Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜGi õpetajate meeskonnakoolitus

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajad osalevad 01.03.2017 – 30.07.2017 projektis „Õpikeskkonna kaasajastamine muutunud õpikäsituse kontekstis“. Projekti rahastatakse 4500 euroga programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames Euroopa Sotsiaalfondi poolt.

Projekti käigus toimub märtsis 2017 koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus teemal „Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele“ ja juunis 2017 kaks õppepäeva teemadel „Õpetaja professionaalne areng ja toimetulek muutustega“ ning „Kaasaegsed õppemeetodid kaasava hariduse tingimustes“.

Meeskonnakoolituse eesmärgid:

  • kujundada osalejatel ühised arusaamad muutunud õpikäsitusest ja selle saavutamise teedest;
  • saada praktilisi teadmisi strateegiatest ja praktilistest meetoditest kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel koolis;
  • meeskonnatööna kavandada ainekomisjonides strateegilised eesmärgid ja olulisemad tegevused õpikäsituse muutmiseks.

Meeskonnakoolituse lõpuks õppijad teavad, millele tuleb keskenduda õppeprotsessis üleminekul väljundipõhisele õppele; omavad ülevaadet ja praktilisi kogemusi õpikeskkonna ajakohastamisele suunatud aktiivõppe meetodite kasutamiseks õppeprotsessis; on kavandanud ainekomisjonides eesmärgid muutuste saavutamiseks.

 
Bänner


Bänner