Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 529

Saada link Prindi PDF

 


 

SÜG-Press

 


28. märts 2017 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 529


KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

K  29.03   
Motivaarikas 6
15.30 Ainekomisjonide esimeeste koosolek

N  30.03   
16.00 Põhikooli mälumängu IV v
18.30 Ö-Ülikool

R  31.03   
Keemiaolümpiaadi lõppvoor
10.00 MK Liivide konkurss
18.30 SÜG Alternatiiv

L  01.04   
10.00 Jukukool
Keemiaolümpiaadi lõppvoor

P  02.04

E  03.04   
09.45 PK klassivanemate koosolek
10.45 G klassivanemate koosolek
14.00 Direktsiooni koosolek
18.30 Hoolekogu

T  04.04   
16.00 Õpilasesinduse koosolek

K  05.04   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.30 Võõrkeelte ainekomisjoni koosolek
MK Alg.klasside metoodikapäev Orissaares

N  06.04

R  07.04   
15.00 JO-LE-MI laululaager    
VAB G teatrifestival
14.00 Kooli malevõistlused

L  08.04   
13.00 Õpilaste omaloominguliste
kavade konkurss KVK
VAB G teatrifestival
VAB matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus
Sten Roosi muinasjutuvõistluse autasustamine Tallinna raekojas

P  09.04   
VAB G teatrifestival
VAB matemaatikaolümpiaadi lõppvoor Tartus

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K, 29.03    Inge Vahter. Keskkonnaalaste uurimistööde konverentsist
N  30.03    Direktsiooni info
R  31.03    Sirje Paakspuu. Taas eripedagoogikast
E  03.04    Viljar Aro
T  04.04    Liina Truu. Õpilastega Saksamaal

K  05.04    Inge Vahter, Riina Laanes. Üheksandike lõpureisist
N  06.04    Direktsiooni info
R  07.04    Reet Lulla. Koolitusest GAG-s

TÄNU TEGIJALE

Aina Seppel, Rita Ilves, Sirje Kreisman, Merle Prii — õpilaste väga hea juhendamise eest vabariiklikuks emakeeleolümpiaadiks.
Irena Sink, Kersti Truverk, Marit Kikas, Linda Kuuseok — õpilaste hea juhendamise eest matemaatikaolümpiaadiks.
Rita Ilves kõigi oma heade haldjatega — sujuva muinasjutulise miniteatripäevade korraldamise eest.
Jaanika Kask — toreda õpilasnäituse korraldamise eest Kuressaare kultuurikeskuses.
Mari Ausmees — õpilase suurepärase juhendamise eest üle-eestiliseks poiste-solistide võistulaulmiseks.
101. lend — kauni talvelõpuballi korraldamise eest.
Irena Sink, Katrin Rosin, Alli Kallaste, Ruta Kelt, Viire Pors, Ave Kalmus, Marina Mäetalu, Sirje Paakspuu, Janne Traumann — suur tänu Eelkooli suurepärastele õpetajatele.

KOOLIVAHEAJA KOOLITUSEST

Täna siis natuke Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud Merlecons&Co kolmeosalise koolituse „Õpikeskkonna kaasajastamine muutunud õpikäsituse kontekstis“ esimesest moodulist „Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundi¬põhisele õppele“ Tarmo Salumaa esituses. Kaheksatunnise õppepäeva põhiteemadeks olid:
Muutunud õpikäsituse põhiolemus kaasava hariduse kontekstis. Muutunud õpikäsituse neli olulist põhitala. Väljundipõhise ja sisendipõhise õppe erinevused. Muutunud õpikäsituse aluseks oleva väljundipõhise õppe olulisemad tunnused. Hindamine väljundipõhise õppe korral: kujundav ja kokkuvõttev hindamine. Õpetaja töö planeerimine muutunud õpikäsituse kontekstis. Vajalikud koolikorralduslikud  muutused väljundipõhise õppe rakendamisel. Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamise põhikriteeriumid muutunud õpikäsituse korral.

Mulle meeldis, sest käsitlus pani mõtlema ja oli parajalt intrigeeriv nagu Tarmole kohane e saab nõus olla või vastu olla, aga halle toone pole. Allolevas siiski ka mõne meie õpetaja arvamus:

Koolitus oli nii tihe, et muude asjadega ei saanudki tegeleda. Näidete varal tehti asi puust ja punaseks. Sain kinnitust, et minu meetodid ja põhimõtted vastavad väljundipõhisele õppele. Tänud!

Minu meelest oli koolitus aktuaalne, paeluv ja vürtsitatud toredate humoorikate näidetega. Lektor esitas seisukohti, mis panid aktiivselt kaasa mõtlema. Teatud teemadel oleksin soovinud päris väidelda.

Väga hea koolitus oli! Kuuldu pani kaasa mõtlema!  Ladus jutt oli mõjuvate näidetega vürtsitatud. Edaspidi lähtun oma tööplaanide tegemisel õpitulemustest.

Mulle väga meeldis. Isegi, kui mul polnud võimalik tervet koolitust kuulata, siis see, mida kuulsin, oli üsna paljus see, mida ise mõtlen ja teen. Olen aastaid selletõttu ka kriitikat saanud, kuid kuna olen veendunud selle õigsuses, siis teen ikkagi nii. Sellepärast oli väga hea kuulda, et see, mida ma olen aastaid omas peas mõtelnud, on kõlapinda leidnud ka laiemal tasandil ning leidub teisigi, kes samas suunas mõtlevad. Olen veendunud, et see süsteem, mille järgi hetkel haridus toimib, ei ole tegelikult inimsõbralik ning vajaks muutmist. Saan aru ka nendest kolleegidest, kes ei suuda sisendipõhise õppe süsteemist väljapoole mõtelda, sest nad on sellega liialt harjunud ja see on neile mugav. See aga tekitab küsimuse - kas ehk pole liiga kauaks kooli jäädud? Oli hea koolitus, ootan järge.

Tarmo koolitus on alati kui hoogne ja hea etendus. Mida aasta edasi, seda parem esinemine. Kadunud on teravus ja üleolev suhtumine õpetajasse kui tööloomasse. Ilmselt on ta aru saanud, et ka õpetajad on kui Issanda loomaaed ning kasutab vähem mõistukõnet ja räägib päris palju otse. Kui suudaks ise nii innustunult 5 päeva nädalas igas tunnis kõnelda, siis oleks õpilased õnnelikumad. Aitäh selle koolituse  eest.  Olen   teemaga   ju   kursis,  aga "hinnete kogumine" kipub kujundava hindamise kõrvalt ikka ja jälle välja pugema. Töökava tegemine mitte sisu, vaid tulemuste järgi on elementaarne, aga ise ei oleks vanas vaimus seda ilmselt teinud. Tarmo poolt kõva häälega väljaöeldud võtteid — "jupi kaupa" kontrolltöö järelevastamist ja vestluse käigus hinde kujundamist  kasutan juba ammu. Sain koolituselt juurde julgust, positiivset mõtlemist ja ideid, kuidas võita endale aega. Muu tarkus vajab ilmselt settimist.

Pean ütlema,et sain kuulatud osas väga korraliku selgituse sellest paljuräägitud kujundavast hindamisest. Ja ka vastuse, et toimin õigesti oma aines. Lasen õpilastel samuti seni harjutada ja ei hinda enne, kuni asi selge ja tehnika käes on. Ja õpilased on rahul hinnetega. Senini on kujundavast hindamisest ikka igat kanti räägitud, nüüd sai puust ja punaseks ning kokkuvõtva hindamise osas sama lugu. See oli üks parimaid koolitusi viimase aja jooksul.

Kokkuvõtvalt võin öelda, et ehkki olen nii mõneski küsimuses härraga päri (ning pole välistet, et mingil hetkel saan tema arvamusi enda kasukski pöörata), siis suures plaanis tema maailmavaade minu omaga ei ühti ja ei meeldinud ka koolitaja agressiivne esitlusviis. Põhitõde, mis kõlama jäi, oli see, et õpilastel on ainult õigused, kohustusi mitte mingeid ning see on väga okei. Ning pedagoogid — need on ikka kah jätkuvalt täiesti asjatundmatud amatöörid: mõtle, õpetaja annab 3. klassi õpilasele kodus teha referaadi, ilma et ta seda tunnis eelnevalt üldse puudutaks ning siis tema lapsevanem peab pühapäeva õhtul kodus töö ise valmis tegema; ... Jäin viimast osa kuulama puhtalt uudishimust, et mis jaburust sealt veel tuleb, ja tuli ära! Ikka see tööde esitamise tähtaeg. Pole oluline, millal gümnaasiumi lõpetav noor uurimistöö esitab. Venitagu pealegi viimase sekundini ja õpetaja premeerigu teda veel lõppeks ka hea hindega. Toon kohe kaks näidet elust enesest. Minu tuttav meesterahvas jäi Tallinna lennujaama check-in´iks 5 minutit hiljaks ja teda ei lubatud enam Kuressaare lennule. Vaatamata faktile, et lennuk Hiiumaalt polnud vaat et veel maandunudki. Aga reeglid on sellised ja lennureisija on teadlik element. Sügisel ei tagastanud ma linna raamatukokku lugemikke õigeks tähtajaks. Viisin need ära mõni aeg hiljem ja maksin viivist! Kool —  see on ikka koostöö!  Mõlemad pooled peavad panustama, teineteist abistama ning reeglid kehtivad kõikidele pooltele. Isegi kui ma lati allapoole lasen, siis päris põrandal ikka roomama ei hakka küll.

Saame mõelda — meie kõik e nii õpetajad, õpilased kui ka lapsevanemad. Saame mõelda,  mida tasuks muuta ja mis peaks olema kindlasti jääv. Saame mõelda, mis võib kaasneda muutustega. Saame mõelda, kas suudame ka ise muutuda ja uute muutustega kaasas käia. Saame mõelda kaasnevatest riskidest jne, jne.

Mõistlikku mõtlemist soovides

Viljar Aro, koolijuht

Saaremaa Miniteatripäevde  korraldustoimkonnale!

Suur tänukummardus kõigile armsatele ja töökatele inimestele, kes kuulusid SAAREMAA MINITEATRIPÄEVDE korraldustoimkonda! Tänu teile olid need 3 päeva muinasjutulised.

Kõik te, head inimesed, olete oodatud 3.aprillil kell 14.45 sööklasse, et ühiselt festivalile punkt panna.

Rita

MATEMAATIKAOLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

10. märtsil toimus 4. – 6. klasside matemaatika¬olümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:

4. klass
1. koht Miia Saar KVK
2. koht Eerik Heinmaa
3. koht Robert Pihl Kahtla L-PK
4. – 7. koht Jaagup Rang
8. – 9. koht Ragnar Tisler
10. – 11. koht Kaarel Käesel

5. klass
1. koht Liisa-Katariina Sünter  OG
2. – 3. koht Anna.Malena Kuris Valjala PK
2. – 3. koht Uku Kirs KG
9. – 13. koht Kirke Viik
9. – 13. koht Robin Keerd
9. – 13. koht Raul Joaquin Seppel

6. klass
1. koht Indrek Mäeots    KG
2. koht Paul Oskar Kuris Valjala PK
3. koht Katrin Lindmäe
4. koht Jürgen Liiv
7. – 8. koht Merit Matt

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

VABARIIKLIK KIRJANDUSOLÜMPIAAD

10.-11. märtsil toimus Tartus üle-eestiline eesti kirjanduse olümpiaad. Sinna pääsemiseks oli vaja 7.-8. klassis kirjuatada võrdleva sisuga essee kahest noort kõnetavast romaanist, 9.-10. ja 11.-12. klasside vanuserühmad pidid kirjutama uurimistöö. Nende hulgast valiti välja parimad, kes võtsid Tartus üksteisest mõõtu.

Olümpiaadil tuli teada kirjandusteoreetilisi termineid, mõista erinevaid tekste ning anda neile oma kriitiline arvamus. Aega oli kolm pingelist tundi, millest võeti välja viimanegi minut.

Olümpiaadijärgne aeg oli sisustatud igati teemapäraselt: 1,5 tundi ekskursiooni teemal „Kirjanduslik Tartu“ möödus lausa lennates. Vägagi huvipakkuvaks osutus hilisõhtune koosistumine ning tutvumine korporatsiooniga Filiae Patriae. Lisaks tuli sinna noortega kohtuma kirjanik Mehis Heinsaar. Tema kaks teksti olid analüüsimiseks olümpiaaditöös ning nüüd oli võimalik kuulata novellide sünnilugusid. Enim jäi meelde kirjanikuhärra tõdemus, et algmõtte teke on vaja kohe kirja panna, sest siis jõuavad paberile kõik neli vajalikku komponenti: ahhaa-efekt, meeleolu, teatavad võnked ning peamõte. Kui asju hiljem üles kirjutada, siis kõik muu peale peamõtte on paraku kadunud.
Õhtu lõpetuseks võttis sõna eesti kirjanduse professor Arne Merilai, kes arvas, et kui me peaks oma maailmast kosmosesüstikuga ära sõitma, siis erialaselt on vaid üks asi, mis tuleb kaasa võtta – poeetika. See pole mitte luule, vaid teksti mõistmise oskus.

Teisel päeval koguneti Tartu Ajaloomuuseumi valgesse saali, kus tehti teatavaks tulemused:

Vootele Mets (8.B) saavutas oma vanusegrupis 5. koha ning Jutta Loviisa Juht (10.C) 9. koha. Olite väga tublid!

Merle Prii, emakeeleõpetaja


VABARIIKLIK EMAKEELEOLÜMPIAAD

13.-14. märtsil toimus Tallinnas vabariiklik emakeeleolümpiaad. Meie koolist pääsesid lõppvooru eelvooru tulemuste põhjal Vootele Mets, Liisa Õunpuu, Mari Kolk, Kaupo Humal ja uurimistööga Reet Koppel. Lisaks meile oli saarlasi esindamas Muhu kooli 9. klassi õpilane Kadri Ligi.

Esimesel päeval toimus esmakordselt kaheosaline olümpiaaditöö, mille vaheaega sisustas lõunasöök. Esmamulje tööst oli, et nii kerget sisu ei oodanud keegi. See aga tähendas väga väikesi punktivahesid pingerea järjestamisel, ning nii see ka oli.

Õhtu sisustati seltskondliku olemisega Tallinna Ülikoolis. Kõigepealt sai end värvi järgi gruppidesse jaotada. Soojenduseks anti kõigile rühmadele üks unarsõna, millele oli vaja tähendus välja mõtelda. Nii mõnigi sõna vajas vähemalt kolme vihjet. Seejärel ootas rühmi orienteerumine ülikoolis, kus erinevatest punktidest sai kokku ühe luuletuse. Luuleread tuli panna õigesse järjekorda ning ära arvata, kes autor on. Hiljem oli võimalus kõigi rühmade julgematel need ette lugeda.

Teisel päeval saime tutvuda Riigikoguga ja ronida Pika Hermanni torni. Ekskursioon oli paeluv ning üldhariv. Näiteks saime teada, kuidas riigikogulased endale pinginaabri saavad või kuidas loetakse hääli salajase hääletuse korral.
Ja oligi aeg autasustamiseks. Enne anti veel töödest lühikene tagasiside, kiideti kõiki võistlejaid ning neid kõiki oodatakse rõõmuga Tallinna Ülikooli õppima.

Tulemused olid meile igati rõõmustavad:

Vootele Mets (8.b) saavutas 7.-8. koha
Liisa Õunpuu (9.b) 4. koha
Mari Kolk (12.b) 7. koha
Reet Koppel uurimistööde kategoorias 2. koha.

Aitäh kõigile osalejatele ning õnne võitjatele!

Merle Prii, emakeeleõpetaja

X ÜLE-EESTILINE POISTE-SOLISTIDE VÕISTULAULMINE 2017

Ürituse korraldajaks on Eesti Meestelaulu Selts.
Võistulaulmine toimub järgmistes vanusegruppides:

- kuni 5-aastased poisid (k.a.)
- 6 - 7-aastased eelkooliealised poisid (k.a.)
- 7 - 9-aastased kooliealised poisid (k.a.)
- 10 - 11-aastased poisid (k.a.)
- 12-aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni
- kuni 16-aastased häälemurde läbiteinud noormehed
- 17- 20-aastased noormehed

Piirkondlikust EELVÕISTLUSEST on olnud juttu juba ühes varasemas infolehes.LAUPÄEVAL, 25. MÄRTSIL TOIMUS TALLINNAS Põhja-Eesti VAHEVOOR, kust 2 paremat igast vanusegrupist pääsesid FINAALI.

Meie rõõmuks sai vahevoorus (10-11-aastased) 18 osaleja hulgast
I koha GEORG PAOMEES (juh. Mari Ausmees)
II koht CARLOS LIIV (juhendab end ise)  (17-20-aastased). Osalejaid oli 12.
KG huvikool INSPIRA solist OLIVER LEPPIK (juh. Helle Rand) saavutas omas 14 osalejaga vanusegrupis samuti II koha.
I koht - STEN-ERIK LIIV (Kuressaare Gümnaasiumi huvikool INSPIRA, juhendaja Laine Lehto)
Kõik eelpool nimetatud astuvad 6. mail FINAALIS üles koos sümfooniaorkestriga!
Vahevoorus osales tublilt ka meie kooli laulumees ALO BENNO (juhendaja Laine Lehto).

ÕNNE KÕIGILE JA EDU 6. MAIL!

Mari Ausmees, muusikaõpetaja

TALVELÕPUBALLMeie kooli 101. lend soovis algatada uut traditsiooni — talvelõpuballi gümnaasiumi õpilastele. Ettevalmistused selleks sündmuseks kestsid mitu kuud ja nii oligi 10. märtsil soovijatel võimalus osaleda kooli esimesel talvelõpu¬ballil kümnendike eestvedamisel.

Kaunilt ehitud kooli aulas tervitas balli külalisi õhtujuht Katrin Kurvits 10.b klassist. Tantsupõrandal said ballilised jalga keerutada Taaniel Varese laulude saatel. Samuti ei puudunud peolt DJ Tõnis Antonov ja balli viimase tantsulise osa sisustasid meie oma kooli retrodiskoritest õpetajad Indrek Peil ja Arne Loorpuu. Tantsimise vaheaegadel loositi välja erinevaid sponsorite poolt välja pandud auhindu ning huvijuht Triin Vallsalu juhendamisel tantsiti seltskonnatantse. Kõik soovijad said fotonurgas endast mälestuspildi lasta teha. Aitäh võrratule fotograafile Martin Vesbergile 7.a klassist! Balli külalised kostitasid end suurepäraste suupistete ja imemaitsva tordiga. Õhtu lõpuks selgusid ka talvelõpuballi kuninganna ja kuningas — Elo Nõmm 10.c klassist ja Paul-Mark Pihl 11.c klassist.

Milleks seda vaja oli? Tehti seda selleks, et panna proovile oma organiseerimisoskused ning liita gümnaasiumi õpilasi ühtsemaks. Balli korraldamine andis õpilastele juurde esinemisjulgust, õpetas tegema meeskonnatööd, aitas kaasa suhtlemisoskuse arenemisele, kasvatas vastutustunnet ning muutis õpilasi iseseisvamaks. Samuti aidati parandada tulevases elus väga vajalikku tantsuoskust, kuna ballile eelnes kõikidele soovijatele väike tantsukursus, kus õpetajateks olid kümnendikud Loodame, et ka järgmised kümnendikud tahavad jätkata sel aastal algatatud sündmust.
Suur aitäh korraldajatele, 101. lennule ja toetajatele, ilma kelleta oleks sellise suure ettevõtmise korraldamine olnud peaaegu võimatu. Aitäh, Saarte Liinid, MTÜ Meelespea, Luksusjaht, Massaaži- ja teraapiakool, Kaia Latkin, GoSpa, Arensburg Spa, Fit Life, Saaremaa Piimatööstus, GoodMoodFood, Grand Rose Spa, Lux Ekspress, Rain Aun, Boft Eesti ja S-Link!

Korraldajate nimel
Diana Õun, klassijuhataja

KODUTÜTARDE KOOSTÖÖLAAGER

Koolivaheaja esmaspäev-teisipäev möödusid meie kodutütardel Läänemaal koostöölaagris. Meie grupist osalesid Eliise, Katrin ja Kristina. Kaasa tuli võtta magamisvarustus ja soojad riided, sest tegevused toimusid ka metsas.
Esmaspäeval, 20. märtsil kogunesime kell kaheksa Kuressaare staabi juurde, et alustada oma põnevat laagrireisi Läänemaale. Paliverre jõudsime kell 11.

Pärast asjade lahtipakkimist toimus tutvumismäng laagris osalejatega. Meid jagati kuueks erinevaks grupiks, kellega koos alustasime matkamängu. Minu grupis oli lisaks minule kolm liiget: Evelin Haapsalust, Hanna ja Olivia Astest. Matkal pidime läbima kiiruse peale viis erinevat punkti ja lahendama ülesanded.

Esimeses punktis oli mäng mälu peale. Pidime kiiruse peale viima erinevad asjad ühest punktist teise ja pärast teadma, mida viinud olime. Teises punktis oli vaja  osata määrata vahemaid  ja pärast seda kinnisilmi kontrollida. See oli väga raske ja tekitas palju nalja. Kolmandana  tuli leida metsast kümme asja, mis sinna tegelikult ei kuulu. Neljandas punktis tuli läbida tuletõrjujate juures ämblikuvõrk nii, et seda ei puutu. Järgmisena viskasime tuletõrjevoolikut eseme pihta. Selles saavutasin võistkonnale lausa kaks punkti. Viimane punkt oli kõige naljakam, aga samas ka väga raske. Tuli osata kuulata ja liikuda kinnisilmi ütluste peale, nt. auh-otse, mjäu- paremale ja mää- vasakule ja taldrikutele ehk miinidele ei tohtinud astuda. Laagrisse tagasi jõudes saime kuuma teed. Peale õhtusööki mängisime Kahooti. Meie Kristinaga saavutasime kolmanda koha. Õhtul üllatati meid maitsvate pannkookidega ja pärast seda mängisime  erinevaid mänge, nt. Vanaema lõngakera. Kell 23.00 algas öödisko. Tore oli see, et saime soovida oma lemmiklaule. Kell kaksteist algas öörahu.

Kell 8.00 oli äratus. Toimus hommiku¬võimlemine, kus iga rühm näitas ühe liigutuse ette. Hommikusöögiks oli maitsev riisipuder. Tänasime õpetajaid, kes korraldasid meile meeldejääva ürituse. Edasi sõitsime Haapsallu. Tutvusime Haapsalu linnaga (raudteejaamaga, Haapsalu linnusega) ja lõpuks jõudsime kauaoodatud ujulasse. Seal olime kaks tundi.
Pärast seda algas kojusõit.

Aitäh õpetajatele vahva laagri eest!
Eliise Kask, 7.a

Saaremaa meistrivõistlused sisekergejõustikus D-klassile

Möödunud laupäeval, 11. märtsil 2017 toimusid Kuressaare Spordikeskuses Saaremaa meistrivõistlused sisekergejõustikus D-vanuseklassile (sündinud 2006-2007). Kavas oli 50m jooks, 200m takistusjooks, kaugushüpe, kõrgushüpe ja turboodavise. Nagu eelnevatel aastatelgi, olid SÜGi õpilased selgi aastal üsna edukad, napsates 30st esikolmiku kohast  pea pooled ehk 14. Täpsemad kohad ja tulemused all pool.

T 50m jooks
1. Kärt Praks        KG    8,29
2. Maribel Remmel  SÜG    8,40
3. Eleriin Raamat    KG    8,61
4. Laura Sikk        KG    8,72
5. Liseta Voronov    KG    8,65
6. Elisabeth Õunpuu  KG    8,88

P 50m jooks
1. Ron Sebastian Puiestee SÜG    7,93
2. Andri Jürisson  KG    8,07
3. Risto Tahk      SÜG    8,34
4. Riko Jõgi      KVK    8,51
5. Evert Põllu      Kaali    8,49
6. Uku Rüütel      OG    8,65

T 200m takistusjooks
1. Maribel Remmel   SÜG    37,1
2. Kärt Praks         KG    37,6
3. Eleriin Raamat      KG    39,6
4. Laura Sikk         KG    40,1
5. Liseta Voronov      KG    42,8
6. Friida Põld     Lümanda PK    44,0

P 200m takistusjooks
1. Riko Jõgi    KVK    35,3
2. Andri Jürisson KG    35,6
3. Risto Tahk    SÜG    35,9
4. Ron Sebastian Puiestee  SÜG 37,1
5. Kaspar Linde Tornimäe PK    38,0
6. Richard Keerd SÜG    38,9

T kaugushüpe
1. Kärt Praks        KG    4.28
2. Maribel Remmel  SÜG    3.96
3. Eleriin Raamat     KG    3.73
4. Laura Sikk        KG    3.73
5. Elisabeth Õunpuu KG    3.48
6. Friida Põld     Lümanda PK    3.40
P kaugushüpe
1. Andri Jürisson  KG    4.06
2. Risto Tahk     SÜG    3.96
3. Ron Sebastian Puiestee SÜG 3.84
4. Tomi Anderson  KG    3.65
5. Riko Jõgi    KVK    3.65
6. Mihkel Johannes Uustal Kihelkonna PK     3.63

T kõrgushüpe
1. Therese Käen     KG    1.25
2. Maribel Remmel  SÜG    1.20
3.-4. Kärt Praks    KG    1.10
Eleriin Raamat     KG    1.10
5. Liseta Voronov     KG    1.10
6. Romi Suurna     Aste    1.00

P kõrgushüpe
1. Andri Jürisson KG    1.20
2. Kaspar Linde Tornimäe PK 1.20
3. Risto Tahk    SÜG    1.15
4. Richard Keerd SÜG    1.10
5.-6. Tomi Anderson KG    1.10
Maarek Kand Tornimäe PK 1.10

T turboodavise
1. Kärt Praks       KG    16.92
2. Maribel Remmel SÜG    16.68
3. Romi Suurna    Aste    15.69
4. Elisabeth Õunpuu  KG    15.16
5. Eleriin Raamat     KG    13.32
6. Anni Kukkela Kihelkonna PK 10.77

P turboodavise

1. Georg Paomees  SÜG    21.78
2. Richard Keerd    SÜG    20.96
3. Risto Tahk             SÜG    20.93
4. Mihkel Johannes Uustal  Kihelkonna PK 19.25
5. Ron Sebastian Puiestee  SÜG 17.45
6. Evert Põllu      Kaali PK    15.69

Palju õnne tublidele võitjatele ja indu edasi  treenimiseks, et varsti jälle rekordeid purustada.
Kogu võistluse tulemused on leitavad www.ekjl.ee.

Kergejõustikutreener Kadri Pulk

1. – 9. KLASSIDE III VEERANDI ÕPPETÖÖ KOKKUVÕTE

Klass
Õpilasi
Õppeedukus %
Kvaliteet %
Ainult viielisi
Autahvel
Kiita
Võlglasi
1.a
24
100,00
87,50
6
6
15
0
1.b
23
100,00
73,91
10
10
7
0
1.c
3
100,00
0,00
0
0
0
0
1.d
24
95,83
66,67
5
5
11
1
2.a
25
96,00
80,00
9
9
11
1
2.b
25
100,00
88,00
4
4
18
0
2.c
3
100,00
33,33
1
1
0
0
3.a
26
96,2
61,5
2
16
0
1
3.b
25
100,0
88,0
8
19
3
0
3.c
9
100,0
0,0
0
0
0
0
4.a
26
100,0
50,0
2
11
2
0
4.b
26
100,0
73,1
2
16
3
0
4.c/4.ü
5
100,0
0,0
0
0
0
0
Kokku
1. – 4.

244
98,8
68,4
49
97
70
3
5.a
25
88,0
48,0
2
12
0
3
5.b
24
91,7
58,3
2
10
4
2
5.c
2
50,0
50,0
0
1
0
1
6.a
22
81,8
27,3
0
5
1
4
6.b
25
100,0
64,0
4
11
5
0
6.c
5
60,0
0,0
0
0
0
2
7.a
22
86,4
40,9
1
4
5
3
7.b
23
69,6
26,1
1
6
0
7
7.c/8.c
9
88,9
0,0
0
0
0
1
8.a
24
87,5
45,8
1
10
1
3
8.b
22
86,4
36,4
0
6
2
3
9.a
24
75,0
45,8
5
8
3
6
9.b
21
100,0
52,4
3
8
3
0
Kokku
5. – 9.

248
85,9
42,3
19
81
24
35
Kokku
1. – 9.

492
92,3
55,3
68
178
94
38

Õppenõukogu otsusega kantakse kooli autahvlile väga hea õppeedukuse eest (1. – 2. klassis ainult viielised; 3. – 9. klassis keskmine hinne 4,5 või üle selle, * õpilane on ainult viitele õppija):

1.a klass
Eudora Kask, Andra-Liis Noor, Remi Ool, Isadora Rahumeel, Richard Toompuu, Elisabeth Villsaar

1.b klass
Jete-Mia Arge, Loore Birkenfeldt, Lenna Haandi, Krita Kilumets, Vanessa Koppel, Aleksandra Ruttu, Merit Soe, Arthur Patrick Sääsk, Helerin Viktoria Tüür, Mirell Õiemets

1.d klass
Kaur Kalamees, Katarina Lember, Gregor Nõukas, Anna- Maria Prei, Birgit Raamat

2.a klass
Elenor East, Tuule Kalamees, Ron-Romek Kask, Lenna Koovisk, Lisette Milpak, Maribel Müürisepp, Annabel Porss, Bianca Marie Rannama, Markus Trei

2.b klass
Karola Kuldsaar, Daniel Piht, Sofia Sevostjanov, Britta Truu

2.c klass
Reio Mägi

3.a klass
Roosi Muru*, Kristin Sanne Õun*, Markus Marek Aavik, Anett Kahju, Karl Peeter Kilumets, Loore Lee Kirss, Erik Kruut, Olivia Laidma, Lissandra Pajunurm, Eleanora Rahnik, Rando Rand, Marie Loviise Siim, Neidi Sink, Meribel Soom, Karoliina Tamm, Henri Vaher

3.b klass

Liset Isabel Karu*, Kristin Kasela*, Illimar Kirss*, Ulla Maripuu*, Jarno Mononen*,
Gregor Pajussaar*, Saskia Natalie Kukua Roberts*, Iris Tinno*, Markus Aadussoo, Gertrud Kirs, Laur Erik Laine, Sten Erik Mägi, Kristiin Pulk, Maris Rüütel, Helena Tamleht, Maria Tiidus, Hanna Loore Vallik, Tomek Vasemägi, Kaur Vesberg

4.a klass
Kevin Lempu*, Maribel Remmel*, Martin Kirst, Anabel Lanna, Emma Ling, Reio Lõbus, Robin Maranik, Maria Merelaid, Helena Nõmm, Gelin-Desire Soeson, Mareli Välja

4.b klass
Grete Gull*, Loreley Perkmann*, Loona-Maria Blank, Merili Haak, Eerik Heinmaa, Carmen Järvalt, Richard Keerd, Simona Kessel, Karolina Lepik, Gregor Matt, Kristin Poopuu, Jaagup Rang, Marie Teras, Rasmus Tristan Vahenurm, Katarina Vaher, Marten Vahter

5.a klass
Triinu Liis Toom*, Liisa Viljaste*, Robin Keerd, Karmen Kundrats, Gätlin Rauniste, Rickie Magnus Jojo Roberts, Romi Liise Roomets, Lisete Loviise Saagpakk, Raul Joaquin Seppel, Arabelle Soolind, Kristina Sõster, Lisete Vahu

5.b klass

Kirke Viik*, Karmen Viilup*, Rico Robert Alliksoon, Marisa McCourt, Kristiin Nelis, Heddi-Loore Ots, Jan Erich Sarapuu, Anet Tõnus, Martti Vaska, Vivian Viil

5.c klass
Romet-Markkos Rand

6.a klass
Riti Järveots, iris Lidia Laine, Patrik Ool, Stella Raav, Janika Tasane

6.b klass

Kariina Kasjanenko*, Jürgen Liiv*, Merit Matt*, Kirke Medri*, Katriin Aksalu, Karmen Ehanurm, Katrin Lindmäe, Markus Luup, Ermo Nõmm, Annabel Raun, Marie Eike Rebane

7.a klass
Martin Vesberg*, Mihkel Keso, Annaliisa Lepik, Albert Leppik

7.b klass
Voldemar Kirss*, Paula Aarnis, Emma Kirs, Cathrin Benita Poopuu, Krisse Pulk, Otto Tuuling

8.a klass
Anni Kuuseok*, Paul Antsaar, Markus Armus, Artus Johanson, Kelly Kasjanenko, Merili Mikku, Berit Porss, Kristel Soe, Torm Vatsfeld, Luise Vevers

8.b klass
Mariliis Albert, Jolana Kaljurand, Karmen-Kelsi Kruut, Karola Soe, Käthriin Steinberg, Margit Valge

9.a klass
Gendra Allikmaa*, Huberta Karma*, Kätriin Käsper*, Oliver Paljak*, Marleen Vahu*, Katri Maripuu, Martin Sepp, Jane Õunaid

9.b klass
Markus Kivi*, Roosmarii Sarapuu*, Liisa Õunpuu*, Annabel Hansalu, Iris Kirs, Anu Kull, Sarah-Lisee Laipaik, Feridee Sevostjanov

Õppenõukogu avaldab kiitust hea õppeedukuse eest (1. – 2. klassis veerandihinded on neljad ja viied; 3. – 9. klassis veerandihinded on neljad ja viied, kuid keskmine on alla 4,5):

1.a klass
Kärt Alas, Kärt Drenkhan, Oliver-Sten Kivi, Priidik Lepamets, Kerton Lokna, Edward Lulla, Iko Muru, Carmen Padar, Greta Paju, Oskar Püüa, Gert Silenok, Lisette Steinberg, Anette Tagaküla, Herta Trei, Karmenete Usin

1.b klass
Johanna Altmets, Albert Birkenfeldt, Jesse Esna, Mia Brit Kreos, Janar Opp, Anna Paiste, Hugo Sarapuu

1.d klass
Linda-Liisa Babenko, Deara- Dali Kaasik, Tuule Kiiker, Tomi Henry Lind, Karola Mets, Meriliis Nabi, Lootus Niit, Marin Ool, Raien Paur, Kerttu Põlluäär, Tiffany Šaukštelite

2.a klass

Kerten Bachman, Sebastian Blank, Eliise Heinmaa, Robert Paul McCarthy, Rihanna Nõgu, Gendra Sepp, Hubert Spitsõn, Lukas Šmalko, Gerlin Toome, Ingrid Vaher, Anette Vahštein

2.b klass
Elizabeth Kelder, Elsa Marie Kirs, Mattias Kobin, Luise Ling, Liis Lutter, Anett - Merili Moring, Lysandra Muld, Liisa Nõmm, Grete Paju, Lisandra Parbus, Raul Pääsukene, Carlos Püüding, Oliise Saarlaid, Raimond Vaher, Siim Vatsfeld, Lars Ingmar Virveste, Anastasia Väin, Jakob Mrabte

3.b klass
Grete Eliis Gutman, Eron Laak, Ron Sebastian Puiestee

4.a klass
Liina Talistu, Ragnar Tisler

4.b klass
Karl Ares Hommik, Markus Janson, Edvin Lõkov

5.b klass
Artur Kuning, Carmen Zabellevitš, Karro Vatsfeld

6.a klass
Brigite Hollo

6.b klass
Helen Kruuser, Jaak Kuuseok, Hilda Marie Loel, Rebecca Reial, Kevin Räim

7.a klass
Siim Andres Himmist, Kristina Lõbus, Carl-Juhan Meri, Kert Tartes, Margo Väin

8.a klass
Kaisa Tiitson

8.b klass
Kalev Kaasik, Triinu Eliise Põld

9.a klass
Grete Jõgi, Mark Marcus Soodla

9.b klass
Oskar Kivi, Lisanna-Lee Leiman, Gertrud Leiten.

Marek Schapel, õppealajuhataja

Viimati uuendatud Teisipäev, 28 Märts 2017 21:21  
Bänner


Bänner