Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 516

Saada link Prindi PDF

 


 

SÜG-Press

 


6. detsember 2016 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 516


KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  07.12   
10.45 - 11.00 Peastarvutamise finaal 7. - 9. klass (aula)
11.45 - 12.00 Peastarvutamise finaal gümnaasiumile (aula)
14.00 Juhtkonna koosolek
15.30 Võõrkeelte ainekomisjoni koosolek
15.45 Sisekergejõustikuvõistlused G

N  08.12   
09.00   Muusikakooli kontsert
14.00-16.00 RIBS kogunemine 10. klassidele

R  09.12   
09.45 - 10.00 Peastarvutamise finaal 4. - 6. klass (aula)

L  10.12   
Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor    
P  11.12  

E  12.12   
8.10 Mälestuspäev
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek

T  13.12   
16.00 Õpilasesinduse koosolek
17.30 Algklasside jõulukontserdid Laurentiuse kirikus
20.00 Nostalgiaõhtu
VAB Koidulauliku konkurss

K  14.12   
15.30 Tehnikanõukoja koosolek
16.00 Nõukoja koosolek
N  15.12   
16.00 Gümnaasiumi mälumängu IV voor

R  16.12  

L  17.12   
10.00 Matemaatika lahtine võistlus        

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  07.12    Reet Lulla jt. Võõrkeeleõpetajad Vändras
N  08.12    Direktsiooni info
R  09.12    Marit Kikas, Anu Ausmees. Matemaatikaõpetajad Raplas
E  12.12    KOOLI MÄLESTUSPÄEV
T  13.12    Anni Väli. Hispaania koolist 3
K  14.12    Marju Roberts jt. Võõrkeele riigieksamist
N  15.12    Direktsiooni info
R  16.12    Triin Vallsalu. Graafiline lihtsustamine

KOMPETENTSIKONVERENTSIST 2016

Konverents toimus siinsamas Kuressaares ja eesmärgiks oli muuta kuulajaid paremateks juhtideks. Valminud on haridusjuhtide kompetentsimudel — seda ka tutvustati ja selle tundmaõppimiseks tehti rühmatöid. Mudel kirjeldab viite põhikompetentsi:

  • innovatsiooni juhtimine, s.o visiooni loomine, parimate praktikate rakendamine, uuendusvalikute elluviimine, partnerite kaasamine, lisaressursside leidmine;
  • meeskonna juhtimine, s.o meeskonna kujundamine, professionaalse arengu toetamine, meeskonna innustamine, uuendustele inspireerimine, talentide tunnustamine;
  • iga õpilase arengu toetamine, s.o iga õpilase edusse uskumine, individuaalne toetamine, õppevahendite kasutamine, õppekeskkondade kasutamine, annete tunnustamine;
  • tulemuspõhine juhtimine, s.o õpilaste hindamine, õpetajate hindamine, arenguvajaduste määratlemine, arendustegevuste elluviimine, arendustegevuste monitoorimine;
  • eduloo tutvustamine, s.o usalduse loomine, õpetaja ameti väärtustamine, eduloo sisekommunikatsioon, eduloo väliskommunikatsioon, võrgustikes osalemine.

Selline see mudel on — nii lühidalt kui võimalik. Natuke üldistades saavad seda kasutada kõik, kes juhivad — õpetaja kui oma õpilaste juht, lapsevanem kui oma pere juht, haldusjuht, söökla juht, õpilasesinduse juht jne. Järgmise aasta alguseks on kavas luua ka selline keskkond, kus saab ise enda kompetentse hinnata.

Üheks huvitavaks esinejaks oli Indrek Maripuu Loovusaidast. Ta alustas esmapilgul ehmatava tõdemusega, et tänased 1. klassi õpilased lähevad praeguste seaduste järgi pensionile aastal 2075. Mida neile siis tänases koolis õpetada, et nad elus toime tuleksid — elus, mida me ei oska ette ennustada. Väidetavalt on juba toimumas eksponentsiaalne kasv kaheksas

valdkonnas — arvutusvõimsus, asjade internet, robootika ja droonid, tehisintellekt, 3D printimine, materjaliteadus, virtuaalreaalsus, sünteetiline bioloogia. Ainuüksi see loetelu asetab rõhuasetuse täppis- ja loodusteadustele ...

Samas usun veel kahte asja. Me peame oma õpilastele õpetama eelkõige enesereflektsioonioskust e oskust ennast analüüsida, oma nõrkusi ja tugevusi tundma õppida, oma nõrkusi tugevustena kasutada ja tugevusi üha edasi arendada. Ja veel — me peame neile õpetama õppimise oskust. Seda saab teha ka meie kodulehe abil: http://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/

On jõulukuu — mõtiskluste aeg, mil vaatame tagasi ja unistame tulevikust. Soovin meile kõigile tarkust, et tekkivaid mõtteid kasutada juba oma olevikus.

Rahulikku advendiaja jätku meile kõigile!  

Viljar Aro, koolijuht

NOSTALGIAÕHTU

Teisipäeval, 13. detsembril kell 20.00 SÜGi aulas Krevera nostalgiaõhtu

ON IGAÜHEL ÜKS MAJA...

Sissepääs tasuta

PEASTARVUTAMISE VÕISTLUS

21.-25. novembril toimus 4.-9. klassidele peastarvutamise eelvoor.

Finalistid 7.-9. klassisni tähestikulises järjekorras on :
7a: Albert Leppik, Martin Vesberg, Mihkel Keso, Siim Andres Himmist
7b: Ekke Jaak Valge, Otto Tuuling, Paula Aarnis, Voldemar Kirss
8a: Anni Kuuseok, Karl-Martin Kuusk, Kelly Kasjanenko, Laura Veliste, Torm Vatsfeld
8b: Sander Teras, Vootele Mets, William Vallaste
9a: Gendra Allikmaa, Kätriin Käsper, Martin Sepp, Oliver Paljak
9b: Annabel Hansalu, Feridee Sevostjanov, Hardi Aun, Iris Kirs, Liisa
Õunpuu, Markus Kivi, Oskar Kivi, Sarah-Lisee Laipaik

Peastarvutamise finaal toimub aulas:
7. - 9. klassidele 7. detsembril kell 10.45
10. - 12. klassidele 7. detsembril kell 11.45
4. - 6. klassidele 9. detsembril kell 9.45

Marit Kikas

Kadri-Mardi võrkpalliturniir 2016

Teisipäeval, 22. novembril 2016 kell 16.00 algas gümnaasiumiastme Kadri- Mardi 33. võrkpalliturniir Kuressaare Spordihoones. Mõnusat võistluseelset saginat ja pinget jagus juba ligi pool tundi varem.Võistluste alguseks rivistusid üles 7 võistkonda ühele väljakule. Piduliku võistluse juhatas sisse pikaajalise võrkpalliturniiri korraldaja õpetaja Aime Metsmaa. Turniiri võistluslipu heiskasid eelmise aasta võitjad 11.a sportlased — võrkpallurlased Ketlin Mäeorg ja Karl Kustav Kuning.

Ning siis algasid põnevad mängud turniirisüsteemis kahel väljakul. Võistkondades mängisid 3 neidu (kadrit) ja 3 noormeest (marti). Väga ilusatesse, särtsakatesse värvidesse riietatud klassivõistkonnad andsid sellesse spordimelusse oma osa. Pealtvaatajaid jagus alla saali ja ka üles tribüünidele. Õpilaste võrkpallimänge tulid jälgima ka klassijuhatajad. See oli rõõmustav. Võistluse reklaam ilmus ajalehes Saarte Hääl.

Kohtunikena vilistasid mänge Kaupo Humal (11.c), Hardi Aun ( 9.b), Oskar Kivi ( 9.b), Jane Treima (12.b), Randel Sepp (9.b), Karel Kikas (10.b), Sander Õispuu (10.c), Grete Vendel (11.b) , Mihkel Villsaar (10.a).
Lauas töötasid sekretäridena Mihkel Villsaar (10.a), Liis Keel (10.a), Randel Sepp (9.b), Eliisa Saar (11.a), Mihkel Lõuk ja Karl Alder Kuivjõgi (10.c), Liisi Papp (11.a), Jane Jaakson 11.c), Sander Suurna (10.b), Viktoria Latkin (10.b), Eliise Smuul ja Marie-Elis Kuivjõgi (11.c), Grete Vendel (11.b), Liisa Õunpuu, Anu Kull ja Carmen Electra Pirn (9.b), Kristiina Veskimeister, Jass Saarkoppel ja Elo Nõmm (10.c), Laura Lisell Jalakas (10.a), Hannes Iir (11.c), Tea Tambur ja Merili Mägi (12.b).


Vilistajad ja ülesmärkijad

Põnevust ja kaasaelamist jagus igale mängule. Kõige otsustavamaks sai viimane tasavägine kohtumine 10. ab ja 10.c vahel, mis lõppes punktidega 27: 25 10.c kasuks. See tõi järgmise lõpplahenduse klasside paremusjärjestuses:
I     9.b
II   11.a
III  10.c
4.   10.ab
5.   11.c
6.   11.b
7.   12.b


Esikolmik

Võitjas 9.b võistkonnas mängisid kaasa järgmised „kadrid“: Carmen Electra Pirn, Liisa Õunpuu, Anu Kull ja „mardid” Oskar Kivi, Randel Sepp, Hardi Aun.


Üldvõitjad

Auhindu jagus neljale paremale võistkonnale.
Gümnaasiumiastme võitjatele pandi kaela kooli meistrimedalid, õnnitleti päevakohase kaunistusega diplomi ja kommipakiga.
Kadri- Mardi võrkpalliturniiri põnevaid võistlusmomente jäädvustas kogu võistluse vältel Diana Õun.
Võistluse sponsoriks oli kehalise kasvatuse õpetaja Aime Metsmaa.
Võistluste lipu langetasid võitjad ja ajaloo jaoks jäädvustati  võistkondi. Ligi viietunnine põnevust täis võistlusõhtu sai lõpu.

Tänan kohtunikke tehtud töö eest, õnnitlen võitjaid ja kõiki võistlejaid. Te olite vahvad!
Täname pealtvaatajaid.
33. Kadri- Mardi turniir võrkpallis on saanud ajalooks.

Kadri- Mardi turniiride korraldaja, kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees
Aime Metsmaa

KODUTÜTARDE RÜHMALAAGER

Kodutütred kogunesid 18. novembril kooli, et pidada üheskoos üks tore hilissügisene rühmalaager. Alustuseks käisime Kuressaare kunstikoolis. Seal oli terve tund savi mudimist. Tulemuseks valmisid ülivahvad päkapikusussid, mida hea jõuluajal koos kommidega lauale panna.Kui meisterdamine ühele poole sai, seadsime sammud Rüütli spaasse. Oli vaja meelde tuletada, kuidas viksilt ja ohutult ujumas käia. Loomulikult ei puudunud lõbus liusõit ja veepall. Kaks tundi möödusid linnulennul.

Kõhtude korisedes marssisime kooli poole, et haugata mõnud kõhutäis. Seejärel läks pikemaks harjutamiseks, oli ju nädala pärast tulemas omaloomingu erialalaager, kus pidime esinema nii laulu, etluse kui akrobaatikaga. Aga iga harjutamine teeb meistriks, nii said tüdrukudki oma numbrid päris esinemiskõlbulikeks.

Oli veel natuke aega keskööni, mida oli tore sisustada seltskonnamängudega. Kui kell kaksteist lõi, saabus Katrini sünnipäev. Ei suutnud meiegi loobuda sünnipäevalaulust. Ja oligi aeg unemaale rännata.

Hommik kujunes täitsa vaevarikkaks tõusmiseks. Kes siis ikka tahab laupäeval kaheksast tegutsemisvalmis olla Smile Aga kui hommikusöök nahkas, siis võis juba täitsa hea tujuga orienteeruma minna. Mobiiliga orienteerumine kooli ümbruses tõi kõigile punased põsed.Seejärel oli aeg heategevuslikuks nokitsemiseks. Kõik said valmistada kolmedimensioonilise jõulukaardi meie sõdurpoistele. Kaardid tulid nii ilusad, et kõigil oli raske neist loobuda, aga nüüd on vähemalt teadmised, kuidas ise nii vahvat asja meisterdada.Lõpuks oligi aeg lõunaampsu ja emade järelekutsumise aeg. Kohtumiseni järgmises rühmalaagris.

Merle Prii, kodutütarde rühmajuht

KARNEVAL ROOMASSAARE KARJAMAAL

25. novembril kogunesid KG-sse maakonna kodutütred ja noorkotkad, et teha kokkuvõtteid möödunud aastast ning lõbutseda karnevalikostüümis. Meie rühm otsustas nõidade ja haldjate kasuks.Alguses tänati kõige-kõige tegijamaid. Meie rühma krapsakaks kodutütreks kuulutati Katrin Lindmäe. Võeti vastu ka uusi liikmeid, oma kodutütarde vande andsid Lisette Steinberg (1.A), Eudora Kask (1.A) ja Susanna Õun (5.A). Palju-palju õnne teile!Käes oli aeg kõigi rühmade esinemistel. Küll tantsiti, lauldi, tehti seltskonnamänge. Läks meie rühmalgi vahvasti. Suurima kontserdi aplausi teenis meie Lisette oma akrobaatikaga.
Pidu jätkus disko ja vahepealsete seltskonnamängudega. Enne laialiminekut kuulutati välja ka kostüümipreemiad. Meie rühmast said selle Lisette ja nõidade nelik (Katrin, Rebecca, Susanna ja Kelli).
Oli vahva pidu. Aitäh korraldajatele Smile

Merle Prii, kodutütarde rühmajuht

Viimati uuendatud Teisipäev, 21 Veebruar 2017 09:05  
Bänner


Bänner