Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Hoolekogu

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel SÜG-i juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Tööplaan

 

Õppeaasta 2021/2022

Hoolekogu protokoll nr 1, 20. september 2021

 

Õppeaasta 2020/2021

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine, Saaremaa Vallavalitsuse 8.12.2020 korraldus nr 2-3/2098

Hoolekogu protokoll nr 5, 31. mai 2021

Hoolekogu protokoll nr 5 p. 6, 31. mai 2021

Hoolekogu protokoll nr 4, 22. märts 2021

Hoolekogu protokoll nr 3, 18.-21. jaanuar 2021

Hoolekogu protokoll nr 2, 30. november 2020

Hoolekogu protokoll nr 1, 14. september 2020

 

Õppeaasta 2019/2020

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine, Saaremaa vallavalitsuse 12.11.2019 korraldus nr 2-3/2034

Hoolekogu protokoll nr 7, 11.-21. mai 2020

Hoolekogu protokoll nr 6, 9. märts 2020

Hoolekogu protokoll nr 5, 8.-9. jaanuar 2020

Hoolekogu protokoll nr 4, 12. detsember 2019

Hoolekogu protokoll nr 3, 28.okt - 4.nov 2019

Hoolekogu protokoll nr 2, 14. oktoober 2019

Hoolekogu protokoll nr 1, 26.aug - 4.september 2019

 

Õppeaasta 2018/2019

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine, Saaremaa vallavalituse 23.10.2018 korraldus

Hoolekogu protokoll nr 4, 13. mai 2019

Hoolekogu protokoll nr 3, 11. märts 2019

Hoolekogu protokoll nr 2, 3. detsember 2018

Kiva õpilasküstluse kokkuvõte

Hoolekogu protokoll nr 1, 15. oktoober 2018

 

Õppeaasta 2017/2018

Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu moodustamine, Kuressaare Linnavalitsuse 31.10.2017 korraldus nr 590

Hoolekogu protokoll nr 4, 14. mai 2018

Hoolekogu protokoll nr 3 , 19. märts 2018

Hoolekogu protokoll nr 2, 4. detsember 2017
Lisa 1, Lisa 2

Hoolekogu protokoll nr 1, 4. september 2017

 

Õppeaasta 2016/2017

------------------------------------

6. veebruar 2017

5. detsember 2016

 

Õppeaasta 2015/2016

4. aprill 2016
lisa 1 SÜG tooted koolivorm

1. veebruar 2016

30. november 2015

 

Õppeaasta 2014/2015

4. aprill 2015

Lisa 1 koolikott

2 veebruar 2015

Linnavalitsuse korraldus nr 795 4 november 2014

3. november 2014

Linnavalitsuse korraldus nr 752 14 oktoober 2014
SÜGi hoolekogu moodustamise kohta koos liikmete nimekirjaga

6. oktoober 2014

Lisa1

Õppeaasta 2013/2014

17 veebruar 2014

4. november 2013
Lisa: Koolivormi näidis

7. oktoober 2013

Õppeaasta 2012/2013

15. aprill 2013
Saaremaa Ühisgümnaasium - eelarve

11. veebruar 2013

12. november 2012

15. oktoober 2012

Õppeaasta 2011/2012

16. aprill 2012

13. veebrur 2012

14. november 2011

17. oktoober 2011

Õppeaasta 2010/2011

18. aprill 2011

Lisa 1 Majandusaasta aruanne 2010
Lisa 2 PISA 2009 tulemused. Saaremaa Ühisgümnaasium

14. veebruar 2011

15. november 2010

Lisa 1 KG SA ja SÜG SA tegevuskuludeks eraldatud raha arvutuslik alus
Lisa 2 Kuressaare linna eelarve 2011 Üldhariduskoolid

18. oktoober 2010

08. september 2010

Õppeaasta 2009/2010

19. aprill 2010

15. veebruar 2010


16. november 2009


19. oktoober 2009


 
Bänner


Bänner