Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 465

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


8. september 2015 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 465



KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  9. 09   
15.00 Klassijuhatajate nõupidamine
18.00 5. klasside lastevanemate kool

N  10. 09   
18.00 6.-9. klasside lastevanemate kool

R  11.09   
Väikeste kodu-uurijate tänuüritus Paides
Sarapikulaager gümnaasiumi loodusklasside õpilastele – 10b, 11b, 12b-

L  12.09   
Sarapikulaager gümnaasiumi loodusklasside õpilastele – 10b, 11b, 12b

P  13.09

E  14.09   
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek

T  15.09   
18.00 10. klasside lastevanemate kool

K  16.09   
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek

N  17.09   
Õpilasesinduse valimine
18.00 11. klasside lastevanemate kool

R  18.09   
19.00 Jukude pidu
GLOBE keskkonnauuringute konverents Rakke G

L  19.09   
GLOBE keskkonnauuringute konverents Rakke G                

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  09.09    Diana Õun, Triin Vallsalu. Jukukoolist
N  10.09    Direktsiooni info
R  11.09    Madli Mikli. Verge koolitusest
E  14.09    Viljar Aro
T  15.09    Mari Ausmees, Indrek Peil. Laulureisist Kanadasse
K  16.09    Anne Teigamägi. Teadlaste öö
N  17.09    Direktsiooni info
R  19.09    Katrin Rosin. Algklasside 7 sammu

HUVITAVA KOOLI MÕTTEID JUKULAAGRIST

Teatavasti oleme oma kooli aastaeesmärgiks sel aastal nimetanud kõik, mis seostub sõnaga „huvitav“ — huvitav kool, huvitavad õpilased, huvitavad õpetajad, huvitavad tunnid, huvitavad vahetunnid, huvitavad näitused, huvitavad väljasõidud jne. Õpetajad oma ainekomisjonide koosolekutel juba püüdsid leida huvitavaid ideid aasta eesmärgi saavutamiseks. Sealt on pärit ka mõte korraldada oma kooli arvamusfestival teemal HUVITAV. Usun, et kooli õpilasesindus haakub ja me saame huvitava festivali osalisteks.

Augusti lõpul käisin Jukulaagris uutel kümnendikel külas ja seal püüdsime kümnes rühmas teha lühikese ajurünnaku samal teemal. Järgnevas saab lugeda mõningaid noppeid tekkinud mõtetest: teha aineõpetajate vahetusi, kostüümipäevad, poiste- ja tüdrukutenädal, vahetunnis raadiost muusikat, rohkem rühmatöid, rohkem teemakohaseid filme, rohkem katseid keemias ja füüsikas, stiilipeod, uus koolikella helin, väljasõidud erinevates ainetundides, õuetunnid, spordiöö, rahvustoitude nädalad, tantsuõhtud, korralik wifi jm.

Kõik algab iseendast — ka huvitav elu. Kui olen ise huvitatud, tahtmist täis ja julgen küsida, siis olen huvitav ka teistele. Ja kui oleme kõik üksteisele huvitavad, ongi päevad täis huvitavaid tegevusi. Ja kui need huvitavad tegevused toimuvad koolis või kooli¬kaaslastega, ongi kool huvitav.

Veel üks retsept. Mõtle välja üks uus huvitav tegevus koos teistega ja teegi seda koos sõpradega, klassiga, kogu kooliga. Et teistel „kade“ hakkaks, kirjuta lugu ka SÜG-Pressi. Siis mõtleb ehk keegi teine välja huvitava tegevuse, mida kõik teha tahavad...  Koolis on meid üle 700, seega huvitavast elust nii pea puudust ei tohiks tulla.

Huvitavate koolipäevade ootuses
Viljar Aro, koolijuht

RAAMATUKOGU TEATAB

Raaamatukogu on avatud:
E – R   8 - 17
tel. 45 24437

Kojulaenutuse tähtajad:
raamatud - 21 päeva
õpikud -  1 õppeaaasta
ajakirjad ja uurimistööd - 1 nädal

NB! Meeldetuletuseks õpilastele:
- raamatukokku laenutama tulles tuleb kaasa võtta õpilaspilet (kooli ISIC kaart).
- laenutatud teavikud tuleb tagastada õigeaegselt.
- õpikutele kirjutage sisse oma nimi ja klass.
- raamatukogus olevaid teavikuid saate vaadata veebikataloogist
RIKSWEB - http://192.168.0.5/riksweb/
- väljaspool kooli saab andmebaasi vaadata - http://syg.edu.ee:8080/riksweb/
- veebikataloog on leitav ka kooli kodulehelt  www.syg.edu.ee (raamatukogu).
- kaotatud või rikutud teavikud tuleb asendada sama või mõne muu raamatukogule vajaliku trükisega või tasuda nende turuväärtus.
- infot raamatukogu, kohustusliku kirjanduse ja muu huvitava kohta leiate
raamatukogu AJAVEEBIST - http://www.sygrmtk.blogspot.com/
- raamatukogus saab printimiseks ja õppeülesannete täitmiseks kasutada
terminalarvutit (USB mälupulka vms. andmekandjaid neis kasutada ei saa).
Printimine: 1 A4 lk. – 0.10

Head kooliaastat soovides
Iivi Vikat, raamatukogu juhataja
Meeli Ool,  raamatukoguhoidja


KOORIDE TOIMUMISE AJAD:

1.-2.kl. mudilaskoor KRÕLL: R 8.10- 8.55
3.-4.kl. mudilaskoor JO-LE-MI: T 8.10-8.55
Tütarlastekoor KRESSENDO: T kell 14.00- 15.30
Poistekoor KRATID: K kell 13.45- 14.45
Segakoor KREEDO: E ja K kell 18.00- 19.00

Proovid hakkavad toimuma KRÕLL-il ja JO-LE-MI-l alates 2. nädalast, teistel kooridel alates 14. septembrist!

KREEDO - jälgige ettelaulmiste infot III korruse stendil!

Muusikaõpetajad Riina ja Mari

 

LIITU KODUTÜTARDEGA





5.-9. klassi tegus ja uudishimulik neiu!
Ootame just sind kodutütarde SÜGi rühma ridadesse.
Esimene kokkusaamine 10. septembril 14.45 ruumis 410.

Merle Prii, SÜGi kodutütarde juhendaja

ÕPILASLEIUTAJATE RIIKLIK KONKURSS

Konkursile esitatakse leiutiste ideed kolmes vanuserühmas:

1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass*

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes õpivad kutsekoolis põhikooli baasil ja on kuni kolmanda aasta (kursuse) õpilased (kaasa arvatud). Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Nõuded leiutisele (ideele)

Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.

Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus), mis tuleb märkida ka paberil esitatava töö tahaküljele.
Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2014, 2015).
Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid
Konkursitööd tuleb esitada nii elektrooniliselt (fail tuleb üles laadida aadressil  www.etag.ee/konkursid ) kui ka paberil* (paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3).
NB! *Pabril ei ole vaja esitada seda töö joonist/joonistust, mis on valminud failina arvutis.

Tähelepanu! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on esitatud elektroonilise osalemisvormi kaudu aadressil  www.etag.ee/konkursid

Täpsem info konkursi kohta veebiaadressilt
http://www.etag.ee/teadpop/opilasleiutajate-konkurss/

SÜGPress

ÕPILASTÖÖDE KONKURSS „Maailmariik Eesti!“

Alates 1. septembrist ootame nii suuri kui väikseid õppureid HITSA õpilastööde konkursile 2015/16 „Maailmariik Eesti“. Aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva, konkursiga kutsume üles juba täna pakkuma ideid, mis iseloomustavad Eestit maailmariigina ja aitavad meil silma paista.

Väike Eesti on maailmale palju andnud - maailma esimese minikaamera Minoxi leiutas Eestist pärit Walter Zapp, internetisuhtluskeskkond Skype on sündinud Eestis, oleme kosmoseriik tänu Eesti tudengite loodud satelliidile ESTCube jne. Kindlasti on ka Sinul ideid, millega Eestit maailmakaardile viia!

Ootame töid nii arvutijoonistustuste kui ka digiloovtööde võistlusele.

Tutvu lähemalt veebiaadressil
http://koolielu.ee/info/readnews/464447/hitsa-kutsub-opilastoode-konkursile-%E2%80%9Emaailmariik-eesti%E2%80%9C

SÜGPress

KODUTÜTARDE MATKAMÄNG

5. septembril alustasid väikesed kodutütred ja noorkotkad oma uut kooliaastat sügisese matkamänguga Kuressaare linnapargis.

Hoolimata varasele kellaajale (on ju laupäevahommik 9.00 ühele koolilapsele alles magus uneaeg) ja ähvardavale vihmasele ilmale oli Kuressaarde omavahelist mõõtu võtma tulnud kaheksa 2-4-liikmelist võistkonda. Esindatud olid Leisi, Aste, KG, noortekeskus, Vanalinna Kool ja SÜG. Viimased kahjuks võistlusarvestusse ei läinud, kuna oma 13 eluaastaga pole nad enam väikesed (kuni 12-aastased) ega ka suured (alates 14a), võistlusrõõm on aga peamine Smile

Orienteerumisrada kulges ümber lossi ja pargi ning juhendajad olid lastele välja mõelnud 7 üldharivat võistluspunkti. Nii tuli teha erinevaid sõlmi (mida on vaja jätkuvalt harjutada!), pimesi ära arvata kotis peidus olevad asjad, osata suurepäraselt heegeldada (parimaks  heegeldajaks osutus  sedakorda hoo-

pis Leisi võistkonna poiss), tunda meie vetes elutsevaid kalu, visata täpsust, meditsiinipunktis aidata abivajajal peatada verejooks käel ning nuputada piltidesse peidetud vanasõnu.


Sõlmede tegemine

SÜGi tüdrukute Gabriele, Hanna ja Käthriini meelest olid kõik kontrollpunktid hästi põnevad, kõige lahedamad tundusid aga heegeldamine (seda pole varem kunagi olnud ja veidike läks untsu kah), sõlmed (ikka veel vajavad harjutamist, et kõik meelde jääksid) ning vanasõnade nuputamine (pole ilmaski pidanud neid piltidena nuputama).


Vanasõnu nuputamas

Tihedas konkurentsis saavutas kodutütardest esikoha noortekeskuse võistkond, koosseisus Cathrin Poopuu, Katarina Vaher, Kristin Poopuu, Liidia Pilden (juhendaja Lii Vanem).

Noorkotkastest olid edukaimad Leisi rühma noormehed Jüri Valt ja Kevin Humal (juhendaja Elve Rozenkron). Mõlemad võistkonnad lähevad septembri lõpus Saaremaad esindama vabariiklikule teadmiste mõõduvõtmisele, mis sedakorda toimub Lõuna-Eestis.


Ühispilt pärast matkamängu

Aitäh Raivo Paasmale, kes valmistas ette orienteerumisraja, ja Ingrid Paistele, ilma kelleta ei toimuks ühtegi kodutütarde võistlust, ning kõikidele rühmajuhtidele ja võistluspunktides olnud abilistele.

Merle Prii,
SÜGi rühma juhendaja

NUHKUR NAHISTAB

Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse õp Merle Prii kätte ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ), siis teda ootab pisikene üllatus!

1. Mitu uut õpetajat alustas sel aastal meie koolis?
2. Mis vilja seemnetega on tegu?

3. Mis looma ladinakeelne nimetus on Ovis aries?
4. Keda hüütakse punanahaks?

SÜGPress


 
Bänner


Bänner