Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 486

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


9. veebruar 2015 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 486KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  10.02   
15.30 Klassijuhatajate nõupidamine
18.00 Välkmale

N  11.02   
16.00 Õpetajate mälumäng
16.00 1.A klassiõhtu

R  12.02   
16.30 5.A klassiõhtu
17.00 A. Raudkatsi nimeline võistutantsimine
VAB TORE konverents Leisis
Vabariiklik etlemise konkurss

L  13.01   
A. Raudkatsi nimeline võistutantsimine
MK ajaloo-olümpiaad
12.00 Lingvistikaolümpiaadi eelvoor SÜGi auditooriumis
VAB TORE konverents Leisis

P  14.02  
Informaatikaolümpiaadi lõppvoor

E  15.02   
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek
VAB algklasside elektrooniline viktoriin III voor (Täheke, Hea Laps)

T  16.02   
16.00 Õpilasesinduse koosolek
MK kõnekonkurss (KTG)
VAB algklasside elektrooniline viktoriin III voor (Täheke, Hea Laps)

K  17.02   
09.00 MK Matemaatika viktoriin NUPUTA
14.00 Vene keele festival (KVK)
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
VAB algklasside elektrooniline viktoriin III voor (Täheke, Hea Laps)

N  18.02   
SÜG Taliolümpiamängud
VAB algklasside elektrooniline viktoriin III voor (Täheke, Hea Laps)

R  19.02   
14.30 Külas Ants Laaneots 12. klassidele
19.00 Kabaree linnarahvale
Laululaager Valjalas Kratid
VAB gümnasistide väitlus II etapp
VAB algklasside elektrooniline viktoriin III voor (Täheke, Hea Laps)

L  20.02   
09.00 MK kuni 16-aastaste malevõistlus
VAB gümnasistide väitlus II etapp
15.30 Krevera juubel

P  21.02   
VAB gümnasistide väitlus II etapp

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  10.02    Triin Vallsalu. Õpilase ja tema pereliikmetega vestlemine
N  11.02    Direktsiooni info
R  12.02    Anne Teigamägi. Igapäevaselt vajalikust
E  15.02    Viljar Aro
T  16.02    Sirje Kreisman. Vaikusest
K  17.02    Iivi Vikat. Uudiseid raamatukogust
N  18.02    KOOLI OLÜMPIAMÄNGUD
R  19.02    Direktsiooni info

DIREKTSIOONI KIITUSED

Rita Ilves — õpilaste väga hea vabariikliku Hansenist Tammsaareni võistluseks juhendamise eest.
Rita Ilves, Sirje Kreisman, Merle Prii — õpilaste väga hea juhendamise eest maakondlikuks etluskonkursiks.
Irena Sink — õpilaste suurepärase juhendamise eest 2016. a maakonna koolide meistrivõistlusteks rahvastepallis.
Riina Laanes, Lolita Äär, Kairit Sepp, Toomas Tang — õpilase suurepärase juhendamise eest muusikaolümpiaadi maakondlikuks vooruks.

HARIDUSJUHTIDE AASTAKONVERENTSIST

4. – 5. veebruaril toimus Pärnus EKJÜ (Eesti Koolijuhtide Ühenduse) aastakonverents. Kui anda neist kahest päevast mingigi ülevaade lühidalt, siis kõigepealt — kõige pikema aplausi sai Tallinna Reaalkooli keemiaõpetaja Martin Saar oma ettekandega „Kuidas saab õpetaja ise oma kutse mainet tõsta?“ Ta on samal ajal ka õppealajuhataja ja tema õpilased võidavad keemiaolümpiaade. Tema mõtted olid väga optimistlikud, eluterved ja tõelisi õpetajaid väärtustavad. Muu hulgas peab ta kõige olulisemateks väärtusteks koolis töötamisel usaldust ja loomevabadust ning sügavuti minemise teeks aineolümpiaade.

Pikkuselt teise aplausi sai õiguskantsler Ülle Madise. Selgus, et nende büroosse tuleb pidevalt kaebusi lastevanematelt ja enamik neist on ikka täiesti müstilised. Ta ütles sõnaselgelt, et ei tema ega tema büroo ei oska ega taha põhiseaduse mõistes teha vahet tunnikontrollil ja kontrolltööl — jäägu see iga kooli siseasjaks... Üsna ohtlikuks tundus ta pidavat järjest juurde tekkivaid advokaadibüroosid, kes tegelevad just lastevanemate kaebustega koolide vastu...

Tundus, et kolmanda aplausi koht läks Tallinna Ülikooli õppejõule Priit Kruusele, kes rääkis teemal „Kuidas rehabiliteerida õpetaja Tammikut?“ See etendus on olnud ka Kuressaares ja minu tuttavad õpetajad on selle heaks kiitnud. Kõlama jäid nii vanade õpetajate plussid kui noorte entusiasm, aga ka muidugi mineviku ohud ...

Äripäeva peadirektori Igor Rõtovi teemaks oli „Millised on tööandja ootused Eesti haridusvõrgule ja tööandja roll haridusvõrgus?“ Saime teada, et tööandja vajab tarku ja tublisid, ambitsioonikaid ja ettevõtlikke, laia maailmapilti omavaid töötajaid, kel on dialoogivõimet, oskust ära kuulata ja respekteerida teiste seisukohti, tehnoloogilist taipu ja insenerimõtlemist ning eneseväljendusoskust eesti ja inglise keeles.

Kümne esineja finaaliks kujunes EV100 korralduskomitee juhi Jaanus Rohumaa „Mida kingiksid haridusjuhid oma riigile 100. sünnipäevaks?“ Sellele küsimusele sai ka konversntsisisese äpi kaudu laudkondade ajurünnakuna vastata. Jätaksin need vastused siin esitamata ja tõstataksin küsimuse või üleskutse meie kooli rollist. Mis võiks olla meie kooli kingitus oma riigile e meile kõigile oma riigi 100. sünnipäevaks? Oma mõtetest võiks ka minule teada anda, siis saaksime tegutseda.

Viljar Aro, koolijuht

OTSIME REISIKAASLASI

9.klassidega kevadvaheajal Poola!

Kas keegi soovib koos SÜG 9.A ja B klassiga kevadvaheajal Poola sõita?
Otsime 2 inimest. Reis toimub 18.03 - 22.03. Reisi maksumus  286, 69 eurot. Soovi korral palun võtta ühendust õp I. Paaskivi või M. Priskega.

MAAKONDLIK ETLUSKONKURSS

Kolmapäeval, 3. veebruaril toimus Kuressaare Vanalinna koolis noorema ja keskmise vanuseklassi etlejate maakondlik konkurss.
Vanema vanuseastme ehk gümnasistide konkurss toimus esmaspäeval, 8. veebruaril Kuressaare Linnateatris.

Nooremas vanuseklassis, kus võtsid omavahel mõõtu 4.–6. klasside õpilased, tunnistati parimaks Martin Vesberg (juh Rita Ilves) SÜG-ist.
Keskmises vanuseklassis, 7.–9. klasside õpilaste hulgast sai grand prix Vootele Mets (juh Merle Prii).
Gümnasistide konkursi grand prix omanikuks sai Teele Tilts (juh Rita Ilves).

Nooremas vanuserühmas astus võistlustulle 24 õpilast (Kahtla LPK, Valjala PK, Lümanda PK, Salme PK, Kärla PK, Vanalinna kool, KG, SÜG). Keskmises vanuseastmes oli 17 osalejat (Kahtla LPK, Leisi KK, Salme PK, Aste PK, OG, Vanalinna kool, KG, SÜG). Gümnaasiumi osas oli võistlejaid registreerunud 17 õpilast (KG, SÜG ja Orissaare G).

Parimad etlejad lähevad 13. veebruaril maakonda esindama vabariiklikule õpilasetle¬jate konkursile Koerus.

Kõikide vanuseastmete parimad ja žürii koosseisud:

Põhikooli noorem vanuseaste, 4.–6. klass
grand prix Martin Vesberg — SÜG
laureaat Raina Kolk — KVK
laureaat Angeelika Siinor — KG
laureaat Lele-Marleen Suurhans — KVK
eripreemia Tiina Tilts — Salme PK
eripreemia Irene-Liis Saar — KG
preemia Särav Esitus Carlchriztoper Luke Roi — KG
preemia Tösine Saare Mees Mihkel Abramov — Salme PK

ŽÜRII
Valve Heiberg — Saare maavalitsuse kultuurinõunik
Hanna Mari Villsaar — Saaremaa ühisgümnaa¬siumi abiturient
Ott Pukk — Vanalinna kooli vilistlane ja KG abiturient, etleja ja väitleja
Taavi Sink — Kuressaare gümnaasiumi abiturient ja Krevera esindaja

Keskmine vanuseaste, 7.–9. klass
grand prix Vootele Mets — SÜG
laureaat Kaili Nurk — Leisi KK
laureaat Henri Paomees — SÜG
laureaat Grete Milpak — KVK
eripreemia humoorika esituse eest Martin Mägi — OG
eripreemia pateetilisuse eest Magnus Toompuu — Kahtla LPK
preemia proosapala esituse eest Uku Pokk — OG
preemia luuletuse esituse eest Lotta Meet — KG

ŽÜRII
Meelis Juhandi — Salme vallateatri näitleja
Heli Jalakas — Kuressaare linna kultuurinõunik
Triin Vallsalu — Saaremaa ühisgümnaasiumi huvijuht
Siiri Liik — üdini teatrisõber

Gümnaasiumi vanuseaste, 10.-12. klass
grand prix Teele Tilts — SÜG
laureaat Gert Tammel — KG
laureaat Meeri Martinson - KG
laureaat Kristina Liiv — KG
eripreemia Ott Pukk — KG
eripreemia Maria Pihlak — SÜG
preemia Keneth Parbus — KG
preemia Jakob Saare — SÜG

ŽÜRII
Andres Karu — näitleja, õhtujuht
Aarne Mägi —Kuressaare Linnateatri esindaja
Helle Kesküla     — teatrisõber
Mari-Liis Pärn — Kuressaare Kultuurivara esindaja
Terje Nepper — kultuuritoetaja, Arensburgi esindaja

MUUSIKAOLÜMPIAADI MAAKONNAVOOR

5. veebruaril toimus muusikaõpetuse olümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik oli järgmine:

Põhikool (4 osalejat)
1. koht Jutta Loviisa Juht
2. koht Sander Berens KG
3. koht Märten Lehto KG

Gümnaasium (3 osalejat)
1. koht Grete Kaal KG
2. koht Alice Berens KG
3. koht Greete Paaskivi KG

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

Marek Schapel, õppealajuhataja

VABARIIKLIK HANSENIST TAMMSAARENI

5. veebruaril toimus Albus 13. üleriigiline konkurss Hansenist Tammsaareni.
Võisteldi kolmes vanuseastmes, 5.-7. klassi žürii tööd juhtis Ugala peanäitejuht Ott Aardam, 8.-9.klassi žürii eesotsas oli Ugala dramaturg Liis Aedmaa ja gümnaasiumiosa hindajaid juhtis eesti keele õpetaja ja õpikute autor Piret Järvela. Igas vanuseastmes anti välja I-III koht ja rida eripreemiaid. Kõigi vanuseastmete üleselt kuulutati välja grand prix, mille pälvis Anett Pullerits Tartu Treffneri gümnaasiumist.
Meie koolist osalesid konkursil Maria Pihlak, Teele Tilts — Ugala eripreemia ja Martin Vesberg — III koht.Lisaks konkursile külastasime ka Vargamäe muuseumi, kus uudistasime huvitavaid väljapanekuid ja oli ka tore võimalus koos kirjanikuga (mis siis, et vahakujuga) end fotole jäädvustada.

Aitäh kõigile tubli esinemise eest!

Meie sõit oli mõnus ja turvaline tänu Marek Schapelile, kes lahkelt autojuhiks oli.

Rita Ilves

MEIE EDUKAD RAHVASTEPALLURID

Reedel, 5. veebruaril toimusid maakonna Dumle rahvastepallivõistlused Kuressaare Gümnaa¬siumis. Võistelda võisid õpilased 1.-3. klassini.
Tüdrukute võistkondi oli kokku tulnud viis. Meie kooli võistkonnas mängisid Maribel Remmel (kapten), Mareli Välja, Anabel Lanna, Gelin-Desire Soeson, Karmel Muul, Merili Haak, Gerli Gull, Mia Maria Muul.

Tüdrukud mängisid täpselt ja kiirelt, nii võitsid nad 1. koha ja said kaela kuldmedali.

Poiste võistkondi oli üheksa. Meie poisid koosseisus Martin Kirst (kapten), Risto Tahk, Georg Paomees, Robin Maranik, Ragnar Tisler, Karl Ares Hommik, Kaur Vesberg ja Sten Erik Mägi võitsid oma alagrupi kindla ja kiire mänguga. Siis said poisid oodata päris pikalt. Finaalmängus kohtuti uuesti KG I võistkonnaga, kellega oli alagrupis juba korra mängitud. Kui eelmise mängu meie poisid võitsid, siis seekord tuli napp kaotus. Kokkuvõttes olid meie poisid võimsad ja  võitsid 2. koha.

Suur tänu ja katkematu kiitus teile, rahvastepallurid!

Olen teie üle uhke.
Nüüd ootab ees sõit Kohilasse!

Õpetaja Irena


PÕHIKOOLI MÄLUMÄNG

4. veebruaril alustasid põhikooli klasside 5-liikmelised võistkonnad oma 2015/2016 õppeaasta mälumängude seeriat. Seekord on küsimused koostatud selliselt,  et  esimene osa neist on valikvastustega, teine osa valikuid ei paku ning viimane küsimus on nuputamise vallast.

I voor oli põnev ning kindlasti uusi teadmisi pakkuv. Osa võtsid kõik 11 võistkonda. Parima
tulemuse sai selles avavoorus 9.b klassi võistkond. Mälumängu üldvõitja selgub nelja vooru punktide kokkulöömisel.

Kohtumiseni II voorus, mis toimub märtsis.

Diana Õun, huvijuht

NUHKUR NAHISTAB

Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse õp Merle Prii kätte ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ), siis teda ootab pisikene üllatus!

1. Kuidas kutsutakse mesilaste kodu?
2. Mis koosneb alljärgnevatest põhigaasidest: 78% lämmastikku, 20,9% hapnikku, 0,93% argooni, 0,0375% süsihappegaasi?
3 Mis loom on pildil?


4. Mis loom on pildil?


SÜGPress

 
Bänner


Bänner