Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 463

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


21. juuni 2015 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 463


DIREKTSIOON TÄNAB

Juunikuu töötajate üldkoosolekul anti välja lõppeva õppeaasta Vikerkaare ja Virmaliste preemiad.

VIKERKAARE preemia üllatava, eneseületava erakordse töö eest õpetajate hulgas:
Kristi Aro
Anu Ausmees
Ruta Kelt
Arne Loorpuu
Merje Oopkaup
Merle Prii
Virge Treiel

VIRMALISTE preemia saajad eneseületava ja erakordse töö eest teenistujate hulgas:
Marliin Haamer
Kersti Mägi-Sepp
Annika Remmel
Urve Tiits
Hugo Õun

Marek Schapel, õppealajuhataja

ARMSAD PÄEVAKANGELASED, KALLID ÕPETAJAD,  LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD,  KÕIK AKTUSELISED — JUST TÄNA OLEME SAAREMAA GÜMNAASIUMIHARIDUSE 150-nda AASTAPÄEVA OSALISTEKS!

Koolijuht Viljar Aro kõne gümnaasiumi lõpuaktusel.

Meie kooli põhieesmärk on sõnastatud nii:
Traditsioonidel põhineva innovaatilise gümnaasiumina valmistada õpilasi ette edukaks edasiõppimiseks, elukestvaks õppeks ja õnnelikuks eluks kiiresti muutuvas globali¬seeruvas maailmas.

Me oleme püüdnud seda järgida ja te peaksite olema enam-vähem valmis õnnelikuks eluks. Siiski võiks uskuda ka seda, et õnn ei ole mitte

kohalejõudmine, vaid teelolek. Ärge siis pikalt peatuge või kui, siis selleks, et tagasi vaadata ja meenutada. Mis teil näiteks esimesest klassist meeles on?

Meie 75. lennu vilistlane, näitleja ja mägironija Andres Karu kirjutab kooli vastses ajalooraamatus:
Esimene mälestus Viktor Kingissepa nimelisest Kingissepa I keskkoolist ei ole mitte 1. septembrist 1982, kui ma esimesse klassi läksin, vaid hoopis novembrist 1982, kui kogu kool aulasse üles rivistati ja teada anti, et NLKP Keskkomitee peasekretär ja NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Leonid Iljitš Brežnev on surnud.
Mäletan, et olin šokis. Arutasin pärast kogunemist pikalt koos teiste 7-aastastega, et mis nüüd saab? Üldine seisukoht oli, et kõik on läbi. Nüüd tulevad ameeriklased ja vallutavad NSVL-i ära. Olime väga mures.

Me rõhutame ka oma kooli motot SAPERE AUDE e SÖANDA OLLA TARK ja räägime küsimise julgusest. Alati ei pruugi küll leida vastuseid aga veelgi hullem oleks, kui ei leia küsimusi, millele vastuseid otsida.

Kuhu me siis tänaseks jõudnud oleme? Saaremaa Ühisgümnaasiumi 97. lend on 77-liikmeline – seekord maakonna suurim:
12A — 28
12B — 14
12C — 35

Kuldmedaliga lõpetajad kordavad kõigi aegade rekordit 2006. aastast, sest neid on lausa seitse:
Maria Aarnis 12.c
Kai Ellik 12.c
Õnnela Luhila 12.c
Maria Toomsalu 12.c
Hanna Tuus 12.c
Eva Maria Veitmaa 12.c
Agnes Äkke 12.c

Hõbemedaliga lõpetavad:
Adeliina Saar 12.a
Johanna Kallas 12.c
Hardo Niit 12.c
Lisaks neile õpilastele kantakse autahvlile:
12.a: Anni Kaup, Tiina Nõmm, Indra Kuhi, Kertu Tuuling, Keili Õispuu
12.b: Karl Juhandi, Tauri Põlluäär
12.c: Magnus Kaldjärv, Ken Kilumets, Emma Maltis, Indrek Polding, Raimo Rahumeel, Kelli Sepp, Triinu Sink, Reedik Sõber, Henrika Trave, Keidi Õisnurm, Sander Õun

Õppenõukogu kiituse saab:

12.a: Maarja Rang

Mitmete Kuressaare firmade poolt toetatavad 200-eurosed preemiad saavad järgmised lõpetajad:
Smidt Metalli toetatav P. H. von Frey nimeline matemaatikapreemia – Magnus Kaldjärv 12.c
Luksusjahi toetatav F. Heinmetsa nimeline füüsikapreemia – Andi Ingalt 12.a
Seelighti toetatav P. Saagpaku nimeline inglise keele preemia – Andres Rüütel 12.c
Installatsiooni Kompanii toetatav O. Timmase nimeline kunstipreemia – Anni Viskus 12.b
S-Linki toetatav A. Uustulndi nimeline kirjanduspreemia – Hanna Tuus 12.c
„Arensburg Wochenblatt“ saksa keele preemia – Õnnela Luhila 12.c
Klotoidi toetatav parima sportlase preemia – Kerdo Jakunin 12.c
Siim Ehituse toetatav kultuuripreemia – Tiina Nõmm 12.a
Gelomi toetatav keskkonnapreemia – Magnus Kaldjärv 12.c

Lisaks veel kaks 100-eurost preemiat:
Peter Heinicheni saksa keele preemia – Henrika Trave 12.c
Lions-klubide Kuressaare ja Karkku sõprusstipendium – Hannes Päll 12.a

Riigieksamid on seljataga. Teist korda tehti neid uue õppekava põhiselt ja teistmoodi. Kõige edukamateks osutusid Eva Maria Veitmaa ja Hanna Tuus, kes sooritasid kõik eksamid üle 90-punktiliselt. Eesti keeles said üle 90 punkti Hanna Tuus (94), Hardo Niit (94), Eva Maria Veitmaa (92), Mark Kiks (90). Matemaatika tublimad olid Indrek Polding (97), Kai Ellik (94), Õnnela Luhila (94), Agnes Äkke (93), Tauri Põlluäär (93), Eva Maria Veitmaa (92), Andi Ingalt (92), Ken Kilumets (91), Hanna Tuus (91), Indra Kuhi (90). Kitsa matemaatika parim oli Anni Toon (90). Inglise keeles said 9-ga algava punktisumma lausa 23 õpilast. Eva Maria Veitmaa ja Johanna Kallas sooritasid juba varem lausa kõrgema taseme eksami ja ei pidanud enam riigieksamit sooritama. Riigi-eksami tipus olid Adeliina Saar (98), Hanna Tuus (97), Kelli Sepp (96), Reedik Sõber (96),  Õnnela Luhila (95), Andres Rüütel (95), Rasmus Arge (95), Ken Kilumets (93), Sander Aavik (93).

Olete väga tublid olnud ka aineolümpiaadidel. Kui rääkida ainult sellest õppeaastast, siis Magnus Kaldjärve saavutuste rida jääb ikkagi liiga pikaks, et kõigest rääkida jõuaks. Vabariigi bioloogiaolümpiaadi võitjana sõidab ta Taani rahvusvahelisele olümpiaadile saamaks lisa oma juba kogutud medalitele. Aga ta oli vabariigi esikümnes ka geograafias, keemias ja matemaatikas ning esimene maakonnas neljas aines. Üleriigiliste olümpiaadide ülaotsa jõudsid ka Johanna Kallas ja Kai Ellik rahvaluules, Hannes Päll ühiskonnaõpetuses, Andres Rüütel inglise keeles, Hanna Tuus lingvistikas ja Reedik Sõber keskkonnalase uurimistööga. Maakonna võitjateks on tulnud Hanna Tuus geograafias ja lingvistikas, Hannes Päll ühiskonnaõpetuses, Andres Rüütel inglise keeles, Eva Maria Veitmaa eesti keeles, Maria Aarnis vene keeles. Teisi kohti on jagunud Hanna Tuusile bioloogias ja ühiskonnaõpetuses, Õnnela Luhilale eesti ja saksa keeles, Reedik Sõbrale keemias, Indrek Poldingule matemaatikas, Rasmus Argele inglise keeles, Hannes Pällile geograafias ja Andi Ingaltile füüsikas. Kolmandaid kohti saavutasid Magnus Kaldjärv geograafias ja lingvistikas, Hanna Tuus füüsikas ja inglise keeles, Rasmus Arge vene keeles, Alari Toomsalu saksa keeles, Eva Maria Veitmaa ühiskonnaõpetuses, Õnnela Luhila keemias. Kõige krooniks veel  Kaspar Möldri õpilaste teadustööde riikliku konkursi esikoht.
Lõputunnistustega koos saavad paljud ka kooli nn klassivälise tegevuse tunnistuse. Sealt saab ülevaate teie huvitegevusest ja saavutustest:

Näitering Kreisise koosseisus on laureaaditiitleid võitnud Richard Beljohhin, Hannes Päll, Sander Rang, Keili Õispuu, Karl Juhandi, Kaspar Mölder, Magnus Kaldjärv ja Indrek Polding.

Luuletater Kreveras on sedasama teinud Rasmus Arge, Tiina Nõmm ja Kertu Tuuling.

Kooli teadusteatri Krempel viisid teatrifestivalidele Magnus Kaldjärv, Andres Rüütel ja Reedik Sõber.
Kammerkoor Kreedoga on üleriigilise koorikonkursil ilma teinud Liisa Allik, Rasmus Arge, Olivia Laul, Tiina Nõmm, Margus Ollermaa, Joosep Preedin, Adeliina Saar, Anni Toon, Maria Aarnis, Magnus Kaldjärv, Emma Maltis, Milvi Marle Prii, Henrika Trave, Hanna Tuus ja Eva Maria Veitmaa.

Rahvatantsurühmaga Öieti on konkursse võitnud Richard Beljohhin, Anni Kaup, Adeliina Saar, Kerttu Tuuling, Markus Aru, Kaspar Mölder, Karl Eik Rebane, Anni Viskus, Maria Aarnis, Reelika Alba, Magnus Kaldjärv, Mark Kiks, Hardo Niit, Indrek Polding, Reedik Sõber, Alari Toomsalu ja Keidi Õisnurm.

Õpilasesinduses on kooli elu juhtinud Hannes Päll, Tiina Nõmm, Anni Viskus ja Joosep Preedin.

Bridžiringi taset on hoidnud Milvi Marle Prii, Hanna Tuus, Carl Sander Kiir, Kaspar Mölder, Tauri Põlluäär, Karl Eik Rebane, Tarvo Sbitnev, Andre Treirat, Maria Lindau, Kevin Org, Rauno Pihel, Kreta Rand, Andres Rüütel, Triinu Sink, Reedik Sõber ja Henrika Trave.

Aitäh klassivanematele Anni Toon, Karl Juhandi ja Hanna Tuus!

Armsad õpetajad, lugupeetud emad-isad. Vaadake neid - meie päevakangelasi. See on ju teie töö - teie rõõmud ja mured, teie eesmärgid ja unistused, ka teie vead ja veaparandused. Aitäh teile! Täna saame koos tagasi vaadata, et järgmistega veel paremini edasi minna. Nemad peavad juba ise minema - kõigepealt vastu oma ülehomme hommikul algavale iseseisvale suvele ja siis suuri muutusi toovale sügisele. Aga meie oleme ikka olemas, sest küllap tahavad nad ka edaspidi kodust oma muredele abi, probleemidele lahendusi, kodusoojust ja armastust. Ja on päris kindel, et nad tulevad ka kooli rääkima, kuidas neil läheb ja kokkutulekutele, et elu ilusaimat aega meenutada... Ja et ei läheks nii nagu läks loos, mille rääkisin ka eelmistele lõpetajatele, kus...

Rätsepast isa pani ühel päeval poja laua äärde istuma ja algas tõsine meestevaheline jutuajamine.
„Kuula mind, poeg,“ alustas isa. „Kui sa gümnaasiumi lõpetasid ja ütlesid, et tahad ülikoolis edasi õppida, otsustasime emaga saata

sind Cambridge´i ja maksime su õppimise kinni. Sa õppisid hästi ja lõpetasid cum laude. Siis läksid edasi stažeerima Oxfordi. Sealgi olid sa üks parimaid ja pääsesid edasi Harvardisse ning kaitsesid edukalt doktoriväitekirja. Õppimine on tore asi, aga nüüd oled sa lõpuks täiskasvanu, koolid on läbi ja aeg on mõelda elukutsevalikule. Ühesõnaga, otsusta - kas tahad saada naiste- või meesterätsepaks.“

Tehke oma valikud siiski õppimise ajal, siis on õppimisel suurem mõte sees.

Ja lõpetan meie kunagise linnapea ja riigikoguliikme, 60. lennu vilistlase Jaanus Tamkivi sõnadega meie ajalooraamatust:
Hindan väga neid kunagisi kooliaastaid siin Kuressaares, pean hea sõnaga meeles oma kunagisi õpetajaid ja klassikaaslasi. Selleks, et inimene saaks kasvada, peavad tal olema juured. Juured, mis on kinni oma isakodus, kodukandis, koolis , sõprades, kodumaas, kultuuris.
Siis  puu püsib, ei kuku ümber…

Nii mõtlen ka mina ja küllap ka homme siia koolikokkutulekule kogunevad vilistlased. Usun, et nii mõtlete ka teie – kui veel mitte täna, siis mõne aja pärast kindlasti.

ARMSAD PÄEVAKANGELASED, KALLID ÕPETAJAD, LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD, KÕIK AKTUSELISED!

Koolijuht Viljar Aro kõne põhikooli lõpuaktusel.

Täna alustan ehk väheke teistmoodi kui tavaliselt. Meie kool ju sai 150-seks ja eile esitlesime oma kooli uut ajalooraamatut. Täna ja just siin on meil kõigil võimalus mõelda meid saatnud koolilugudele. Olge hääd ja pange need kirja — ajalugu ja tulevased põlved on tänulikud.

Näiteks — näitleja ja mägironija Andres Karu lõpetas meie kooli 1993. aastal 75. lennus... Ta meenutab: „Legend matemaatikaõpetajast Opast oli veel suurem kui ta ise. Teisel ehk algklasside korrusel räägiti lugusid, kuidas ta tihtilugu õppimata jätnud lapse neljanda korruse aknast

välja viskab või tal kaks sõrme koos kriidiga küljest hammustab. Me kartsime teda kollek¬tiivselt. Kuid teises klassis oli vaja ennast ju tõestama hakata. Nii lubasin ma ühel päeval klassivendadele, et lähen vahetunni ajal üles neljandale korrusele. See kõlas julgelt, sest me ei tohtinud isegi kolmandale korrusele minna, neljandast rääkimata. Aga ma läksin, sest oli ju lubatud. Teised hiilisid järele ja nägidki mind varsti neljandal korrusel seismas ja neile armulikult lehvitamas. Kuid sellega ma ei piirdunud – tahtsin minna veel kõrgemale ehk ronida redelit mööda kuni pööningu luugini, et olla legend juba oma eluajal. Kui ma sain jala teisele redelipulgale, pani keegi mulle tohutu kämbla õlale. Vaatasin üle õla ja nägin kolmekümne sentimeetri kaugusel Opa ümarat prillidega nägu. „Nüüd on kõik,“ mõtlesin ja lasin hirmust püksid märjaks. Päriselt. Opa aga vaatas mulle rahulikult otsa ja küsis: „Kas sa ei peaks mitte teisel korrusel olema?“ Ning hetk hiljem ma seal olingi. Endiselt kangelasena ja õnnelik selle üle, et koolivorm oli tumesinine ja polnud aru saada, kas see on märg või mitte.“

Mäletate — midagi sellist või natuke teisiti toimus ju siis, kui polnud enam oma klassiruumi, vaid pidi hakkama rändama. Ühtedele meeldis avarduv maailm oma uute vabadustega, teised olid väga häiritud alanud trepirännetest ja oma koduklassi kaotamisest. Aga kõigest hoolimata olete nüüd siin — põhikooli lõpuaktusel.

Teid on täna siin 41. Aitäh teile, et kohale jõudsite!

9. klassi lõpetab kiituskirjaga ehk ainult viitega: Karl Viik 9.a-st.

Lisaks talle kantakse autahvlile järgmised õpilased:
9.a: Maria Kirst, Rasmus Lepik, Elery Lõhmus, Harles Herman Ojasaar, Silver Spitsõn, Karel Äär
9.b: Airike Kapp, Hanna Klaar, Karl Kustav Kuning, Robin Mäetalu, Liisa Niit, Rauno Põllu-
äär, Eliisa Saar, Johannes Treiel, Mart Truu

Õppenõukogu kiituse saavad:
9.a: Sten Vainu
9.b: Carlos Liiv


Ja muide — lõpueksamid sooritasid ainult viitele Artti Raasuke ja Karl Viik 9.a-st ning Liisa Niit 9b.-st.

Te olete väga tublid olnud ka aineolümpiaadidel. Päris tippu jõudsid maakonnas Karel Äär keemias, Karl Viik füüsikas ja Miikael Tuus ühiskonnaõpetuses. Esikuuikusse jõudsid veel Karl Viik matemaatikas, lingvistikas, inglise keeles, geograafias ja ühiskonnaõpetuses; Liisa Niit bioloogias, geograafias, keemias ja ühiskonnaõpetuses; Silver Spitsõn füüsikas ja inglise keeles; Rasmus Lepik keemias; Karel Äär füüsikas; Hanna Klaar bioloogias.

Ja kui Karl Viik oli neljas ülekoolilises Teaduse TOP10-s, siis Mart Truu ja Carlos Liiv jagasid seda kultuuris. Johannes Treiel lausa võitis Spordi TOP10-e ning Airike Kapp ja Robin Mäetalu olid vastavalt neljas ja viies.

Tänukirja aktiivsuse eest kooli huvitegevuses saavad Airike Kapp, Carlos Liiv, Robin Mäetalu, Artti Raasuke, Johannes Treiel ja Mart Truu.

Aga veel. Selleaastasele linnapea vastuvõtule olid kutsutud mitmed meie üheksandikud. Mis nende kohta siis seal ka räägiti:

9.a klass
Artti Raasuke — Artti on tõeline härrasmees — soliidne, väljapeetud ja viisakas igas olukor¬ras. Tema on mees, kes teab, mida teeb, teeb, mida vaja ja enamasti palju rohkem. Kui olukord on lootusetu, siis on Artti see, kes kastanid tulest välja toob. Sellel noorel mehel on olemas diplomaatiline suhtlusoskus, nutikus, rõõmsa¬meelsus, vastutustunne ja suur teadmistepagas — kui poliitikas toimetaksid temasugused, ei peaks keegi Eestist lahkuma paremat ning turvalisemat elu otsima.
Karl Viik — Kui Karl ei tea, siis tavaliselt ei tea keegi. Tõelise eesti mehena räägib ta ainult siis, kui on väga vaja, aga kui suu lahti teeb, siis ei ole rääkimine mitte hõbe, vaid kuld. Mõttetute inimeste  ja tegevuste peale Karl aega ei raiska.

Peen huumoritaju, tolerantsus ning avar silmaring teevad temast nauditava ja hariva kaaslase.
Karel Äär — Muheda olekuga, sõbralik ja alati viisakas Karel on nagu Šveitsi kell – äärmiselt täpne ja usaldusväärne. Kõik, mis vaja, on valmis õigeks ajaks või veidi varem. Esmapilgul vaikne ning tasane noormees võib hetkega muutuda tulihingeliseks, väljuhäälseks oraa¬toriks, kui asi puudutab õiglust või looduse kaitset. Ütluse “terves kehas terve vaim” kehtimist on Karel edukalt näidanud erinevatel spordivõistlustel ja aineolümpiaadidel. Kui keskmine eestlane oleks pooltki nii töökas ja sihikindel kui see noor mees, siis oleks Eesti kõige rikkam riik maailmas.

9.b klass

Robin Mäetalu
Endine lapsrokkstaar ansamblist „the natives“, soojendanud oma bändiga nii „smilersit“, „winny puhhi“ kui Tanel Padarit ennast. Muusikuna on ta üles astunud veel ka nimekas „Von Krahli“ baaris Tallinnas. Esimene õpetaja meenutab, kuidas Robini eestvedamisel ja tema isa juhendamisel organiseerisid poisid neljandas klassis sellise ettevõtmise, kus jõulupeol sai iga laps klassist mängida klassi orkestris. Lisaks muusikale on teda jagunud ka sporditegemisse: Robin on vabariigi üks osavamaid korvpallureid, samuti on ta Eesti meister rahvastepallis. Klassijuhataja on täheldanud annet veel ka filmirežissöörina.

Johannes Treiel
Oli oma esimese õpetaja meenutuste järgi super luuletuste lugeja ning võitis ka grand prix algklasside luuletuste lugemise võistlustel. Praeguse klassijuhataja on ta üsna mitmel juhul kaunis ebamugavast olukorrast välja aidanud: kui keegi teine klassist mõnd kohustust oma õlule võtma ei olnud nõus, siis Johannes, poolvabatahtliku klassivanemana, oli see, kes viimaks ikka ütles — sealjuures ka mõnikord ohates — hea küll, ma teen ära! Kõva tegija mees on ka spordis. Vestlusel peale koolitundi ütles ta, et üks tema seniseid suuremaid saavutusi on see, et tal on õnnestunud nii vanemate kui kahe vanema õe kergejõustikurekordid tänaseks päevaks üle lüüa.

Mart Truu
SÜGi põhikooli aasta õpilane: mees nagu orkester — laulab, mängib pilli, näitleb, on ka vabariigi üks osavamaid korvpallureid ja Eesti meister rahvastepallis. Klassijuhataja mälestustes figureerib Mart lausa suure orkestri juhina: kooli jõulupeošhow proovid olnuksid ilma tema liidrivõimete ning valjuhäälse bassita kindla peale oluliselt suurem segasumma suvila. Esimese õpetaja meenutuste kohaselt aga võtsid poisid kunagi pikapäevarühmas just Mardi algatusel kätte ja tegid valmis vahva lauamängu „jänese seiklus“.

Küllap teis kõigis on juba omajagu sisu ja nii mõnedki on legendiks saamas õpilasena oma kooliajal. Kooli uus ajalooraamat pajatab aga mitmest legendaarsest õpetajast. Kõne alguses räägitud praegu 85-aastasest Valentin Oopkaubast kirjutab ka Ivo Linna:

Üks värvikas tüüp oli matemaatikaõpetaja Valentin Oopkaup, keda hüüdsime Opaks. Minu isiklik tohutu draama seisnes selles, et mul oli matemaatikast omapärane arusaamine, hoopis midagi muud kui õpetaja Oopkaubal. Kord juhtus matemaatikatunnis nii, et mu klassivend, tuntud sportlane ja basskitarrist Kalle Kesküla saatis mulle tunni ajal klade inglisekeelsete laulusõnadega, mille ta oli kuulmise järgi maha kirjutanud. Ühte klassiõesse armunud Kalle oli klade kaanele vähemalt kolmekümnes keeles kirjutanud maagilise kolmesõnalise lause „Ma armastan sind“. Oopkaup nägi, kuidas ma kladet lappasin ja võttis selle ära. Opa vaatas kladet, naeris ja küsis: „Huvitav, miks teie, seltsimees Linna, ei ole kirjutanud siia „ma armastan matemaatikat“?“

Sellesse aulasse mahub täna palju armastust. Siin istuvad oma lapsi heldival pilgul vaatavad emad-isad ja oma õpilasi hindavalt takseerivad õpetajad.
Armsad õpetajad, lugupeetud emad-isad. Me poleks täna siin, kui ei oleks teid. AITÄH TEILE! Täna saame koos tagasi vaadata, et veel paremini edasi minna — ikka koos — tütred ja pojad, emad ja isad, õpetajad ja kool.

Lugupeetud lõpetajad.
Meie kooli põhieesmärk on: traditsioonidel põhineva innovaatilise gümnaasiumina valmistada ette õpilasi edasiõppimiseks,  elukestvaks õppeks ja õnnelikuks eluks kiiresti muutuvas globaliseeruvas maailmas.
Ma loodan, et te ei ole veel liiga õnnelikud, et jätkate  omas  koolis,  et saada veelgi  paremini

ettevalmistatud veelgi õnnelikumaks eluks. Ja kes lähevad muudele „jahimaadele“, siis mingu teil seal kenasti.

Kena pidupäeva kõigile!

TÄNUD RAHVATANTSIJATELE

Kõikidele maakonna 45. tantsupeost  liikumiskavast ”Aja kulg”  osa võtnud SÜG-i neidudele.
Kallid neiud. Suur tänu  vapustava esinemise eest tantsupeol. Sellest kavast sai peo emotsionaalne kõrghetk. Kõik tuli  ülihästi välja. Jäägu see esinemiskogemus teile meelde pikkadeks aastateks ning kava muusika  helisema kõrvadesse, kus ka te ei oleks sel suvel

Teie õpetaja Tiiu Haavik, kava „Aja kulg” autor ja liikumisrühmade  üldjuht maakonna 45. tantsupeol

KRESSENDO ja KREEDO Tartusse POPKOORIPEOLE sõitjad!

VÄLJASÕIT toimub 27. JUUNIL KELL 7.15 kooli juurest, pakkimine kell 7.00 (praam 8.30)!

Riietus: koori T- särk ja suvalised (heledad suvepüksid? teksad?) püksid.
Noodid kaasa!!! Osadel juba oma käes, ülejäänud võiksid õp. toast läbi lipsata ja tuttavast mustast kastist kaasa haarata.

KUI VEEL SELGUB, ET KEEGI EI SAA TULLA, ANDKE KIIRELT TEADA!!!!

Päevakava:
***12.00 ÜK peaproov laululaval
*** 13.00 - 14.00 NK lõuna
*** 14.00 NK peaproov laululaval Paus 10 minutit
*** 15.15- 16.45  ÜK peaproov laululaval
Noortekoorid lahkuvad lavalt (jäävad täiskasvanute koorid)
VABA AEG
***18.50 Koorid kogunemine lavale
***19.00 IV Popkooripidu (1. osa) 20.15 Vaheaeg 20 minutit
*** 20.35 IV Popkooripidu (2. osa)
*** 22.00 Kontserdi lõpp
NB! Tasuta WC-d asuvad publiku tsoonis, need avatakse 9.30

Dirigendid  Riina ja Mari

Meeste Tantsupidu „Kolm”


Öieti 3. -4.  klasside poisid  Artur Kuning, Martin Truverk, Karel Klütsnik ja Karro Vatsfeld 3. b klassist, Rasmus Mäeorg ja Timo Loho 3.a klassist, Artur Medri ja Karmo Kalamees 4.b klassist ning Marek Koit 4a klassist osalesid Rakveres kolmandal meeste tantsupeol.  

Kohale jõudsime juba neljapäeva õhtul koos vanemate poistega Öieti ja Sõleseppade rühmadest. Ööbisime Rakvere Eragümnaasiumis ühes klassiruumis koos Vastseliina 4. klassi tantsupoistega. Reede oli kõige raskem päev ja poisid ei jõudnud kuidagi päeva lõppu ära oodata. Kokku oli 4 proovi ja toimusid erinevatel staadionitel. Kõige väsitavam oligi joonistesse paigutamine ja kohapeal ootamine. Õhtul peale sööki ja pesu mõnulesid kõik oma „voodites” ja tegelesid oma lemmikharrastusega  või siis mängisid Monopoli või kaarte.


Laupäeval ja pühapäeval oli kokku 4 etendust. Kõige rohkem meeldis poistele „Isade ja poegade” tants. Tantsiti koos Järva Jüridega  Järvamaalt.Pühapäeva hommikupoolikul käisid kõik mehed koos, nii suured kui väikesed Rakvere linnuse lähedal oleva ürgpiisoni Tarvase juures väge saamas. Viimasel päeval õnnestus poistel lõpuks ka koos Karl-Erik Taukariga pilt teha.Teistest tantsudest meeldis neile enim C-rühmade „HaKaKe”, mida tantsiti samaaegselt tantsijatega staadioni kõrval kaasa.
Poisid jäid tantsupeoga väga rahule.

Tantsud õpetas selgeks ja käis koos poistega Rakveres õpetaja  Kersti Truverk.

7.a klass Saarte Geopargi õppeprogrammidel

Saarte Geopark on juba kaks aastat pakkunud õpilastele välja mitmeid õppeprogramme. Programmid hõlmavad nii looduslikku kui ka majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist keskkonda.

Eelmisel aastal õnnestus meil esimest korda osaleda selles programmis ja kuna see meile väga meeldis, siis soovisime ka sel aastal ühes programmis osaleda. Kui eelmise aasta kevadel tutvusime näiteks Mõntu sadama, Lõpe-Kaimri tankitõrjeliini, Kaugatuma panga, Jämaja kiriku ja surnuaiaga, Ohessaare panga ja sellel asuva Saarte Geopargi infotahviga, siis sel aastal oli vaatluse all Lääne-Saare ja Mustjala valla vaatamisväärsused.

Tutvusime põhjalikult Ninase panga ja selle vaatetorni lähedal asuva Saarte Geopargi infotahvliga,   käisime  Panga panga  all,  kuhu

tavakülastaja eriti ei satu, maitsesime arteesiakaevu vett, läbisime hetkel küll üsna kuiva Küdema kurisu, kuid saime siiski aru, kuhu ja kuidas veerikkal ajal kurisut läbiv vesi kaob. Huvitavaid paiku oli teisigi, nimetagem neist näiteks veel Tuiu rauasaatmemägesid,  Saaremaa süvasadamat jne.Nimetatud programmid toetavad hästi riiklikku õppekava, peamiselt küll loodusteaduste valdkonda, kuid väga palju oleme saanud teada ka Saaremaa geoloogilisest aluspõhjast, eriti huvitav tundus meile külastatud paikade ajalooline ülevaade.

Programmid sobivad õpilastele, kes ei põlga ka pikemaid jalutuskäike ja konarlikke teeradu. Meid ei heidutanud esimesel korral ka üsna külm ja vihmane matkapäev. See-eest sellekevadine päev oli päikesepaisteline ja õppepäev kulges rõõmsalt ja kiiresti.

Tänu  giid Aado Haandi huvitavatele selgitustele oleme saanud palju teada. Tema selgitused olid nii lihtsad ja arusaadavad, et Saaremaa geoloogiline ehitus ei tundunudki eriti keeruline olevat. Eelkõige aga täname MTÜ Saarte Geopark projektijuhti Viktoria Bubukinit, kes võimaldas neis programmides osaleda, ja Anne Teigamägi, kes meile selle õppekäigu organiseeris.

Päev oli õpetlik, üheskoos oli jällegi tore midagi teha. Kellel tekib võimalus, neil soovitame Saarte Geopargi programmides kindlasti osaleda.

Inge Vahter

Kipi-Koovi looduslaagris
Meie õpilastel oli jällegi võimalus oma teadmisi täiendada maakondlikus looduslaagris, mis toimus seekord Kipi-Koovi matkakeskuses. Laagris oli 13 meie kooli õpilast.
Laagri esimesel päeval tutvuti meie õpetaja Mart Mölderi juhendamisel Lümanda piirkonna looduse ja kultuurivaatamisväärsustega. Kolme laagripäeva vältel õpiti tundma palju taime- ja loomaliike. Malakoloog Tiina Talvi juhendamisel tutvuti tigudega, Sõrve loodusvaatleja Mati Martinsoni  ülesandeks oli lindude õpetamine, terioloog Uudo Timmi selgituste järgi saime teada palju uut ja huvitavat imetajate kohta ja vaatasime, kuidas toimub räppetompude uurimine. Taimi õpetasid projektijuht ja laagri korraldaja Maie Meius ning Inge Vahter. Laagri lõpus toimusid arvestused. Meie õpilastel läks väga hästi:


Viis tublit

Tublimad tigude tundjad:
Liisa Õunpuu 7.b, Diana Alt 8.b ja Voldemar Kirss 5.a.

Tublimad linnutundjad:
Torm Vatsfeld 6.a, Diana Alt 8.b ja Margit Valge 6.b. Torm tunnistati ülekaalukalt pari-maks linnutundjaks nii punktloenduse, lindude märkamise  kui ka  aulude tundmise põhjal.

Parimad taimetundjad:
Marleen Vahu 7.a, Liisa Õunpuu 7.b ja Roosmarii Sarapuu 7.b.

Laagri üldvõitjateks tunnistati:
Diana Alt 8.b, Liisa Õunpuu 7.b, Marleen Vahu 7.a ja Roosmarii Sarapuu 7.b.
Tänu Maie Meiusile laagri korraldamise eest!

Inge Vahter

8. b klassireis Mustjalga

14.-16. juunil olime oma klassiga Mustjalas Selgase külas Ly ja Aado Haandi turismitalus nimega Värava.
Reis lükkus küll juba poolde suvesse, aga sellegipoolest oli see täitsa kena.
Tallu minek oli selles mõttes erinev, et umbes pooled läksid autoga ja teised kondiauruga. Ilmaga meil väga ei vedanud, kuna tunnike enne kahteteist, mil me ratastega startisime, hakkas sadama. Ja see vihm oli päris korralik ning saatis meid kogu tee sihtpunktini. Aga me ei lasknud endid sellest heidutada ning väntasime võiduka lõpuni.


Rahvalikud mängud

Kämpingutesse jagatud, seadsime end mõnusalt sisse. Õhtupoole tegime 5-minutilise jalutuskäigu Raivo Heina observatooriumisse. Ta tutvustas meile neid taevavaatlemise teleskoope ja kuidas seal taeva pildistamine käib ning kõike muud põnevat.
Ööbimispaika naasnud, asusime grillima. Väga mõnus oli lõkke ääres istuda ja head-paremat pugida.
Järgmisel päeval tegelesid meiega hommiku-poolikust lõunani kaks kaitseväelast. Nad rääkisid meile elust ja olust kaitseväes, „lahkasid“ kaitseväelaste kuivtoidupakki, mille sisu meil võimalus maitsta oli. Veel saime  üksteisele spetsiaalsete värvidega maskeeringu näkku mökerdada.Ja viimaks tehti lühike õppetund teada saamaks, kuidas kaitseväe kaarte loetakse. Pärast oli ka väike orienteerumine, kus äsja omandatut praktiseerisime.  
Enne õhtusööki mängisime Ly ja Aado Haandi juhendamisel lõbusaid rahvalikke mänge. Ka tollel õhtul tegime lõkke, ajasime juttu ning grillisime oma toidukraami.
Nagu alati tuli ka seekord äramineku päev kiirelt kätte. Kuid veedetud päevad olid mõnusad ja kõik jäid  rahule.
Mõnusa olemise eest täname Haandeid, Raivo Heina ja klassiõe Ida isa, kes organiseeris kaitseliidu tegevused.

Elo Nõmm, 8.B klass

KEVADISED UJUMISVÕISTLUSED

Juba aastaid on olnud koolides riiklik ujumise algõpetuse programm, millest võtavad osa kõik 2. klasside õpilased. Sel aastal said programmi lõpus kõik end proovile panna  märgiujumise üritusel, kus jagati erinevate oskuste põhjal tasememärke. Oma ujumisoskusega võivad rahule jääda need lapsed, kes jõudsid järjest ära ujuda 200 m ning suutsid lamada  vee peal 2 minutit. II A klassi õpilastest olid need  Robert Kaljo, Risto Tahk, Helena Nõmm, Ragnar Tisler, Reio Lõbus ja Karmel Muul ning II B klassist Karl Ares Hommik, Richard Keerd, Alex-Sander Kuusk ja Kaarel Käesel. Ujumisoskus on eluliselt vajalik oskus ja tahab veel palju arendamist!

Väga haarav ja põnev koolinoorte võistlus toimus kolmandat korda Leisi ujulas. Algas see teateujumisega, kus 1.-3. klasside 4x25 m distantsil võitis meie kooli esindus teise koha koosseisus Martti Vaska, Maria Heleen Kald, Marken Haandi ja Liisa Viljaste. 6.-9. klasside koondis sai 5 võistkonna jõukatsumises 4x50 m ujumises auhinnalise kolmanda koha. Selle teenisid ära Kaisa Raaper, Carmen Electra Pirn, Sander Teras ja Oliver Moring.

Individuaalaladel said oma vanuseklasside parimateks ujujateks auhinnatud Maria Heleen Kald, Carmen Electra Pirn ja Martti Vaska. Auhinnalistele kohtadele ujusid veel Kaisa Raaper, Karmen Ehanurm, Andrea Ärmus ja Sander Teras.

Saare maakonna meistrivõistlustel 1.-3. klasside õpilastele osales meie koolist 13 tublit ujujat. Kõigile osalejatele oli diplom ja magus auhind olenemata välja teenitud kohast. Võisteldi 25 m vabaltujumises ja seliliujumises. Esimese kolme parema hulka jõudsid Maria Heleen Kald III B klassist, saades I koha medali seliliujumises tulemusega 23,39, ja Martti Vaska III B klassist sai III koha medali seliliujumises tulemusega 24,89.

Saare maakonna MV on olnud läbi aegade saarlaste kõige olulisemaks jõukatsumiseks ujumises. Sel aastal aga oli see kuulutatud avatud ürituseks. Nii pidid meie tüdrukud võistlema Ameerikas treeniva tippsportlasega. Kas see ka ala harrastajaid Saaremaal juurde tekitab, näitab ainult aeg. Tähtis on ju siiski iga inimese individuaalne areng.

SÜG-ist osales võistlustel neli ujujat ja nad kõik said erinevate distantside eest ka medaleid. Kõige paremini esines Katrin Lindmäe, kes võitis nooremate tüdrukute kolme ala kokkuvõttes I koha. 50 m vabalt – 39,19 ; rinnuli – 55,97 ja liblikat – 51,47 .

Jürgen Truu sai nooremate poiste 50 m rinnuli distantsil ajaga 42,64 II koha, liblikas – 40,97 II koha ja vabaltujumises – 32,9 III koha. Kokkuvõttes 3. koht.

Kaisa Raaper võistles 15-25-aastaste neidude arvestuses. Tulemustega: selili – 43,3 I koht, vabalt – 37,7 II koht ja liblikat – 45,31 II koht, kokkuvõttes koolinoorte I koht.

Andrea Ärmus sama vanuseklassi selili II, vabalt ja kompleks III, kokkuvõttes koolinoorte II koht.

Kenasid suveilmu soovides õp Ly Haandi

KOKKUVÕTE KEVADISTEST KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSTEST

Maakonna jooksukross 21.aprill

I koht
Eva Haavel TJ 1000 m 3.41,7
Maribel Remmel TE 650 m 2.47,5
Ermo Nõmm PD 1000 m 3.46,5
Karmelin Leivat TC 1000 m 4.07,2
Marilis Remmel TB 1000 3.57,5
Ivar Indrek Himmist PJ 1000 3.00,9

II koht
Marii Välja TE 650 m 2.52,1
Risto Tahk PE 650 m 2.46,1

III koht
Carmen Electra Pirn TB 1000 m 4.05,4
Heleri Soe TJ 1000 m 4.15,4

IV koht
Johannes Treiel PA 1000 m 3.15,7
Grete Gull TE 650 m 2. 57,1
Karl Hendrik Tamkivi PB 1000 3.17, 8
Edvard Jõgi PJ 1000 m 3.13,5
Maria Pihlak TJ 1000 m 4.16,5

V koht
Hendrik Klausson PA 1000 m 3.17,0
Annabel Raun TD 650 m 2.51,5
Mark Paomees PC 1000 m 3.50,1

VI koht
Tea Tambur TA 1000 4.25,3
Rasmus Tristan Vahenurm PE 650 m 2.58,4
Gendra Allikmaa TB 1000 m 4.08,8

Johannes Treiel täitis MM normi. See toimus A-klassi 10-võistluse Balti matšil.  Tema tulemused olid 100 m 11,72; kaugushüpe 5,49; kuulitõuge 13,11; kõrgushüpe 1,86; 400 m 53,97; 110 m tj 15,07; kettaheide 37,08;
teivashüpe 3,80; odavise 53,10; 1500 m 4,58,46.

* * * * *

Eesti Koolispordi Liidu I liiga Rakveres 30.05.

6.-7.klass:
Mark Markus Soodla 2.koht 60 m jooksus-8,17
Marilis Remmel 3.koht 60 m jooksus-8,39; 2.koht kaugushüppes-5.07
Carmen Electra Pirn 2.koht 600 m jooksus-1.47,62
Gendra Allikmaa 3.koht kaugushüppes 4.79; 2.koht palliviskes 51.00.

8.-9.klass:
Johannes Treiel I koht 100 m 11,94; kaugushüppes 6.49.
Mart Truu 2.koht kõrgushüppes 1.70.
Airike Kapp 3.koht kuulitõukes 12.20.

10.-12.klass:
Hardo Niit 3.koht 1500 m 4.39,53
Kaarel Ernits 1.koht kõrgushüppes 1.98.
Karita Süld 3.koht 100 m 13,20; 2.koht kaugushüppes 5.15.
Väike-Rootsi teatejooks 6.-9. klass III koht 2.18,58 (Carmen Electra Pirn,
Mart Truu, Marilis Remmel, Johannes Treiel).

* * * * *
Saaremaa Koolinoorte kergejõustiku meistrivõistlused 20.05.2015

I koht
Marilis Remmel TB 60 m tj 8,5; odavise 40,11; kaugus 5.28.
Gendra Allikmaa TB kuul 11.02; ketas 29.77.
Karmelin Leivat TC 800 m 3.26,2.
Carmen Electra Pirn TB 800 2.48,0.
Karl Hendrik Tamkivi PB 800 m 2.24,0.
Karita Süld TA 100 m 12,7; 110 tj 16,4; kaugus 4.79.
Airike Kapp TA kuul 11.99; ketas 33.10; oda 35.79 - kõik esikohad.
Kerdo Jakunin PJ kaugus 6.43; MJ 100 m 11,1.
Karmen Armus TJ 100 13,3.
Anne-Mai Alas TA 300 50,8.
Eva Haavel TJ kets 22.71; kaugus 4.44; kuul 8.03; 800 m 2.49,7.
Johannes Treiel PA kõrgus 1.80; oda 55.32; 110 m tj 14,5.
Kaarel Ernits PJ oda 56.07.

II koht
Eva Haavel TJ oda 17.23.
Hardi Aun PB kuul 10.20.
Triinu Eliise Põld TB kuul 9.59.
Luise Vevers TB oda 27.39.
Robin Alba PB ketas 27.31.
Huberta Karma TB 300m 52,0
Tea Tambur TA 100m 13,3; kaugus 4,61
Helina Koppel TA kuul 10.49; ketas 24.58
Kaarel Ernits PJ kuul 12.45
Anne-Mai Alas TA kõrgus 1.45.
Karmen Armus TJ kõrgus 1.45.

III koht
Robin Alba PB kuul 10.18.
Laura Veliste TC pall 38 m.
Carmen Electra Pirn TB oda 25.17.
Gendra Allikmaa TB kaugus 4.90.
Karmelin Leivat TC 300 m 53,6.
Sarah-Lisee Laipaik TB ketas 20.71.
Kerdo Jakunin MJ kuul 12.18.
Helina Koppel TA oda 25.43.
Mart Truu PA kõrgus 1.75.

* * * * *
D-klassi meistrivõistlused Tornimäel 28. mai

Martin Truverk 3. 60 m jooksus 9,2; kaugushüppes 3.80; 2. 300 m jooksus
54,1; 4. kõrgushüppes 1.20.
Joosep Kobin 5. 60 m jooksus 9,5.
Artur Medri 3. kõrgushüppes 1.20; 5. 60 m jooksus 9,5.
Romet Vilter 2. palliviskes 44.55.
Rico Robert Alliksoon 4. 300 m jooksus 54,6.
Triinu-Liis Toom I 60 m jooksus 9,2; 3 300 m jooksus 56,1.
Maribel Remmel 4. 60mjooksus 9,8; 6. 300 m jooksus 57,6.
Ingel Helena Mägi 5. 60m jooksuss 9,9 ja kaugushõppes 3,51.
Brigite Hollo 2. kõrgushüppes 1.15; 5. 60m jooksus.
Kirke Medri 5.palliviskes 29.44.
Pendelteatejooksus II koht.

* * * * *
10 Olümpiastarti IV etapp Rakveres 30.mai

TV ketas Gendra Allikmaa II 33.85; Marilis Remmel 7. 27.83.
TV pall Marilis Remmel  III 59.39.
TV 600 m Carmel Electra Pirn 6. 1.47,42.

* * * * *

10 Olümpiastarti  finaal Kuressaares 11.-12. juuni

Marilis Remmel TV 8-võistlus I koht 7798 punkti.
8.11 - 1.63 - 28.96 - 10.04 - 58.99 - 9,38 - 5.43 - 1.50,33.
Gendra Allikmaa IV koht 6952 punkti.
8,87 - 1.47 - 30.32 - 11.15 - 49.26 - 9,84 - 4.90 - 1.56,38.
Carmen Electra Pirn V koht 6850 punkti.
8,62 - 1.67 - 25.20 - 9.89 - 43.44 - 10,12 - 4.76 - 1.48,29.
Ermo Nõmm PN 9-võistlus 30. 3286 punkti.
8,98 - 4.38 - 0 - 5.97 - 18.90 - 12,29 - 1.15 - 33.33 - 3.52,61.
Karmelin Leivat TN 6-võistlus 2247 punkti.
29.97 - 9,78 - 3.41 - 12,91 - 0 - 2.12,28.
Brigitte Hollo TN 6-võistlus 2629 punkti.
31.53 - 9,73 - 3.15 - 11,69 - 1.11 - 2.27,53.

Kool lõpetas 13. kohaga.

* * * * *
Eesti täiskasvanute klubide karikavõistlused Tartus 14.juuni

Johannes Treiel 5. kaugushüppes 6.72 ja 4. koht kolmikhüppes 13.70.

Virge Treiel, kergejõustiku treener

ÕPPETÖÖ KOKKUVÕTE

Õppenõukogu otsusega kantakse kooli autahvlile väga hea õppeedukuse eest IV veerandi, aastahinnete ja kursusehinnete põhjal (* õpilane lõpetas õppeaasta kiituskirjaga):

1.a klass
Lissandra Pajunurm*, Eleanora Rahnik*, Rando Rand*, Marie Loviise Siim*, Neidi Sink*, Henri Vaher*, Aleksander Väin*

1.b klass
Liset Isabel Karu*, Illimar Kirss*, Laur Erik Laine*, Jarno Mononen*, Kristiin Pulk*, Saskia Natalie Kukua Roberts*, Helena Tamleht*, Iris Tinno*, Kaur Vesberg*

2.a klass
Martin Kirst*, Anabel Lanna*, Kevin Lempu*, Emma Ling*, Helena Nõmm*, Maribel Remmel*, Mareli Välja*

2.b klass
Grete Gull*, Merili Haak*, Eerik Heinmaa*, Ingel Kallus*, Richard Keerd*, Karolna Lepik*, Edvin Lõkov*, Mia Maria Muul*, Loreley Perkmann*, Marie Teras*, Katarina Vaher*

3.a klass
Robin Keerd*, Gätlin Rauniste*, Rickie Magnus Jojo Roberts*, Romi Liise Roomets*, Raul Joaquin Seppel*, Arabella Soolind*, Kristina Sõster*, Triinu-Liis Toom*, Lisete Vahu*, Liisa Viljaste*, Karl Kaldjärv, Karmen Kundrats, Ats Lepamets, Kennet Puistee, Lisete Loviise Saagpakk

3.b klass
Artur Kuning*, Marisa McCourt*, Heddi-Loore Ots*, Anet Tõnus*, Kirke Viik*, Karmen Viilup*, Rico Robert Alliksoon, Maria Heleen Kald, Ingel Helena Mägi, Kaspar Nau, Grestiin Niitmets, Jan Erich Sarapuu, Carmen Zabellevitš, Martin Truverk, Martti Vaska, Karro Vatsfeld, Vivian Viil

4.a klass
Brigite Hollo*, Riti Järveots*, Joosep Kobin*, Stella Raav*, Janika Tasane*, Iris Lidia Laine, Albert-Johann Lepik, Kaur Luhaäär, Patrik Ool, Laur Palijenko,  Evander Ristlaid, Kauri Talk, Gendro Umber, Stefy Vasemägi, Neleriin Viljus


4.b klass
Karmo Kalamees*, Kariina Kasjanenko*, Helen Kruuser*, Jürgen Truu*, Merit Matt*, Kartiin Aksalu, Karmen Ehanurm, Katrin Lindmäe, Markus Luup, Artur Medri, Kirke Medri, Sten Normet Noor, Ermo Nõmm, Kerttu Poom, Annabel Raun, Marie Eike Rebane, Kevin Räim, Iivika Silenok, Kristofer Tiitson

5.a klass
Annaliisa Lepik*, Martin Vesberg*, Eliise Kask, Mihkel Keso, Sandra Kukk, Albert Leppik, Kert Tartes , Hendrik Vijand

5.b klass
Paula Aarnis*, Voldemar Kirss*, Maris Alas, Emma Kirs, Jonna Mononen, Lissel Mägi, Krisse Pulk, Raul Tahk, Otto Tuuling, Liisa Tõll

6.a klass
Anni Kuuseok*, Kristel Soe*, Torm Vatsfeld*, Luise Vevers*, Paul Antsaar, Markus Armus, Artur Johanson, Kelly Kasjanenko, Merili Mikku, Berit Porss, Laura Veliste

6.b klass
Mariliis Albert*, Margit Valge*, Jolana Kaljurand, Karmen-Kelsi Kruut, Artur Kübarsepp, Johanna Priske, Karola Soe, Käthriin Steinberg, Sander Teras

7.a klass
Gendra Allikmaa*, Huberta Karma*, Kätriin Käsper*, Marleen Vahu*, Katri Maripuu, Oliver Paljak, Kristiina Raud, Mattias Rihvk, Martin Sepp, Katre-Liis Võhma

7.b klass
Markus Kivi*, Roosmarii Sarapuu*, Feridee Sevostjanov*, Liisa Õunpuu*, Annabel Hansalu, Eva Jääger, Iris Kirs, Sarah-Lisee Laipaik, Lisanna-Lee Leiman, Marilis Remmel, Kadri Tamleht

8.a klass
Triinu Jakson, Mihkel Rasu

8.b klass
Diana Alt*, Jutta Loviisa Juht*, Kerman Keerd, Ida Johanna Loel, Mihkel Lõuk, Oliver Moring, Elo Nõmm, Kärt Roost, Emma Siigur, Karl Hendrik Tamkivi, Sander Truu

9.a klass
Karl Viik*, Maria Kirst, Rasmus Lepik, Elery Lõhmus, Harles Herman Ojasaar, Silver Spitsõn, Karel Äär

9.b klass
Airike Kapp, Hanna Klaar, Karl Kustav Kuning, Robin Mäetalu, Liisa Niit, Rauno Põlluäär, Eliisa Saar, Johannes Treiel, Mart Truu

10.a klass
Britha Kuldsaar*, Reet Koppel, Maigret Mõru

10.b klass
Kerli Aksalu, Mari Kolk, Kerli Kuusk, Marie Naak, Jane Treima

10.c klass
Karita Süld*, Helena Ellermaa, Kirti Haller, Helina Koppel, Anita Mäetalu

11.a klass
Monika Mander, Hanna Mari Villsaar

11.c klass
Kaarel Ernits*, Laura Kaldjärv*, Viviana Vilter*, Lauri Leemet

12.a klass
Adeliina Saar (hõbemedal), Anni Kaup, Tiina Nõmm, Indra Kuhi, Kertu Tuuling, Keili Õispuu

12.b klass
Karl Juhandi, Tauri Põlluäär

12.c klass
Maria Aarnis (kuldmedal), Kai Ellik (kuldmedal), Õnnela Luhila (kuldmedal), Maria Toomsalu (kuldmedal), Hanna Tuus (kuldmedal), Eva Maria Veitmaa (kuldmedal), Agnes Äkke (kuldmedal), Johanna Kallas (hõbemedal), Hardo Niit (hõbemedal), Magnus Kaldjärv, Ken Kilumets, Emma Maltis, Indrek Polding, Raimo Rahumeel, Kelli Sepp, Triinu Sink, Reedik Sõber, Henrika Trave, Keidi Õisnurm, Sander Õun

12. klassi õpilastest saavad preemiad järgmised lõpetajad:
P. H. von Frey nimeline matemaatikapreemia – Magnus Kaldjärv 12.c klass
F. Heinmetsa nimeline füüsikapreemia – Andi Ingalt 12.a klass
P. Saagpaku nimeline inglise keele preemia – Andres Rüütel 12.c klass
O. Timmase nimeline kunstipreemia – Anni Viskus 12.b klass
A. Uustulndi nimeline kirjanduspreemia – Hanna Tuus 12.c klass
„Arensburg Wochenblatt“ saksa keele preemia – Õnnela Luhila 12.c klass
Peter Heinicheni saksa keele preemia – Henrika Trave 12.c klass
Parim sportlane – Kerdo Jakunin 12.c klass
Kultuuripreemia – Tiina Nõmm 12.a klass
Keskkonnapreemia – Magnus Kaldjärv 12.c klass
Lions-klubide Kuressaare ja Karkku sõprusstipendium – Hannes Päll 12.a klass

Õppenõukogu avaldab kiitust hea õppeedukuse eest:
1.a klass
Markus Marek Aavik, Steven Anto, Henri End, Anett Kahju, Karl Erik Kaljuste, Karl Peeter Kilumets, Loore Lee Kirss, Erik Kruut, Olivia Laidma, Daaniel Leitalu, Martin Lõuk, Roosi Muru, Mart Pääsukene, Meribel Soom, Kristin Sanne Õun

1.b klass
Grete Eliis Gutman, Gertrud Kirs, Eron Laak, Sten Erik Mägi, Ulla Maripuu, Karmo Nuut, Gregor Pajussaar, Ron Sebastian Puiestee, Romet Raaper, Riti Marie Roomets, Maris Rüütel, Maria Tiidus, Hanna Loore Vallik, Tomek Vasemägi

2.a klass
Aksel Hartikainen, Anna Johanson, Ott Andreas Jürisson, Robert Kaljo, Reio Lõbus, Robin Maranik,  Maria Merelaid,  Karolin Nelis, Gelin-Desire Soeson, Risto Tahk, Liina Talistu, Ragnar Tisler, Mariette Varik

2.b klass
Karl Ares Hommik, Holger Häng, Carmen Järvalt, Simona Kessel, Maarja Kivi, Kaarel Käesel, Gregor Matt, Jaagup Rang, Rasmus Tristan Vahenurm, Marten Vahter

3.a klass
Timo Loho, Rasmus Mäeorg, Kevin Zukker, Veikko Väliaho, Lauri Steinberg

4.a klass
Tristen Tass

4.b klass
Tanel Lempu

5.a klass
Kaspar Kaseväli, Carl-Juhan Meri, Margo Väin

5.b klass
Raul Koppel, Kelli Klütsnik

6.a klass
Lennart Aavik, Liana Mikk, Kaisa Tiitson

6.b klass
Andre Koppel, Triinu Eliise Põld, Andres Sui

7.a klass
Mark Marcus Soodla, Uku Väli

7.b klass
Gertrud Leiten

8.b klass
Kaisa Raaper

9.a klass
Sten Vainu

9.b klass
Carlos Liiv

10.a klass
Helina Leppik, Anni Polding

10.b klass
Kerttu Kütt, Kristjan Rannaäär

11.a klass
Hanna Keidong, Kristiin Koppel

11.b klass
Katrina Kaasik, Aneth Pokk, Triin Rebbas

11.c klass
Kerttu Jaus

12.a klass
Maarja Rang

Marek Schapel, õppealajuhataja


Viimati uuendatud Teisipäev, 23 Juuni 2015 13:14  
Bänner


Bänner