hugo Õun;

õpilastele: Annaliisa Lepik (8.a) — pildi autor, Aleksander Väin (4.a) — tulemuslik maadleja, Georg Paomees (5.a) — laulukonkursid, MM jääpurjetamises, Kirke Medri (7.b) — üleriigiline vendade Liivide etluskonkurss  Grand Prix,   üleriigiline  etlejate

laureaat, Vootele Mets (9.b) — põhikooli jõulupeo eestvedaja, üleriigilise Sten Roosi nimelise muinasjutuvõistluse ergutusauhind, Karola Soe (9.b) —– tulemuslik golfimängija, Roosmarii Sarapuu (10.b) — parim noorinstrumentalist 2017, Artur Fredrik Alpstål (11.c) — Eesti Pagari Rehe filmikonkursi peaauhind, Minifilm 2017 eripreemia, Karl Hendrik Tamkivi (11.c) — esseekonkursi võitja, olümpiaadid, 101. lennu kabaree, sportlane, aktivist, Elo Nõmm (11.c) — 101. lennu kabaree, Jõgeva laureaat, tubli sportlane, Carlos Liiv (12.a) — tubli muusik, Mart Truu (12.a) —  Koidulauliku konkursi Grand Prix, P. E. Rummo nimeline eripreemia, Brita Laht (12.b) — Maxima Noor teadustalent 2017, Õpilaste Riikliku Teadustööde konkurss, Johannes Treiel (12.b) — tubli sportlane-kergejõustikus edukas aasta, Paul-Mark Pihl (12.c) — 100. lennu tegemised, kabaree, Karen Saksakulm (12.c) — 100. lennu hing.

Stella Hommik, sekretär

UUT KIRJANDUST RAAMATUKOGUS

M. Pesti  Kuressaare teatrielu: 18. sajandi kooliteatrist 21. sajandi linnateatrini (raamat kajastab teatritegemist Kuressaares läbi põnevate persoonide ja loominguliste kordaminekute, kuid ka teatritrupi toimetulemist ühiskondlikult ja majanduslikult rasketel aegadel) Kuressaare Linnateater, 2014
R. Kurbel  Eesti orhideede käsiraamat (piltmääraja: üle 1000 pildi. Lisaks: uued ja detailsed levikukaardid, uued arvandmed liikidest ja alamliikidest) Käoraamat MTÜ, 2017. See raamat teeb sinust teadlase: katseta, kujutle, nuputa: valged lehed sinu ideede jaoks (raamatus teed kõike seda, mida teeb üks teadlane: vaatad, küsid, imestad ja katsetad oma ideid; teine osa „See raamat on sulle laboriks" sisaldab ohutuid ja lõbusaid katseid) Argo, 2017
K. Vainola  Meie pere kala-aabits (raamatust saab teada tarkust kalade ja kalapüügi kohta — mõeldud lasteaedadele ja 1. klassidele) Menu Meedia: Kalanduse teabekeskus, 2017
Kes siis kala ei söö: lugemist, arvutamist, nuputamist: töövihik (Kalanduse Teabekeskus, 2014)

ÕPPEKIRJANDUS:
Tekstist tekstini 2018: Lugemine ja kirjutamine (Argo, 2017)
Õpilasele põhikooli eesti keele lõpueksamist 2018 (Argo, 2017)
R. Raud  Maailmakirjandus: Gümnaasiumiõpik (Maurus, 2017)
Ü. Liiber  Geograafia gümnaasiumile õpik III kursus: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid (Eesti Loodusfoto, 2017)
A. Schulz  Saksa keele õpik algajale (komplekti kuuluvad lisaks õpikule ja töövihikule Internetist zip-failidena allalaaditavad testid ja audiofailid; 8. ümbertöötatud trükk) TEA Kirjastus, 2015
A. Schulz  Saksa keele õpik edasijõudnule (komplekti kuuluvad õpik, CD, audio-CD)
TEA Kirjastus, 2008

ILUKIRJANDUS:
M. Juur  IFF. Suur Loterii
(autogrammiga raamat Eesti rahva poolt palavalt armastatud Ivo Linnast — sisaldab Ifi jaoks kõige olulisemate laulude sünnilugusid, meenutusi ning põnevaid seiku, mille on pikkade vestluste tulemusena humoorikas võtmes kokku kirjutanud Mart Juur) 2017
M. Raud  Eestlase käsiraamat. 100 asja, mida õige eestlane teeb (Kes on õige eestlane? Sellest raamatust leiad täpselt 100 asja, mida iga õige eestlane teeb. Lisaks veel pika ja põhjaliku testi, mis selgitab välja mitu protsenti õiget eestlast sinus tegelikult on!) Rahva Raamat, 2017
A. Thorpe  Kahe hingetõmbe vahel: sarjast Moodne aeg  (lugu armastusest ja reetmisest, vanadest ja noortest, rikkusest ja vaesusest, uuest ja vanast Euroopast, kunstist ja kompromissist. Eesti lugejale teeb raamatu eriti huvitavaks see, et suur osa tegevusest toimub Eestis) Varrak, 2008 J. Joyce  Dublinlased: sarjast 20. sajandi klassika (jutukogumik Dublinis elavate inimeste saatusest — kõiki jutte iseloomustab nõtke keelekasutus, kriitiline hoiak ja realistlik lähenemine Iirimaa argipäevale) Varrak, 2003

LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS:
M. Keränen  Armando
(lugu Kivimäe kooli 1. klassi poisist, kes on õnnetu, kuna teised ei taha vahetunnis temaga jalkat mängida) Tallinna Keskraamatukogu, 2012

Uudiskirjanduse kohta leiate infot raamatukogu andmebaasist RIKSWEB  http://192.168.0.5/riksweb/

Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja

2.B luuletused kooli sünnipäevaks

Lemmiktund mul koolis keka,
joostes lähen sinna ikka.
Pallimängus olen hea,
meie klass nüüd seda teab.
Palju õnne SÜGi kool,
sünnipäevaks lilli toon.
Albert Birkenfeldt

99 juba täis,
tere-tere, tere, kool,
varsti 100, päris vana.
Austan sind,
sest õpetad mind.
Arthur Patrick Sääsk

SÜG on kõige parem kool,
lemmik mul seal laulukoor.
Õpetaja on meil hea,
vahel paitab minu pead.
Koolimaja on meil suur,
kooli ümber suured puud.
Staadionil me jookseme,
aulas aktuseid me peame.
Helerin Viktoria Tüür

Meie kool on kõige vanem,
ikkagi on kõige parem.
Uksest, aknast tuleb tarkust,
kellelgi ei ole kartust.
Õpetajad ilusad ja head,
nendest paremaid ma ei tea.
Koolis on meil väga tore,
tunneme end kui üks pere.
Palju õnne kallis kool,
meie poolt on armastus ja hool.
Johanna Altmets

Saare parim kool on SÜG,
kehalise harjutuseks koolis on kükk.
Õpetajad koolis on head,
nad meelsasti paitavad su pead.
Punane pliiats õpetajal käepärast on,
siis kui vaja kirjutada viis.
Õpilane ilusti käituma peab,
siis märkust päevikus ei näe ta!
Lenna Haandi


Minu kool on kõige parem,
linna koolidest ta vanem.
Noored tõttavad kõik sinna,
tuli kooli mulgi minna.
Vanaisa mul seal käis,
tore koht see mulle näis.
Loore Birkenfeldt

PILDIGALERII SÜG-i SÜNNIPÄEVA-AKTUSESTViimati uuendatud Kolmapäev, 17 Jaanuar 2018 20:37  
Bänner


Bänner