Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜGi õpetajate meeskonnakoolitus

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajad osalevad meeskonnakoolituse projektis „Väärtusmänguga väärtuskoolitus SÜGi õpetajate toetamiseks MÕK kaasava õpikäsituse põhimõtetega toimetulekuks“ 05.jaanuaril 2018 SÜGi aulas.

Projekti rahastab 1960 euroga pogrammi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames Euroopa Sotsiaalfondi poolt.

Koolituse eesmärk on selgitada välja SÜGi õpetajate isiklik väärtusruum kaasava hariduse põhimõtetega seoses ning selle sidusus olemasoleva organisatsioonikultuuri kaasava haridusega seotud väärtusruumis. Kuidas oleks võimalik seda seostada tervikuna MÕK põhimõtetega:

- õppija mõiste laiendamises õpilaselt õpetajale;

- organisatsioonikultuurist lähtuvate koostöövormide parendamine ja MÕK põhimõtetele kohandamine;

- 21. sajandi oskuste omandamise võimalused kaasava hariduse ja eelkõige (eri)tuge vajavate lastega seotud taustsüsteemis.

 
Bänner


Bänner