Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 544

Saada link Prindi PDF

 19. september 2017 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 544KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  20.09       
LIIKUMISNÄDAL
12.00 Maanteeameti koolitus "Selge pilt" 12.b
14.00 Juhtkond kohtub uute õpetajatega ruumis 141
15.00 - Pärast tunde pallimängud

N  21.09       
LIIKUMISNÄDAL
Õpilasesinduse valimine vahetundide ajal
08.10  Maanteeameti koolitus "Selge pilt" 12.a
10.00 Maanteeameti koolitus "Selge pilt" 12.c
18.00 11.klasside lastevanemate kool
Pärast tunde klassidevaheline pendelteatejooks ja ringteatejooks

R  22.09      
LIIKUMISNÄDAL
Sügisene looduslaager gümnaasiumi loodusklassidele

L  23.09       
Sügisene looduslaager gümnaasiumi loodusklassidele  

P  24.09

E  25.09       
09.45 PK klassivanemate koosolek
10.45 G klassivanemate koosolek
11.40 Jäätise töötuba Teadlaste öö raames
13.00 direktsiooni koosolek

25.-29.sept Rahvusvaheline Teadlaste ÖÖ

T  26.09       
13.30 Sügisjooks
16.00 Õpilasesinduse koosolek
18.00 12. klasside lastevanemate kool

K  27.09       
MOTIVAARIKAS
Euroopa keelte päeva tähistamine

N  28.09       
Algklasside spordipäev

R  29.09       
08.00-15.00 Õppealajuhatajate koostööpäevad
HEV klasside koostöökohtumised

L  30.09       
09.00 - 15.00 Matemaatika lahtine võistlus

TÄNU TEGIJALE

Merle Prii — väikeste kodu-uurijate väga hea juhendamise eest.
Lii Vanem, Merle Prii — väikeste kodutütarde suurepärase juhendamise eest maakondlikuks matkavõistluseks.

ÕNNITLEME!

Jan Erich Sarapuu (6.b), Albert-Johann Lepik (7.a) — väikeste kodu-uurijate uurimistööde konkursil saavutati võidutööde statuut.
Eudora Kask (2.a), Lisette Steinberg (2.a), Kristin Poopuu (5.b), Katarina Vaher (5.b) — väikeste kodutütarde maakondliku matkavõistluse võitjad.

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  20.09    Reet Lulla. Erasmus Plus meie koolis
N  21.09    Direktsiooni info
R  22.09    Mia Rand. Vanaemana Portugalis
E  25.09    Viljar Aro
T  26.09    Linda Kuuseok. Militaarne kanep
K 27.09    Linda Kuuseok. Matemaatikutega Poolas
N  28.09    Direktsiooni info
R  29.09    Mia Rand. Vaikuseminutitest    

MÕTTEID HARIDUSTEHNOLOOGIA KONVERENTSILT

Neljapäeval, 14. septembril Tallinnas toimunud konverentsil pakuti kaasamõtlejaile hulk huvitavaid ettekandeid, milledest siin killuke meeldejäävamast.

Bigbanki töötaja Maarit Cimolonskase motoks oli luua mitte ameti-, vaid oskuste põhiseid uusi töökohti.

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA uuringujuht arvas, et tuleviku töökohtade ennustamise asemel oleks mõistlikum hinnata võtmeoskusi, mida inimesed tulevikus vajavad.  Ta nimetas neist seitset:
- oskus kasutada tehnoloogiat eesmärgipäraselt;
- oskus ja tahe pidevalt õppida;
- ülesannete ja probleemide loova lahendamise oskus;
- meeskonnatööoskus;
- suhtlemis- ja kommunikatsioonioskused;
- algoritmiline mõtlemine e oskus oma otsuste tagajärgi ka hinnata;
- T-kujuline kompetentsimudel e oskus siduda ühe valdkonna sügavad erialateadmised vastava valdkonna IT-arusaamaga.

Virtuaalreaalsuse evangelistiks nimetatud Madis Vasser  propageeris 3D-printimisest edasiminekut liit- ja virtuaalreaalsuse keskuste loomisele.

GAG-i haridustehnoloog innustas entusiastlikult IT-õpet lõimima kõikides õppeainetes ja kasutama praegusest oluliselt enam just õpilaste eneste oskusi. Veel ägedamalt kutsus robootika.com eestvedaja robootika huviringe looma ja just paljude võimalustega legoroboteid kasutama. Ühtlasi pidas ta kõige olulisemaks just juhendaja kui eestvedaja rolli.

Päris huvitav oli ka ALISONi asutaja ja tegevjuhi Mike Feericki MOOCi propaganda. Nimelt on MOOC e Massive Open Online Course interneti vahendusel piiramatul arvul osavõtjatele kättesaadavad e-kursused, mida pakub platvorm ALISON. Seega on meie tavapäraste TÜ Teaduskooli kursuste kõrval võimalik valida veel sadu põnevaid õppimisvõimalusi.

Indu õppimisel ja igasugu IT-vahendite kasutamisel.

Viljar Aro, koolijuht

EELTEADE TEADLASTE ÖÖ NÄDALA TEGEMISTELE

Teadlaste ÖÖ Festivali raames toimub teiste toredate ürituste seas stiilipäev „Hull teadlane“. Hakka juba kostüümi „sebima“, sest Arne Loorpuu on välja pannud auhinna kõige lahedama kostüümi kandjale.

Kõik saavad stiilsed olla reedel, 29. septembril 2017.

KAVA 25.09 – 29.09
„TeadusBoost ja punaseks“ töötoad füüsika- ja keemiatundides iga päev erinevatele klassidele.
Kuulsaid loodusteadlasi tutvustav näitus kooli I korrusel

25.09 algklasside jäätise päev

Kell 11.45 vedela lämmastikuga jäätise valmistamine I korrusel Keskonnahariduskeskuses
Kell 12.45 vedela lämmastikuga jäätise valmistamine I korrusel Keskonnahariduskeskuses
Kell 13.45 vedela lämmastikuga jäätise valmistamine I korrusel Keskonnahariduskeskuses

26.09 mullipäev

Kõik saavad teha suuri ja väikseid mulle õues vahetundide ajal.

28.09 avatakse seenenäitus I korrusel
Füüsika- ja keemiaõpetajate teadusteatri etendus vahetunnis.
Kell 14.00 Taimeökoloog Triin Reitalu räägib 10.b klassile teadlase tööst ruumis 310
Kell 15.00 Kreemi õpituba ruumis 222

29.09 stiilipäev "Hull teadlane"
Kõige toredama kostüümi auhind.
Kell 14.00 teadusteatri etendus KVK 8. klassidele ruumis 320
Kell 14.45 vedela lämmastikuga jäätise valmistamine fuajees.

 
Bänner


Bänner