Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 510

Saada link Prindi PDF

 


 

SÜG-Press

 


1. november 2016 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 510


KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  02.11   
Autahvlile pildistamine    
14.00 Juhtkonna koosolek
15.30 Võõrkeelte ainekomisjoni koosolek
Aktiivilaager Astes

N  03.11   
MK Noorte Osaluskohvik
VIII üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad
16.00 TÜ Väärikate Ülikool
18.30 Ö-Ülikool

R  04.11   
Start-turniir algajatele
VIII üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad

L  05.11   
10.00 Keemia lahtine võistlus
Start-turniir algajatele

P  06-11

E  07.11   
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek
Noorsootöö nädal 7.-13.nov

T  08.11   
16.00 Õpilasesinduse koosolek
MK Koolivikker, Leisi

K  09.11   
15.30 Klassijuhatajate nõupidamine
N  10.11    16.00Gümnaasiumi mälumängu III voor
R  11.11    Matemaatikaõpetajate päevad Raplas
L  12.11    Matemaatikaõpetajate päevad Raplas    

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED


K  02.11    Mia Rand. Lahenduskesksest lühiteraapiast
N  03.11    Direktsiooni info
R  04.11    Anne Teigamägi. Keskkonnakonverentsist
E  07.11    Viljar Aro
T  08.11    Marek Schapel. Õppealajuhatajatekoolitusest 1
K  09.11    Marek Schapel. Õppealajuhatajate koolitusest 2
N  10.11    Direktsiooni info
R  11.11    Viire Pors. Esimese klassi rõõmud

TÄNAME TEGIJAT


Ave Kalmus — pärimusmuusika kontserdi korraldamise eest algklassiõpilastele.
Iivi Vikat, Meeli Ool — ettelugemistundide korraldamise eest.

EELKOOLI LASTEVANEMATE ESIMESTEST MÕTETEST

„Aitad meid ja annad meile arendavat mõtteainest, kui lõpetad järgmised laused nii nagu Sina arvad.“ 18. oktoobril toimunud avakohtumise lõpul täidetud lehtedelt saab teha järgmise ülevaate.
1. Kool, kuhu tahan saata oma lapsed, peab olema…

12-klassiline, distsiplineeritud, lapsesõbralik, koostööaldis, nõudev, mõistev, loov, orienteeritud õppimisele, turvaline, sõbralik, süsteemne, toetav, hea tasemega, lähedal, uuenduslik, paindlik, usaldusväärne, arendav, mitte liiga suur, oma tööd armastavate õpetajatega, SÜG.

2. Saaremaa Ühisgümnaasiumis hindan eriti…
Traditsioone, kõrgeid õpitulemusi, häid õpetajaid, head taset, positsiooni ühiskonnas, visiooni ja missiooni, nostalgiat, järjekindlust, väärtusi, korda, huviringe, et annab tugeva põhja tulevikuks, konkreetsust, reaalainete tugevust, koolivormi olemasolu, väiksust, ühtsust, meeldivat keskkonda, valmisolekut uuendustele.

3. SÜG Eelkooli tulin sellepärast, et…
Soovin lapse siia kooli tuua, see on parim kool minu lapsele, teised lapsed juba käivad siin ja on väga rahul, viia end kurssi koolitöö praktilise korraldamisega, SÜG suudab anda edasi õigeid väärtushinnanguid, tuttavad on seda kooli väga kiitnud, see oli lapse kindel soov,  last harjutada kooliga, võtta maha lapse hirmud, näha kaasõpilasi, laps näeks õpetajas tavalist inimest, see kool pakub huvi, kool on kodu lähedal, võrrelda seda teiste koolidega, lapsele meeldib just see kool.

4. Kui peaksin kirjutama, miks ma võib-olla oma last siiski siia ei pane, siis…
Neid põhjusi ei ole, ujulat kahjuks ei ole, vähe rohelust kooli ümber, suur kool, mind on hirmutatud juttudega rangest distsipliinist ja suurtest nõudmistest, kui laps tõesti tahab teise kooli minna, liikluskorraldus kooli ees on kohutav.

5. Oma lapse õpetajatelt ootan eriti…
Lastesse individuaalset suhtumist, rõõmsat ja kirglikku suhtumist, sallivust, head arengupsühholoogia tundmist, lapse annete märkamist ja arendamist, et ei hinnataks „nägude järgi“, mõistmist, hoolivust, nõudlikkust, empaatiat, algatusõimet, avatud suhtlemist, kannatlikkust, rahulikku meelt, huvi äratamist õppimise vastu, kiusamisvastase õhkkonna loomist, kriitikataluvust, tagasisidet.

6. Kui mu laps õpib siin, siis lapsevanemana…
Olen uhke, olen õnnelik, aitan igati kaasa, soovin kõigega kursis olla, olen rahul, osalen kooli tegemistes, hakkan koos lapsega õppima, olen kindel oma lapse edukas tulevikus.

7. Täna meeldis mulle ...
Kõik, väga, et nägin kõikvõimalikke klassikaaslasi ja vanemaid, õpetaja vastuvõtt välisuksel, laste vastuvõtt aulas, mõtlemapanev loeng, mõte lapse ajupotentsiaali võimalikult mõistlikult arendamiseks kasutada, põhjalik tutvustus, et laps soovis väga kooli tulla, et hea oli vahelduseks ka asjalikku juttu kuulata, et oli huvitav, et ei tehtud teisi koole maha, info psühholoogilises võtmes, direktori tund ja huumorisoon, slaidid laste arengust, avatud ja vahetu loeng, et SÜG-i suhtumine on akadeemilise arengu hindamiselt liikunud individuaalse arengu hindamise poole, pingid on sama ebamugavad kui 15 aastat tagasi, et mainisite tarkade kasvatamismõtetetega Ülo Vooglaidu, sain juurde kindlust laps igal juhul just siia kooli panna.

8. Tahaksin veel öelda, et...
Hea oli üle pika aja kodukoolis tagasi olla, kool võiks säilida samal kujul veel pikki aastaid, jätkake samas vaimus, oli põnev kuulata, Saaremaal on SÜG parim valik, SÜG on tore kool, utsitage ikka õpilasi tagant lodevuse peletamiseks, palun vähendage koduste tööde koormust, ehk oleks võinud rohkem rääkida õppekorraldusest esimeses klassis, ajate õiget asja, mulle akadeemilisus meeldib, hoiame sidet, lapsed samast lasteaiarühmast võiks samasse klassi panna, kõik algab koostööst, SÜG on saanud aastate jooksul meie pere teiseks koduks, elu on ikkagi ilus, aitäh.

Aitäh vastuste eest. Küllap saame edaspidi veel rääkida, et ujuda saame KG-i ujulas ja õpikoormus on pigem optimaalne soovitud eesmärkideni jõudmiseks. Mõtleme koos, kuidas paremini õppekavas nõutavaid pädevusi ja väärtusi lastes kujundada ning kuidas veelgi suuremat kasu saada e-kooli võimalustest ja infost kooli kodulehel. Igal juhul tulevad teie lapsed ühe-pere-tundega kooli, sest arvamusküsitlused 5.-12. klassidele näitavad kõige kõrgemaid hinnanguid just ühtsustundele. Peaaegu sama kõrgelt väärtustasid nad ka meie kooli traditsioone, häid õpetajaid ja õpilaste arengut.
Ootame oma uusi koolilapsi juba suure huviga.

Viljar Aro, koolijuht


BRIDŽ

19. oktoobril algas selle õppeaasta bridžiturniiride sari. Osa võttis suur hulk mängijaid, kelle jaoks see turniir oli esimene — tervelt 10 õpilast.
Selle tõttu oli turniir veidi lühem kui tavaliselt. Mängiti ainult 9 jaotust, aga seda rohkem õpetati turniiri korraldust ja läitumist.

Tulemuste koha pealt hinnaalandust kellelegi ei tehtud ja võitsid ilmselt tugevamad:
I koht Kristo Püüding (11.c) - Karel Äär (11.c)
II koht Sörel Haller (11.b) - Mari Kolk (12.b)
III koht Sander Õispuu (10.c) - Petrik Saks (10.c)

Pitsat ja kokat anti kõigile, siis ei olnud tulemused veel selgunud.

Kohtunik Arne Loorpuu

ETTELUGEMISE PÄEV

Läbi on esimene kooliveerand ja läbi sai ka meie raamatukogu ettelugemise päev. Seda päeva tähistatakse Eestis 20. oktoobril alates aastast 1994.
Sügisõhtutel koos lugemine on vahva peretraditsioon, mis paneb päevale punkti ja annab alguse ilusatele unenägudele. See on väärt aeg, mida veeta koos väikeste lastega ning laps saab nautida vanemate tähelepanu.
Kuna sel aastal on käimas merekultuuriaasta, otsitakse merega seotud tegelasi ja seiklusi ka raamatukaante vahelt ning ettelugemise päeva
teemaks oli „Meri raamatulugudes”. Merekultuuriaasta eesmärgiks on väärtustada Eesti mereajalugu ja osutada tähelepanu merega seotud traditsioonidele.
Kooliraamatukogus loeti raamatuid ette 20. oktoobril. Meie kapteniteks — lugejateks olid vahvad noormehed Mart Truu, Hendrik Klausson, Karl Kadak ja Iiv Aavik.Tundus, et 3.A, 4.B, 2.B, 3.B ja 7.B klassi reisiseltskonnad jäid kaptenitega rahule ja said aimu, mida kujutab endast üks tormine meresõit, mida ei päästa ei sidrunikommid ega Kihnu Virve laul!

Suur aitäh osalejatele!

Pildimaterjali näeb raamatukogu ajaveebist  — https://sygrmtk.blogspot.com.ee/

Iivi Vikat, raamatukogu juhataja


3.A KLASSI TEGEMISI

Matk Mändjalga


Henri End ja Henri Vaher

Oli kolmapäeva hommik. Õues olid tumedad pilved. Pidime minema Mändjalga matkama. Kui me kohale jõudsime, sadas juba vihma.

Meile räägiti, kui mürgine on piibeleht ning et seda võib ajada segi pohlaga. Veel nägime palju seeni. Mina tegin seentest palju pilte. Meile räägiti, kuidas putukad hävitavad puud. Selle tulemuseks on puu äramädanemine. Räägiti palju sipelgatest. Metsas näidati kohta, kus oli tulekahju toimunud. Seal oli väga palju musti puid. Veel käisime rannas. Vesi oli üpris soe, aga õues oli tugev tuul.

Oli tore ja õpetlik matk!

Henri Vaher, 3.a

Retk metsa


Lapsed uurivad Anniga põnevaid seeni

Kolmapäeval toimus meie klassi väljasõit Mändjalga. Sõitsime sinna bussiga. Ilm oli kahjuks vihmane ja jahe. Seal võttis meid vastu RMK töötaja Anni. Ta rääkis palju, kuidas peab tulega metsas käituma, et ei juhtuks õnnetust.

Meid viidi metsa tulekahju kohta. Põleng toimus 10 a tagasi ja veel täna oli selgelt kahjustusi näha. Muuhulgas näitas ta meile seeni, marju ja lilli. Mina nägin looduses esimest korda valget ja rohelist kärbseseent.

Metsa all nägime suurt sipelgapesa, mis oli vana pehkinud pooleks puu sees. Anni rääkis ja näitas meile, mis vahe on samblal ja samblikul. Jutu taustaks kuulasime erinevate tihaste sidistamist. Korra käisime mere ääres jooksmas. Seal oli päris tugev tuul.

Tagasiteel bussi juurde nägime ühe maja ääres grilli peal rebase väljaheidet, kus sees olid seemned.

Mulle väga meeldis väljasõit Mändjalga, mille nimi oli "Tuli metsas".

Rando Rand, 3.a

Maskide õpitubaVeerandi eelviimasel päeval viis seltskond vanemaid läbi 3.a klassi lastele põneva  õpitoa. Iga õpilane sai meisterdada omale meelepärase
vahva maski. Tänan vanemaid selle suurepärase ja meeldejääva õhtu eest!

Tänulik õp Margit

1.B KLASSI TEGEMISI

Retk Mändjalga1.b klassil oli võimalik  osaleda Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt pakutud vahvas programmis „ÕPIME METSAPUID TUNDMA“. Programm toimus looduses, Mändjala Loodusmaja  läheduses.Puid kasvab nii metsades, parkides, külades-linnades ja majade õuedes. Õppisimegi tundma tähtsamate metsapuude omadusi ja kasutamist. Uurisime neile iseloomulikke tunnuseid ja viljade    levimisviise.     Loodusmajas    täitsime mõistatusi lahendades töölehe. Üks mõistatustest oli selline: selle puu vili on maitsvaks toiduks paljudele loomadele ja lindudele, näiteks oravale, metsseale, mägrale ja rähnidele. Kui ära arvasid, millisest puust on jutt, said töölehel selle puu juurde ristikese teha. Programmi lõpus kingiti igale osalejale seljakott, mida on hea edaspidi matkale kaasa võtta. Järgmine taoline matk toimub maikuus Laugu Metsamajas ja kannab pealkirja „Pärandkultuur metsas ja kodus“.

Moosisaia piduSuvi võttis kaasa ilusad ilmad, maasikamaitse ja pääsukeste vidina ja annab nüüd ikka järjest rohkem ja rohkem maad sügisele.

I klassi alguses on peaaegu igas tunnis läbivaks teemaks sügis ning selle teemaga seonduvaid teadmisi püütakse anda võimalikult mitmekesiselt. Ei ole ühtki teist aastaaega, mis oleks oma andidega nii rikkalik. Aias on viljapuud täis õunu, pirne ja ploome, aiamaal on kapsad, kaalikad, porgandid ja veel palju muud. Põllul on viljad ja kartulid, metsas seened ja pähklid, rabas pohlad, soos jõhvikad.

1.b klass otsustas I veerandi lõppu tähistada moosisaia peoga. Iga laps võttis kodust kaasa ühe moosi, mida sai teistele lastele enne saia peale määrimist tutvustada. Kõige rohkem oli kaasa toodud maasikamoose. Kõik, mida  moos sisaldas, pärines laste enda või vanaemade aiast. Mahe, mis mahe! Retseptid olid pärit nii kokaraamatust kui internetist ning mõni oli edasi antud lausa põlvest põlve.

Soojad saiad lauda kandke,
moosi, piima juurde andke.
Oh, kui maitsev on perenaise sai,
tootjale teeks pika pai.

Tore pidu sai! Ka talvisel pühapäevahommikul ei maitse miski paremini kui pannkoogid isetehtud moosiga.

Marina Mäetalu, 1.B klassi õpetaja


1. – 9. KLASSIDE I VEERANDI ÕPPETÖÖ KOKKUVÕTE

Õpilaste veerandihinnete kokkuvõte on järgmises tabelis:

Klass
Õpilasi
Õppeedukus %
Kvaliteet %
Ainult viielisi
Autahvel
Kiita
Võlglasi
1.a
24
100,0
100,0
11
11
13
0
1.b
23
100,0
95,7
14
14
8
0
1.c
3
100,0
0,0
0
0
0
0
1.d
24
100,0
83,3
5
5
15
0
2.a
25
96,0
80,0
10
10
10
1
2.b
25
100,0
76,0
3
3
16
0
2.c
2
100,0
50,0
1
1
0
0
3.a
26
92,3
76,9
3
19
1
2
3.b
25
100,0
88,0
5
21
1
0
3.c
9
100,0
0,0
0
0
0
0
4.a
26
100,0
73,1
5
16
3
0
4.b
26
96,2
84,6
3
16
6
1
4.c/4.ü
5
100,0
0,0
0
0
0
0
Kokku 1. – 4.
243
98,4
77,8
60
116
73
4
5.a
25
100,0
52,0
5
11
2
0
5.b
24
95,8
75,0
1
13
5
1
5.c
2
50,0
50,0
0
1
0
1
6.a
22
86,4
40,9
0
6
3
3
6.b
25
100,0
76,0
3
11
8
0
6.c
5
60,0
20,0
0
0
1
2
7.a
24
87,5
20,8
2
4
1
3
7.b
23
60,9
34,8
2
6
2
9
7.c/8.c
8
87,5
0,0
0
0
0
1
8.a
24
87,5
54,2
2
10
3
3
8.b
22
95,5
45,5
0
7
3
1
9.a
24
75,0
37,5
3
6
3
6
9.b
21
90,5
42,9
2
8
1
2
Kokku 5. – 9.
249
87,1
46,2
20
83
32
32
Kokku 1. – 9.
492
92,7
61,8
80
199
105
36


Õppenõukogu otsusega kantakse kooli autahvlile
väga hea õppeedukuse eest (1. – 2. klassis ainult viielised; 3. – 9. klassis keskmine hinne 4,5 või üle selle, * õpilane on ainult viitele õppija):

1.a klass
Kärt Drenkhan, Kerton Lokna, Edward Lulla, Andra-Liis Noor, Remi Ool, Carmen Padar, Greta Paju, Isadora Rahumeel, Lisette Steinberg, Richard Toompuu, Elisabeth Villsaar

1.b klass
Johanna Altmets, Jete-Mia Arge, Albert Birkenfeldt, Loore Birkenfeldt, Jesse Esna, Lenna Haandi, Krita Kilumets, Vanessa Koppel, Anna Paiste, Aleksandra Ruttu, Hugo Sarapuu, Merit Soe, Helerin Viktoria Tüür, Mirell Õiemets

1.d klass
Kaur Kalamees, Tuule Kiiker, Gregor Nõukas, Anna- Maria Prei, Birgit Raamat

2.a klass
Elenor East, Eliise Heinmaa, Tuule Kalamees, Ron-Romek Kask, Lenna Koovisk, Lisette Milpak, Maribel Müürisepp, Annabel Porss, Bianca Marie Rannama, Markus Trei

2.b klass
Anett-Merili Moring, Sofia Sevostjanov, Britta Truu

2.c klass
Reio Mägi

3.a klass
Eleanora Rahnik*, Lissandra Pajunurm*, Meribel Soom*, Markus Marek Aavik,  Anett Kahju, Karl Erik Kaljuste, Karl Peeter Kilumets, Loore Lee Kirss, Olivia Laidma, Daaniel Leitalu,  Roosi Muru, Mart Pääsukene, Rando Rand, Marie Loviise Siim, Neidi Sink, Karoliina Tamm,  Henri Vaher,  Aleksander Väin, Kristin Sanne Õun

3.b klass
Kristin Kasela*, Illimar Kirss*, Jarno Mononen*, Kristiin Pulk*, Saskia Natalie Kukua Roberts*, Grete Eliis Gutman, Liset Isabel Karu, Gertrud Kirs, Eron Laak, Laur Erik Laine, Ulla Maripuu, Sten Erik Mägi, Karmo Nuut, Gregor Pajussaar, Maris Rüütel, Helena Tamleht, Maria Tiidus, Iris Tinno, Hanna Loore Vallik, Tomek Vasemägi, Kaur Vesberg

4.a klass
Anabel Lanna*, Kevin Lempu*, Emma Ling*, Robin Maranik*, Maribel Remmel*, Anna Johanson, Ott Andreas Jürisson, Martin Kirst, Helena Lulla, Maria Merelaid, Helena Nõmm, Gelin-Desire Soeson, Risto Tahk, Liina Talistu, Ragnar Tisler, Mareli Välja

4.b klass
Karolina Lepik*, Loreley Perkmann*, Kristin Poopuu*, Grete Gull, Merili Haak, Eerik Heinmaa, Richard Keerd, Simona Kessel, Kaarel Käesel, Gregor Matt, Mia Maria Muul, Jaagup Rang, Marie Teras, Rasmus Tristan Vahenurm, Katarina Vaher, Maerten Vahter

5.a klass
Gätlin Rauniste*, Romi Liise Roomets*, Kristina Sõster*, Triinu-Liis Toom*, Liisa Viljaste*, Robin Keerd, Karmen Kundrats, Rickie Magnus Jojo Roberts, Lisete Loviise Saagpakk, Raul Joaquin Seppel, Lisete Vahu

5.b klass
Freia Eva Peetersoo*, Rico Robert Alliksoon, Artur Kuning, Marisa McCourt, Kristiin Nelis, Grestiin Niitmets, Heddi-Loore Ots, Carmen Zabellevitš, Anet Tõnus, Martti Vaska, Kirke Viik, Vivian Viil, Karmen Viilup

5.c klass
Romet-Markkos Rand

6.a klass
Riti Järveots, Iris Lidia Laine, Patrik Ool, Laur Palijenko, Stella Raav, Janika Tasane

6.b klass
Merit Matt*, Kirke Medri*, Marie Eike Rebane*, Karmen Ehanurm, Kariina Kasjanenko, Helen Kruuser, Jürgen Liiv, Katrin Lindmäe, Sten Normet Noor, Ermo Nõmm, Annabel Raun

7.a klass
Mihkel Keso*, Martin Vesberg*, Annaliisa Lepik, Carl-Juhan Meri

7.b klass
Paula Aarnis*, Voldemar Kirss*, Emma Kirs, Lissel Mägi, Cathrin Benita Poopuu, Krisse Pulk

8.a klass
Anni Kuuseok*, Torm Vatsfeld*, Paul Antsaar, Artur Johanson, Kelly Kasjanenko, Merili Mikku, Berit Porss, Kristel Soe, Laura Veliste, Luise Vevers

8.b klass
Mariliis Albert, Jolana Kaljurand, Johanna Priske, Karola Soe, Käthriin Steinberg, Sander Teras, Margit Valge

9.a klass
Gendra Allikmaa*, Kätriin Käsper*, Marleen Vahu*, Huberta Karma, Katri Maripuu, Kristiina Raud

9.b klass
Feridee Sevostjanov*, Liisa Õunpuu*, Iris Kirs, Markus Kivi, Anu Kull, Sarah-Lisee Laipaik, Lisanna-Lee Leiman, Roosmarii Sarapuu


Õppenõukogu avaldab kiitust hea õppeedukuse
eest (1. – 2. klassis veerandihinded on neljad ja viied; 3. – 9. klassis veerandihinded on neljad ja viied, kuid keskmine on alla 4,5):

1.a klass
Kärt Alas, Eudora Kask, Oliver-Sten Kivi, Sebastian Kuusk, Priidik Lepamets, Iko Muru, Oskar Püüa, Renata Rajas, Mattias Raudsepp, Gert Silenok, Anette Tagaküla, Herta Trei, Karmenete Usin

1.b klass
Renar Kasela, Tristan Koppel, Mia Brit Kreos, Markus Oopkaup, Janar Opp, Karl Riko Saarkoppel, Arthur Patrick Sääsk, Reio Viil

1.d klass
Mart Arro, Linda-Liisa Babenko, Deara- Dali Kaasik, Gerlin Koppel, Katarina Lember, Tomi Henry Lind, Karola Mets, Meriliis Nabi, Lootus Niit, Marin Ool, Raien Paur, Kerttu Põlluäär, Kennet Saar, Tiffany Šaukštelite, Norman Vikat

2.a klass
Kerten Bachman, Sebastian Blank, Robert Paul McCarthy, Rihanna Nõgu, Gendra Sepp, Hubert Spitsõn, Lukas Šmalko, Gerlin Toome, Ingrid Vaher, Anette Vahštein

2.b klass
Elizabeth Kelder, Elsa Marie Kirs, Mattias Kobin, Karola Kuldsaar, Luise Ling, Liis Lutter, Lysandra Muld, Liisa Nõmm, Grete Paju, Lisandra Parbus, Daniel Piht, Raul Pääsukene, Carlos Püüding, Oliise Saarlaid, Siim Vatsfeld, Anastasia Väin

3.a klass
Steven Anto

3.b klass
Ron Sebastian Puiestee

4.a klass
Aksel Hartikainen, Kevin Kaseväli, Vesse Muru

4.b klass
Loona Maria Blank, Karl Ares Hommik, Holger Häng, Markus Janson, Carmen Järvalt, Edvin Lõkov

5.a klass
Ats Lepamets, Arabella Soolind

5.b klass
Maria Heleen Kald, Jacqueline Putnik, Jan Erich Sarapuu, Martin Truverk, Karro Vatsfeld

6.a klass
Brigite Hollo, Joosep Kobin, Albert-Johann Lepik

6.b klass
Katriin Aksalu, Karmo Kalamees, Hilda Marie Loel, Artur Medri, Kevin Räim, Iivika Silenok, Kristofer Tiitson, Maru Varavin

6.c klass
Erik Leemet

7.a klass
Siim Andres Himmist

7.b klass
Raul Koppel, Otto Tuuling

8.a klass
Lennart Aavik, Markus Armus, Kaisa Tiitson

8.b klass
Karmen-Kelsi Kruut, Triinu Eliise Põld, Andres Sui

9.a klass
Mattias Rihvk, Martin Sepp, Jane Õunaid

9.b klass
Kadri Tamleht

Marek Schapel, õppealajuhataja

Viimati uuendatud Teisipäev, 21 Veebruar 2017 09:06  
Bänner


Bänner