Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Aastaraamat 2016/2017

Saada link Prindi PDF

Saaremaa Ühisgümnaasiumi aastaraamat 2016/2017

 

Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov

Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Monika Raudsik, Merle Prii, Marina Mäetalu, Marit Kikas, Raili Tamm, Diana Õun, Mari Ausmees, Aime Metsmaa, Triin Vallsalu, Iivi Jakobson, Alari Vaino, Aado Haandi.

Fotod on pärit Saaremaa Ühisgümnaasiumi arhiivist ja õpetajate erakogudest.

© Saaremaa Ühisgümnaasium 2017

 

SISUKORD

00 ALGUS 1 – 4

0 SAATEKS 5 – 28

01 2016/17 ÕPPEAASTA TÖÖ ANALÜÜS 29 – 41
Õpilased, õpetajad, ainekomisjonid, olümpiaadid, õppetöö tulemused, puudumised, üleminekueksamid, lõpueksamid, riigieksamid, õppeaasta kokkuvõte

02 ÕPILASTEADUSED  42 – 43
Uurimistööde ja loovtööde korraldus , saaremaa miniteaduspäevad

03 KESKKONNAHARIDUSKESKUS  44 – 48

04 HEV AINEKOMISJONI TÖÖST 49 – 52
Koosseis, psühholoogi tööst, õpiabi, HEV õpilaste klassid, kokkuvõte

05 EESTI KEELE JA AJALOO AINEKOMISJONI TÖÖST 53 – 71
Koosseis, tööplaan, luuleteater Krevera, näitering Kreputlased, maakondlikud ja vabariiklikud konkursid, kooli võistlused, aineolümpiaadid ja uurimistööd, olulised arvnäitajad 5 viimase aasta lõikes, kokkuvõte

06 ALGKLASSIDE AINEKOMISJONI TÖÖST 72 – 86
Koosseis, tööplaan, üritused ja praktika, aineolümpiaadid ja vabariiklikud võistlused, olulised arvnäitajad viimase 3 aasta lõikes, kokkuvõte

07 MATEMAATIKA AINEKOMISJONI TÖÖST 87 – 94
Koosseis, tööplaan, kooli olümpiaadid ja võistlused, aineolümpiaadid ja vabariiklikud võistlused, kokkuvõte

08 LOODUSAINETE AINEKOMISJONI TÖÖST 95 – 119
Koosseis, tööplaan, aineolümpiaadid ja vabariiklikud võistlused, olulised arvnäitajad viimase 5 aasta lõikes, kokkuvõte

09 VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST 120 – 130
Koosseis, tööplaan, projektitööst ja praktikast, aineolümpiaadid ja vabariiklikud võistlused, olulised arvnäitajad 3 viimase aasta lõikes, kokkuvõte

10 KAUNITE KUNSTIDE AINEKOMISJONI TÖÖST 131 – 137

Koosseis, tööplaan, aineolümpiaadid ja konkursid, olulised arvnäitajad 5 viimase aasta lõikes, kokkuvõte

11 KEHALISE KASVATUSE AINEKOMISJONI TÖÖST 138 – 174
Koosseis, tööplaan, kooli spordiüritused, maakondlikud võistlused, vabariiklikud ja rahvusvahelised võistlused, olulised arvnäitajad 8 viimase aasta lõikes, kokkuvõte

12 HUVITEGEVUSEST 175 – 199
Nõukoda, õpilasesinduse tööst, ringide tööst, kokkuvõte

13 KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST 200 – 204
Laenutus, statistika, raamatukoguteenindus, näitused ja üritused

14 IKT 205

15 KOOLI MAJANDUSLIK ARENG 206 – 207

16 LISAD 208

 
Bänner


Bänner