Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 547

Saada link Prindi PDF

 10. oktoober 2017 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 547KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

K  11.10       
15.45 Ajurünnak teemadel SÜG 100 JA EV 100
VAB EKSL 10.-12. kl korvpalli MV

N  12.10       
16.00 Gümnaasiumi mälumängu I voor

R  13.10

L  14.10 

P  15.10 

E  16.10       
09.45 PK klassivanemate koosolek
10.45 G klassivanemate koosolek
13.00 Direktsiooni koosolek
Informaatika lahtine võistlus 16.-22. okt

T  17.10       
16.00 Õpilasesinduse koosolek
17.00 Eelkool
Rahvastepalli võistlused 5.-6. kl

K  18.10       
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek

N  19.10       
Ettelugemispäev
16.00 Väärikate Ülikool
18.30 Ö-Ülikool

R  20.10       
Mika Keränen linnaraamatukogus
Üheksandikud sõidavad Ungarisse

L  21.10        VAHEAEG

P  22.10        VAHEAEG

PALJU ÕNNE!

Robin Alba (10.a) — Eesti võrkpalli noortekoondise liikmena võitis Peterburis Zinoi Tšornõi nimelisel turniiril I koha.
Eudora Kask (2.a), Lisette Steinberg (2.a), Kristin Poopuu (5.b),  Katarina Vaher (5.b) — vabariiklikul väikeste kodutütarde matkavõistlusel 5. koht.

TÄNU TEGIJALE

Algklasside ainekomisjon — lasteaedade päeva korraldamise eest.
Kõik ainekomisjonid — õpetajate päeva laadal kauplemise eest.
Abituurium — meeleoluka õpetajate päeva õpetajate ürituse ja kontserdi korraldamise ning korraliku koolipäeva eest.
Rita Ilves — õpilaste väga hea juhendamise eest maakondlikuks D. Vaarandi konkursiks.
Merle Prii, Lii Vanem — õpilaste väga hea juhendamise eest väikeste kodutütarde vabariiklikuks matkavõistluseks.

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  11.10    Merle Prii. Lasila mõisakool
N  12.10    Direktsiooni info
R  13.10    Marek Schapel. Õppealajuhatajate konverents Kuressaares
E  16.10    Viljar Aro
T  17.10    Marit Kikas. Matemaatikaring koolis
K  18.10    Madli Mikli. Taas vaikuseminutitest
N  19.10    Direktsiooni info
R  20.10    Heelika Aus. HEV-õppija toetamisest 2

KÜMNENDIKUD KOOLIST

Nädal tagasi sai kümnenda klassi valikpsühholoogias õpitud ajurünnakut kui meetodit. Kuues rühmas tegeldi kolme küsimusega. Allolevas on toodud osalejate olulisemad mõtted nende endi sõnastuses.

Mida kaotada koolisüsteemis?
Hinded loovainetes ja ehk isegi 5-pallisüsteem üldse, kodutööd, liiga varane tundide algus, õpetajate poolne vahetegemine ja väljaelamine õpilaste peale, kehalise kasvatuse normid ...

Mis on koolis head? Õnneks leiti head palju rohkem. Sotsiaalne keskkond e sõbrad ja tutvused, saab targaks, tasuta soe toit, toredad ja vastutulelikud õpetajad, üritused ja huviringid, kord e reeglitest kinnipidamine ja harjumine rutiiniga, piisavad vabadused gümnaasiumis, vaheajad ...

Milline on tuleviku kool? Kool on virtuaalselt juhitav süsteem, õpetajad on targad tehisintellektid, õpikud on digitaalsed, tundides kasutatakse  kogu   aeg   nutiseadmeid,   õppida saab ka kodus interneti vahendusel, on rohkem valikkursusi, kohustuslik kirjandus kaob, õpilasi sõidutatakse kooli ja kodu vahet spetsiaalse transpordiga, hostel on suurem, koolis on eskalaator ...

Kui 17 aastat tagasi tegi samasuguse ajurünnaku läbi minu tollane 11. klass, siis esimeses kahes küsimuses oldi enam-vähem sama meelt. Kardinaalselt on aga muutunud mõtted tuleviku koolist. Täna kasutatavat sõnavara ei osatud siis üldse kasutada, sest igapäevases kõnekeeles see veel puudus. Varasemaga on ühine vaid suhtumine kohustuslikku kirjandusse.

Kuhu me siis lähme, kui meie kõnekeel ja mõisted veelgi kiiremini muutuma hakkavad?  Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees kirjutab, et algatusi ja ettepanekuid hariduses, nt lävendipõhine vastuvõtt gümnaasiumi, on pakutud viimastel aegadel hoogsalt. Kuid iga uuenduse aluseks on visioon. Küllap tuleks algatada avalik arutelu dokumendi Hariduseesmärgid 2030 koostamiseks. Saab ju  Eesti elukestva  õppe strateegia 2020 varsti läbi ... Ta loodab, et meie haridussüsteemi ei peaks kirjeldama Lewis Carrolli öelduga: “Kui sa  ei tea, kuhu lähed, siis viib iga tee su kohale.”

Visioonid visioonideks, aga kellega neid ellu viia, kui OECD-riikides läbiviidud viimaste uuringute põhjal soovivad Eesti 15-aastaste õpilaste seas vaid 0,6% saada õpetajaks. Selle näitajaga ollakse konkurentsitult viimasel kohal. Õpetajaamet on kõige populaarsem Türgis — 26%, siis Koreas — 16,5%, Indoneesias — 12,1% ja Iirimaal — 12,0%. Ka Soome 3%-lise näitajani on meil pikk tee.

Saame mõelda, mida saame teha — riik, valitsus ja ministeerium; omavalitsus, kool ja õpetajad; lapsevanemad ja üldsus. On taas aeg ajurünnakuks.

Tarka mõttetööd meile kõigile!

Viljar Aro, koolijuht

MAAKONDLIK D. VAARANDI KONKURSS

3. oktoobril toimus KG-s maakondlik D.Vaarandi konkurss. Esitada tuli luuletus D. Vaarandilt või H. Käolt. Žürii, kuhu kuulusid Tõnis Kipper,

Merily Porovart ja Raido Kahm, andis välja igas vanuseastmes 3 temaatilist preemiat.
Meie kooli esindasid Kreisisest Katrin Kurvits, Kreputlastest Kirke Medri ja Martin Vesberg-PREEMIA VEENVA ESITUSE EEST, Kreverast Elo Nõmm ja Uku Pokk - PREEMIA OMA ASJA AJAMISE EEST.

Aitäh kõigile tublidele esinejatele!
Rita Ilves

LASTEAEDADE PÄEVA TÄNUTäname (Alli ja Margit) kõiki, kes aitasid kaasa lasteaedade päeva õnnestumisele:

Direktor Viljarit — rohkete tervituste eest eelkooliealistele lastele.

Õpetaja Rutat —  humoorika ja mõnusa avakõne eest.

IIA klassi ja õpetaja Viiret — lustilise kontserdi eest.

Õpetaja Riinat — ilusate laulude õpetamise eest.

Helitehnik Andreast — suurepärase muusikavaliku eest päeva sissejuhatavas osas.

Infosekretäri Taimit — abivalmiduse eest.

Õpetajaid Irenat, Kerstit, Marikat, Marinat, Kaiet, Katrinit — huvitava ringkäigu eest.

Raamatukogu juhataja Iivit — toreda raamatukogu tutvustuse eest.

Õpetaja Henrikut — arvutiklassi tutvustamise eest.

Kogu söökla personali — imemaitsvate ja vallatute küpsiste eest.

Huvijuht Triinu — pildistamise eest lasteaedade päeval.

Neljanda klassi õpilasi Loore Leed, Neidit, Marie Loviiset, Martat, Karoliinat, Marti, Erikut, Meribeli, Markust, Grete Eliisi, Liset Isabelli, Kristinit, Ullat, Sten Erikut, Kristiini, Saskia Natalie Kukuat, Marist, Mariat, Irist ja Hanna Looret.

 
Bänner


Bänner