Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Hoolekogu

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel SÜG-i juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Tööplaan

 

Koosolekute protokollid:

Õppeaasta 2019/2020

Hoolekogu protokoll nr. 5 8-9. jaanuar 2020

Hoolekogu protokoll nr.4 12. detsember 2019

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine 12. november 2019

Hoolekogu protokoll nr. 3 28. oktoober kuni 4. november 2019

Hoolekogu protokoll nr. 2 14. oktoober 2019

Hoolekogu protokoll nr. 1 26. august – 4. september 2019


Koosolekute protokollid:

Õppeaasta 2018/2019

Hoolekogu protokoll nr. 4 13. mai 2019

Hoolekogu protokoll nr. 3 11. märts 2019

Hoolekogu protokoll nr. 2 3. detsember 2018

Kiva õpilasküstlus

Korraldus 23.10.2018 nr 2-3/1270

Hoolekogu protokoll nr. 1  15. oktoober 2018

 

Õppeaasta 2017/2018

Hoolekogu nimekiri

Hoolekogu protokoll nr. 4 14. mai 2018

Hoolekogu protokoll nr. 3 19.märts 2018

Hoolekogu protokoll nr. 2 4. detsember 2017
Lisa 1
lisa 2

4. september 2017

 

Õppeaasta 2016/2017

------------------------------------

6. veebruar 2017

5. detsember 2016

 

Õppeaasta 2015/2016

4. aprill 2016
lisa 1 SÜG tooted koolivorm

1. veebruar 2016

30. november 2015

 

Õppeaasta 2014/2015

4. aprill 2015

Lisa 1 koolikott

2 veebruar 2015

Linnavalitsuse korraldus nr 795 4 november 2014

3. november 2014

Linnavalitsuse korraldus nr 752 14 oktoober 2014
SÜGi hoolekogu moodustamise kohta koos liikmete nimekirjaga

6. oktoober 2014

Lisa1

Õppeaasta 2013/2014

17 veebruar 2014

4. november 2013
Lisa: Koolivormi näidis

7. oktoober 2013

Õppeaasta 2012/2013

15. aprill 2013
Saaremaa Ühisgümnaasium - eelarve

11. veebruar 2013

12. november 2012

15. oktoober 2012

Õppeaasta 2011/2012

16. aprill 2012

13. veebrur 2012

14. november 2011

17. oktoober 2011

Õppeaasta 2010/2011

18. aprill 2011

Lisa 1 Majandusaasta aruanne 2010
Lisa 2 PISA 2009 tulemused. Saaremaa Ühisgümnaasium

14. veebruar 2011

15. november 2010

Lisa 1 KG SA ja SÜG SA tegevuskuludeks eraldatud raha arvutuslik alus
Lisa 2 Kuressaare linna eelarve 2011 Üldhariduskoolid

18. oktoober 2010

08. september 2010

Õppeaasta 2009/2010

19. aprill 2010

15. veebruar 2010


16. november 2009


19. oktoober 2009


 
Bänner


Bänner