Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 519

Saada link Prindi PDF

 


 

SÜG-Press

 


10. jaanuar 2017 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 519


KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  11.01   
15.30 Võõrkeelte ainekomisjoni koosolek

N  12.01

R  13.01   
10.00 Sünnipäevaaktus
19.00 Kabaree kooliperele
Üleriigiline B. Alveri konkurss Tuulelapsed Jõgeval

L  14.01   
Üleriigiline B. Alveri konkurss Tuulelapsed Jõgeval

P  15.01

E  16.01   
9.45 PK klassivanemate     koosolek
10.45 G klassivanemate koosolek
14.00 Direktsiooni koosolek
XII noorte LTP I eelproov SEK-dele

T  17.01   
16.00 Õpilasesinduse koosolek
17.00 Eelkool

K  18.01   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.30 Tehnikanõukoja koosolek
16.00 Nõukoja koosolek

N  19.01   
16.00 Põhikoolimälumängi I voor
HJ metoodikapäev Orissaares
16.00 Väärikate Ülikool
18.30 Ö-Ülikool

R  20.01   
I poolaasta lõpp
L  21.01   
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  11.01    
Triin Vallsalu. Austraalia 2

N  12.01    
Direktsiooni info

R  13.01    
KOOLI SÜNNIPÄEVAAKTUS KOOLI EES

E  16.01  Viljar Aro
T  17.01    Merike Kuldsaar. Reklaamfilmid 2
K  18.01    Irena Sink. Algklassiõpetajad Tallinnas
N  19.01    Direktsiooni info
R  20.01    Merle Prii. Muljeid Egiptusest

TÄNU TEGIJALE

Tiiu Haavik, Ly Haandi, Jaanika Kask, Aili Jung, Indrek Peil, Raivo Peeters, Õilme Salumäe, Taimi Sepp, Meeli Ool, Irena Sink, Stella  Hommik,   Marek Schapel,  Ülle  Müür, Diana Õun, Lea Viidul, Triino Lest, Iivi Jakobson, Anton Teras, Jaanis Sarapuu, kõik osalejad — sujuva korraldamise ja aktiivse osavõtu eest õpetajate uurimistööde ja arvamuskonverentsil.
Raili Tamm, Arne Loorpuu, Indrek Peil, Tiiu Haavik, Mari Ausmees, Riina Laanes, Rita Ilves, Aado Haandi, Andreas Noor, Diana Õun ja kõik kaasategevad õpilased — õpetajate jõulukontserdi ja kabaree suurepärase õnnestumise eest.

KUI UNISTADA, SIIS SUURELT — KUI TEHA, SIIS TARGALT

Teatavasti toimus kolmekuningapäeval e reedel, 6. jaanuaril meie kooli õpetajate järjekordne uurimistööde konverents. Seekord jagunes kogu päev kaheks osaks. Esimeses saime kuulda kolme uurimust - Tiiu Haavikult ja Ly Haandilt SÜG-i 7. ja 10. klasside neidude kehalisest aktiivsususest; Jaanika Kase mõne aasta tagust magistritööd kunstinäitusest kunstiõpetuse õpikeskkonnana; Aili Jungi ja Indrek Peili koostöös valminud 700 pildiga tööd ilusast ja koledast maailmast. Aitäh neile sisuka sissejuhatuse eest päeva ja kogu aastasse!

Lisaks oli väga huvitav ja kasulik saada informatsiooni riigigümnaasiumi temaatikast Raivo Peetersi ettekandes ja linna koolivõrgust Õilme Salumäe esituses.

Ülejäänud kaks kolmandikku andis kogu päevale ka nime — SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPETAJATE ARVAMUSKONVERENTS 2016. Sellist formaati kasutasime esimest korda — eeskujuks olid juba aastaid õpilastele korraldatud üleriigilised arvamuskohvikud ja meie oma koolis õpilasesinduse ja õpilastega koostöös toimunud arvamusfestival. Nii saidki kõik õpetajad arutleda kolme tunni vältel kuue teema üle:

1. RIIGIGÜMNAASIUM — lauajuht Raivo Peeters, protokollija Taimi Sepp
2. KOOLIVÕRGU TULEVIK KURESSAA-RES — lauajuht Õilme Salumäe, protokollija Meeli Ool
3. SÜG-i SISEND — lauajuht Irena Sink, protokollija Stella Hommik
4. ÕPPEKAVA — lauajuht Marek Schapel, protokollija Ülle Müür
5. TUNNIVÄLINE TEGEVUS — lauajuht Diana Õun, protokollija Lea Viidul
6. SISEKLIIMA — lauajuht Triino Lest, protokollija Iivi Jakobson

Aitäh nii teemapealikutele kui protokollijatele ja aktiivse osalemise eest ka kahele hoolekogu esindajale Anton Terasele ja Jaanis Sarapuule.

Kokkuvõtteid on veel vara teha, sest kõik protokollidki pole veel lõplikult vormistatud, aga kõlama jäi optimism ja positiivsus nii teemajuhtide kui ka kõigi osalejate poolt. Tundus, et riigigümnaasiumile avati pigem roheline tee, koolide arenguks leiti muu hulgas vajalik ehitada veel üks kooliujula ja korralik käsitöökeskus, oma kooli sisendi asjus nähti suuremat reklaamivajadust igas mõttes, õppekava osas arutleti uute valikute võimalusi, tunnivälise tegevuse kvaliteedi tõstmise katalüsaatoriks pakuti õpetajate endi suuremat motiveeritust ja sisekliima temperatuuri tõusuks rohkem ühistegevusi õpetajate vahel. Kõlab ehk liiga üldiselt — seda enam jääme huviga ootama protokollidepõhist „peenhäälestust“.

Tundub, et astusime sammu edasi paremaks saamise teel ja mõtlesime end taas avatumaks. Jääb loota, et käivitunud sünergia ei lõpe ja hakkame tegema tõsist tööd protokollide analüüsil ja seal kirja pandud ideede elluviimisel.

HÄÄD UNISTUSTE REALISEERIMIS-AASTAT MEILE KÕIGILE!

Viljar Aro, koolijuht

JAANUARI TUNNUSMUUSIKA

Kui aasta 2016 oli MEREKULTUURI AASTA (seda meenutasid veel 9. jaanuaril kõlanud tunnusmeloodiad!), siis alanud 2017. aasta on kuulutatud LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTAKS

Ees ootab põnev aasta nii väikestele kui suurtele —  algamas on LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA.Teema-aasta tunnuslause „MINA KA!“ ning märksõnad iseolemine ja koostegutsemine kõnetavad ka täiskasvanut, kutsudes üles mõtestama ning väärtustama last ja noort nii looja kui ka publikuna. Toetades ja innustades oma järelkasvu, tagame järjepideva ja rikkaliku kultuurielu ka tulevastele põlvedele.

JAANUARIS kõlavad tundide alguses saabuva XII noorte laulupeo laulud:2. Rasmus Puur — „Meie“ (laulu esitavad ühendkoorid). Sõnade autor Anna Haava.
Mart-Rasmus Puur (sündinud 1991) on eesti helilooja ja arranžeerija.
Puur lõpetas 2014. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia cum laude kompositsiooni erialal. Ta on 2017. aastal toimuva noorte laulupeo "Noored juured" ideekavandi üks autoritest ning samal aastal toimuva noorte tantsupeo võiduidee "Koit ja Hämarik" üks osalisi.
Rasmus Puur on dirigendina muusikat plaadistanud peamiselt noorteorkestriga Reaalmažoor.

3. Priit Pajusaar — „Soovide laul“ (laulu esitavad mudilaskoorid). Sõnade autor Leelo Tungal.
Priit Pajusaar (sündinud 1964) on paljude laste- ja poplaulude autor. Tema sulest on 2013.a ilmunud ka ooper „Prints ja kerjus“.

4. Piret Rips-Laul — „Lööb suvelaulu rohutirts“ (laulu esitavad mudilaskoorid). Sõnade autor Venda Sõelsepp.
Piret Rips-Laul (sündinud 1965) on loonud palju laste- ja noortemuusikat.

5. Eeva Talsi — „Maailm heliseb“ (laulu esitavad lastekoorid). Sõnade autor Aapo Ilves.
Eeva Talsi (sündinud 1988) on  viiuldaja, laulukirjutaja ja pärimusmuusika osakonna juhataja H. Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis.
Ta tegutseb kahes muusikakollektiivis:
ansamblis Curly Strings laulab ja mängib viiulit, ansamblis Torupilli Jussi Trio laulab, mängib viiulit ja hiiu kannelt.

6. Kadri Voorand — „Elu on lootus ja loomine“ (laulu esitavad segakoorid). Sõnade autor Doris Kareva.
Kadri Voorand (sündinud 1986) on džässilaulja ja helilooja.
Laulab paljudes kollektiivides, kuulsaim vast vokaalansambel Estonian Voices.

7. Mari Jürjens — „Paradiis“ (laulu esitavad lastekoorid). Sõnade autor Mari Jürjens.
Mari Jürjens (sündinud 1988) on näitleja ja laulja.

8. Peep Sarapik — „Ta lendab mesipuu poole“ (laulu esitavad ühendkoorid). Sõnade autor Juhan Liiv.
Peep Sarapik (1949- 1994) oli eesti helilooja ja koorijuht..
Valdava osa tema loomingust moodustab koorimuusika, millest tuntuimaks võib pidada Juhan Liivi sõnadele kirjutatud laulu "Ta lendab mesipuu poole“, mis on kõlanud 1999. aastast alates kõikidel üldlaulupidudel.

Mari Ausmees, muusikaõpetaja

UUT KIRJANDUST RAAMATUKOGUS 21.12.2016

Saaremaa Miniteaduspäevad 25. - 27. november 2016 Kuressaares (Kuressaare, 2016)
Vene keele praktiline grammatika tasemele A1 (kogumik sisaldab grammatikatabeleid ja ülesannete valikut. Komplekti kuuluvad ka kuulamisfailid, mis on tasuta allalaadimiseks kirjastuse kodulehel) Atlex, 2016
H. Hennoste  Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine 2017 (Argo, 2016)
H. Hennoste  Õpilasele põhikooli eesti keele lõpueksamist 2017 (Argo, 2016)

KINGITUS Saaremaa Miniteaduspäevadel:

Eesti Rahva Muuseumilt: Eesti muuseumid (Eesti Muuseumiühing, 2008)
Eesti Kirjandusmuuseumilt: V. Paatsi Tundmatu Carl Robet Jakobson  (Eesti Kirjandusmuuseum, 2006)
Eesti Kirjandusmuuseumilt: Käsi kirjutab: Valik autograafe Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist (2003)
Eesti Kirjandusmuuseumilt: R. Hinrikus  Kas sa Tammsaaret oled lugenud? Kirjanduslik eluloovestlus Helga Nõuga (Eesti Kirjandusmuuseum, 2014)

ÕPPEKIRJANDUS:
K. Sui  Loodusõpetuse harjutuslehed 3.klassile (harjutuslehed tundides õpitu kordamiseks ja kontrolliks. Teemadeks: taimed, loomad, loomade eluviis, liikumine, elekter, magnetid, kaardiõpetus. Lisaks nuputamisülesandeid: ristsõnad, tähesegadikud, mõistekaartide koostamine jm) Koolibri, 2016
M. Ojamets  Asjalik lugemine. Teabetekstide lugemise ülesandeid põhikooli viimases astmes (kogumiku  ülesanded suunavad õpilasi arutlema ning kontrollitakse ka teksti mõistmist) Koolibri, 2016
T. Hiio  Lähiajalugu gümnaasiumile I osa (20. sajandi suurriikide arengujooned majanduses ja poliitikas. 1.osa lõpuks jõutakse Eesti iseseisvuse kaotuseni ja Teise maailmasõja okupatsioonideni) Maurus, 2016
J. Mencis  Matemaatika õpik 4. klassile + töövihik I osa (kirjastus Maurus alustas koostööd Läti suurima õppematerjalide kirjastusega Zvaigzne ABC) Maurus, 2016
Matemaatika kuulamisülesanded I kooliastmele (ideid, kuidas tunde huvitavamaks muuta) Maurus, 2016

ILUKIRJANDUS:
O. Ruitlane  Vee peal (sündmused leiavad aset Võru linnas aastatel 1981-1982) ZA/UM, 2016
G. Milton  Veidram kui väljamõeldis. Paeluvaid ajaloomärkmeid (Tänapäev, 2016)

LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS:
M. Snunit  Hingelind (Hingelind elab inimese sees  ja  otsustab,  mida  inimene tunneb. Kõige tähtsam on oma lindu hoolega kuulata ja tema hüüdmist tähele panna. Iisraeli lastekirjaniku teos) R.R, 2016
S. Roos  Jaani aasta. Lugu esimesest armastusest (raamat on mõeldud lastele, kuid sellest loost leiab hulga äratundmisrõõmu igas vanuses lugeja. Raamatus ei mõisteta hukka, vaid selgitatakse, miks mõned asjad on tänapäeval teistmoodi kui vanasti) Jutulind Kirjastus, 2016
A. Kivirähk  Suur Tõll (Jüri Arraku kultuslike piltidega raamat, lisaks kirjutas Andrus Kivirähk uuesti lahti ka Suure Tõllu eluloo) Varrak, 2016
S. Reisch  Lukas ja nurgakoll (lugu väikesest poisist, kes kardab kolli ja ei saa magama jääda) Koolibri, 2016
P.L. Travers Mary Poppins ja Mary Poppins tuleb tagasi (populaarse sarja kaks esimest osa) Tänapäev, 2016
U. Ruwisch  Laigid on kogu su elu (Hannah on virtuaalmaailmas loonud endale teise identiteedi ja naudib seda täiel rinnal, flirdib poistega, on äge ja julge. Kuid õudusunenägu algab varsti...) Petrone Print, 2016
D. Höra  Väljatõugatu (pärast seda, kui keegi on kasutanud Roberti mobiili ja postitanud tema nime alt internetti siivutu pildi klassikaaslastest, põlgab teda terve klass, ka parimad sõbrad) Petrone Print, 2016
M. Laurik  Mina olen Surm (Roomet on täitsa tavaline poiss. Kuid tal on saladus, mida ta isegi päris hästi ei mõista...Kirjastuse Tänapäev ja Lastekirjanduse Keskuse 2016. aasta noorteromaani võistluse võitja) 2016

Uudiskirjanduse kohta leiate infot raamatukogu andmebaasist  
RIKSWEB  http://192.168.0.5/riksweb/

Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja

SÜGi SISEKERGEJÕUSTIKU MEISTRIVÕISTLUSED 2016

6. - 7. detsembril toimusid järjekordsed SÜGi sisekergejõustiku meistrivõistlused. Seekord toimus võistlus juba 13. korda. Traditsiooniliselt oli ka parasjagu võistlejaid. Klassidevahelises järjestuses ongi alati eespool mitte need klassid, kes nopivad esikohti, vaid need, kellel on ühtsem võistkond. Tugevaima võistkonna gümnaasiumi osas suutis sel aastal moodustada 11.b, talle järgnesid 10.c ja 11.a. Põhikoolis võitis 5.b, järgnesid 8.a ja 7.b.
Individuaalselt said meie kooli toredad meistrimedalid (põhikool hõbe- ja gümnaasium kuldmedali) parima tulemuse eest kaela Carmen Electra Pirn (60m, kõrgus, 600m), Gendra Allikmaa (kaugus, kuul), Markus Kivi (60m, kaugus, kuul), Karl Sander Pirn (kõrgus), Egert Vilter (600m), Karita Süld (60m), Jane Treima (kõrgus), Elo Nõmm (600m), Hanna Klaar (kaugus), Airike Kapp (kuul), Johannes Treiel (60m, kõrgus, kaugus), Karl Hendrik Tamkivi (600m), Iiv Aavik (kuul).
Kooli sisemeistrivõistluste rekordid erinevates vanuseklassides püstitasid  Martin Truverk (PC 300m jooks), Carmen Electra Pirn (TA kõrgushüpe – kordamine, TA 600m jooks) ja Johannes Treiel (PJ kaugushüpe).

Alade esikolmikud tulemustega on järgmised:

 

60m jooks    
TC

1. Brigite Hollo    6.a    9,38
2. Triinu-Liis Toom    5.a    9,74
3. Kirke Medri    6.b    9,82

PC
1. Kennet Puiestee    5.a    9,34
2. Karl-Sander Vaga    6.a    9,42
3. Karro Vatsfeld    5.b    9,81

TB
1. Kaisa Tiitson    8.a    9,23
2. Eliisa Kirst        8.a    9,41
3. Karmelin Leivat    7.a    9,66

PB
1. Siim Andres Himmist    7.a    8,51
2. Kaarel Vokk    8.a    8,71
3. Torm Vatsfeld    8.a    8,88

TA
1. Carmen Electra Pirn    9.b    8,48
2. Katri Maripuu    9.a    8,76
3. Luise Vevers    8.a    9,02

PA
1. Markus Kivi    9.b    8,05
2. Mark Marcus Soodla    9.a    8,18
3. Jass Saarkoppel    10.c    8,29

TJ
1. Karita Süld    12.c    8,90
2. Delis Pärnoja    11.b    8,94
3. Tea Tambur    12.b    9,08

PJ
1. Johannes Treiel    11.b    7,53
2. Tõnis Antonov    11.c    7,80
3. Karl-Thomas Sepp    11.c    7,89

kaugushüpe    
TC

1. Brigite Hollo    6.a    4.02
2. Kirke Viik    5.b    3.86
3. Kirke Medri    6.b    3.85

PC
1. Ermo Nõmm    6.b    4.41
2. Martin Truverk    5.b    4.30
3. Artur Kuning    5.b    4.20

TB
1. Eliisa Kirst    8.a    3.91
2. Laura Veliste    8.a    3.91
3. Paula Aarnis    7.b    3.78

PB
1. Paul Antsaar    8.a    5.11
2. Orm Maripuu    7.b    4.18
3. Mihkel Keso    7.a    3.72

TA
1. Gendra Allikmaa     9.a    4.95
2. Luise Vevers    8.a    4.73
3. Huberta Karma    9.a    3.93

PA
1. Karl Hendrik Tamkivi    10.c    5.66
2. Markus Kivi    9.b    5.56
3. Jass Saarkoppel    10.c    5.21

TJ
1. Hanna Klaar    11.b    4.59
2. Delis Pärnoja    11.b    4.35
3. Airike Kapp    11.b    4.29

PJ
1. Johannes Treiel    11.b    6.59
2. Karl-Thomas Sepp    11.c    5.70
3. Karl Kadak        11.b    5.52

kõrgushüpe    
TC

1. Brigite Hollo    6.a    1.25
2. Ingel Helena Mägi    5.b    1.20
3. Janika Tasane    6.a    1.15

PC
1. Artur Kuning    5.b    1.25
2. Kristofer Tiitson    6.b    1.25
3. Kennet Puiestee    5.a    1.20

TB
1. Karmen-Kelsi Kruut    8.b    1.20
2. Marleen Mai    7.b    1.15
3. Jolana Kaljurand    8.b    1.10

PB
1. Karl Sander Pirn    7.b    1.50
2. Kert Tartes    7.a    1.50
3. Paul Antsaar    8.a    1.40

TA
1. Carmen Electra Pirn    9.b    1.65
2. Gendra Allikmaa    9.a    1.55
3. Huberta Karma    9.a    1.40

PA
1. Sander Suurna    10.b    1.60
2. Jass Saarkoppel    10.c    1.60
3. Karl-Alder Kuivjõgi    10.c    1.60

TJ
1. Jane Treima    12.b    1.50
2. Elery Lõhmus    11.b    1.30
3. Bret-Maria Rikko    11.b    1.25

PJ
1. Johannes Treiel    11.b    1.80
2. Eerik Poopuu    12.b    1.75
3. Hannes Iir    11.c    1.70

kuulitõuge    
TC

1. Kristina Sõster    5.a    7.44
2. Margot Vilbas    6.c    6.77
3. Maria Heleen Kald    5.b    6.57

PC

1. Artur Kuning    5.b    8.04
2. Evander Ristlaid    6.a    6.93
3. Karro Vatsfeld    5.b    6.90

TB

1. Marleen Mai    7.b    8.93
2. Elisabeth Vaarik    8.b    8.40
3. Cathrin Benita Poopuu    7.b    7.23

PB
1. Kaarel Vokk    8.a                10.74
2. Sander Teras    8.b    8.89
3. Gregor Kelder    8.a    7.79

TA
1. Gendra Allikmaa    9.a                11.67
2. Triinu Eliise Põld    8.a    9.41
3. Anu Kull        9.b    8.61

PA
1. Garel Muul        10.c              11.57
2. Markus Kivi    9.b                10.95
3. Hardi Aun        9.b                10.60

TJ
1. Airike Kapp    11.b              10.90
2. Helina Koppel    12.c    9.60
3. Hanna Klaar    11.b    8.81

PJ
1. Iiv Aavik        11.b              11.89
2. Karel Äär        11.c               10.75
3. Mihkel Villsaar    10.a               10.08


300m jooks    
TC

1. Brigite Hollo    6.a    54,7
2. Triinu-Liis Toom    5.a    56,3
3. Kirke Medri    6.b               1.00,4

PC
1. Martin Truverk    5.b    45,0
2. Artur Medri     6.b    51,5
3. Albert-Johann Lepik    6.a    55,1

600m jooks
TB

1. Karmelin Leivat    7.a               2.15,9
2. Emma Kirs        7.b               2.23,2
3. Eliisa Kirst        8.a               2.25,7

PB
1. Rene Dubrovski    8.a               1.55,2
2. Siim Andres Himmist    7.a               1.58,1
3. Torm Vatsfeld    8.a               1.59,4

TA
1. Carmen Electra Pirn    9.b    1.57,2
2. Luise Vevers    8.a    1.58,4
3. Elo Nõmm        10.c    2.03,6

PA
1. Karl Hendrik Tamkivi    10.c          1.36,1
2. Egert Vilter    9.a            1.44,1
3. Oliver Paljak    9.a            1.51,0

TJ
1. Eliisa Saar        11.a            2.08,0
2. Ketlin Mäeorg    11.a            2.08,4
3. Delis Pärnoja    11.b            2.11,4

PJ
1. Tõnis Antonov    11.c            1.43,3
2. Iiv Aavik        11.b            1.46,3
3. Viljar Altermann    10.c            1.50,3

Lõpetuseks soovin tänada kooli sööklat maitsvate muffinite ja Saaremaa Tarbijate Ühistut šokolaadimedalite eest esikolmikule, teisi sponsoreid, kes rõõmustasid võistlejaid loosiauhindadega — GO SPA, Arensburg SPA, Saaremaa Spa Hotellid, J.R.Pizza, Saarte Sahver, Lõngapood, Kessu kohvik, Turu Lihapood, Saku, Spordikomitee, Johan SPA, Maru Food OÜ, Saaremaa Veski, La Perla ning kehalise kasvatuse õpetajaid õpilaste võistlusteks valmistamisel. Kindlasti suur-suur aitäh kõigile kohtunikele!

Kergejõustiku treener Kadri Pulk

Viimati uuendatud Teisipäev, 21 Veebruar 2017 09:05  
Bänner


Bänner