Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

 • Suurenda kirja suurust
 • Vaikimisi kirja suurus
 • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 459

Saada link Prindi PDF

 

 

SÜG-Press

 


12. mai 2015 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 459KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  13.05   
10.00 3. klassi tasemetöö eesti keeles
18.00 Kooride kevadkontsert

N  14.05   
09.00 6. klassi tasemetöö matemaatikas
R  15.05    Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (põhikool)
L  16.05    Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (põhikool)

15.00
Saare MK meistrivõistlused ujumises

P  17.05   
Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (põhikool)   

E  18.05   
9. kl tutinädal

T  19.05   
18.00 Kevadkontsert 1.-2. klass
10.00 3. klassi tasemetöö matemaatikas
7.-8. klasside ja 10.-11. klassideviimane tundidega päev

K  20.05   
18.00 Kevadkontsert 3.-4. klassid
11.00 6. klassi muu õppeaine tasemetöö (401)

N  21.05   
10.00 Riigieksam: matemaatika
MK Huvijuhtide aastalõpu koosolek
6. klasside KEAT laager Torgus

R  22.05   
10.00 9. klassi lõpukella päev
6. klasside KEAT laager Torgus
4.-6. klasside viimane tundidega päev

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K  13.05    Anni Väli, Ruta Kelt. Türgi lastefestivalist
N  14.05    Direktsiooni info
R  15.05    Mia Rand. Leedu reisist
E  18.05    Viljar Aro

DIREKTSIOONI KIITUS

Ruta Kelt, Viire Pors,  Marina Mäetalu, Kaie Raud, Irena Sink, Marina Mäetalu, Mari Ausmees, Anne Teigamägi, Arne Loorpuu, Triin Vallsalu, Alari Annes Vaino, kõik 3.-4. klasside lapsevanemad ja õpilased — suurepärase maakondliku 3. - 4. klasside teaduspäeva korraldamise ja kaasaaitamise eest.

Virge Treiel, Ivar Tamm, Christina Köster, Alli Kallaste, Irena Sink, Kersti Truverk, Merje Lindmäe, Viire Pors, Marina Mäetalu, Kaie Raud, Ruta Kelt, Madli Mikli, Marika Tiikmann — algklasside spordipäeva sujuva läbiviimise eest.

Merle Prii — õpilaste väga hea juhendamise eest raamatuarvustuste võistluseks Ulakass.

SADA VIISKÜMMEND AASTAT TAGASI

Kooli ajalooraamatust loeme, et 12. mail 1865. aastal kinnitas tsaar Aleksander II otsuse Kuressaare Poeglastegümnaasiumi asutamise kohta. Kooli muutmine gümnaasiumiks ei toonud õppetöösse aga suuremaid ümberkorraldusi. Direktorina jäi ametisse progümnaasiumi aegne inspektor Theodor Liborius, oma koha säilitas ka enamus õpetajaid. Gümnaasiumi töökorralduse aluseks sai 1820. aastal vastuvõetud koolistatuut, mis Balti kubermangudes püsis põhijoontes kuni 1880. aastate koolireformideni, Kuressaares aga 1899. aastani. Nimetatud koolistatuut likvideeris kooliastmete järgnevuse, määrates igale astmele (elementaarkool, kreiskool, gümnaasium) iseseisva õppe-eesmärgi. Gümnaasiumid olid mõeldud elanikkonna jõukamale osale, kes otsustasid end pühendada teaduslikule tegevusele või riigiteenimisele. Seega nähti gümnaasiumi peamist ülesannet kasvandike ettevalmistamises ülikooli astumiseks. Õpilaste silmaringi üldise laiendamise ja teaduse saavutuste tutvustamise kõrval püüti neis kasvatada ka harjumusi iseseisvaks teadustööks. Kuressaare Poeglastegümnaasium allus Tartu õpperingkonna kaudu Venemaa Rahvahariduse Ministeeriumile.

Kõlab üsna kaasaegselt ja tegu ongi ju meie oma kooliga. Tasub uhke olla 150 aastat tagasi tehtud otsuse üle ja heita pilk käidud teele. Oma  kooli  sünnipäeva  puhul võiksime  avada kooli eelmised ajalooraamatud ja vähemalt sirvida neid. Kel raamatuid pole, saab neid lugeda kooli kodulehelt
http://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=2
Aga juba 21. juunil kohtume kooli kokkutulekul ja saame rääkida, mida oleme ajalugu uurides teada saanud, kuidas meil endil koolis läks ja kuidas meie koolil praegu käsi käib.

PALJU ÕNNE MEIE KODUKOOLILE!

Viljar Aro, koolijuht

KOORIDE KEVADKONTSERT

 

SAARE MAAKONNA IV TEADUSPÄEV 3. – 4. KLASSIDELE

5. mail käesoleval aastal toimus meie koolis järjekordne teaduspäev 3. – 4. klassidele.   Teaduspäeva eesmärk on võimaldada nende klasside õpilastele tegeleda aasta jooksul vähemalt ühe uurimistööga, et  äratada huvi  teaduse vastu ning võimaldada  esinemist suurema kuulajaskonna ees. Samuti pakub uurimuslik õppetöö õpilastele vaheldust tavaõppele. Teaduspäeva traditsioonilisteks komponentideks on kujunenud uurimistööde konverents ja hiljem osalemine töötubades, kuid igal aastal pakume ka midagi uut. Sellel aastal sai osaleda võistkondlikul interaktiivsel nutiviktoriinil, mis eeldas konverentsil kõlanud uurimistööde tähelepanelikku kuulamist. Viktoriini viis läbi õpetaja Irena Sink, kes ühtlasi koostas ka küsimused.  Viktoriini võitis SÜG-i 4.b kl võistkond (Marie Eike Rebane, Merit Matt ja Karmen Ehanurm).
Sellel õppeaastal on meie kooli algklasside ainekomisjoni töö pöhilisteks märksõnadeks Saaremaa ja saarlus. Seepärast tekkis idee, et palume osalejaid valmistada Saaremaa looduskaunitest kohtadest või inimeste poolt tehtud objektidest maketid ning tuua teaduspäeval näitusele. Näitus sai väga uhke.
Uuenduseks oli ka see, et esimest korda palusime kuulajatel valida parima uurimistöö esitaja. Valida said õpilased ja õpetajad eraldi. Konverentsil  kuulati 13 erinevat tööd.

Ettekanded ja teemad

 • Marie Eike Rebane, SÜG 4.b klass „Õpilase vaba aeg SÜG-i 4.b klassi näitel“ (juhendaja  Ruta Kelt)
 • Andrei Sten Õunpuu,  SÜG 4.c klass „Deegu – terase mõistusega suhtleja“ (juhendaja  Marika Tiikmann)
 • Kollektiivne uurimistöö, OG 3. klass “Kodutunne toob Orissaare Gümnaasiumisse tagasi“ (juhendaja  Kai Paasoja)
 • Karolin Pruul, Mariliis Kivimägi, OG 4.klass    Rahvakalendri tähtpäevade tähistamie Orissaare Gümnaasiumi 1.-4. klassides    Juhendaja Ene Laak
 • Liis Treima, Valjala PK  4.klass „Au suguvõsa naisvõrkpallurid“ (juhendaja Ulvi Peeters)
 • Jan Erich Sarapuu, SÜG 3.b klass “Kiipsaare majakas“ (juhendaja Marina Mäetalu)
 • Lümanda PK 3.klass „Endisaegsed töövahendid koolis“ (juhendaja Külli Lindau)
 • Emeli Pikner, Kuressaare Vanalinna Kool 4.b klass „Madagaskar“ (juhendaja Ülle Pihelpuu)
 • KG 3.b klass    „Meie klassi perede tervislikud toidud“ (juhendaja Merle Tustit)
 • Mustjala Lasteaed - PK 4. klass “Meie vanemate ja vanavanemate kelgud, suusad, uisud“ (juhendaja Helje Raaper)
 • Stella Raav, Maarja – Liis Sarap, SÜG  4.a klass „Saaremaa“ (juhendaja Kaie Raud)
 • Holger Ojaküla, Kuressaare Vanalinna Kool
 • 4. klass „Näitleja Märt Avandi“ (juhendaja Kristi Hints)
 • Eeva Maria Reinart, Grete Matov, Tornimäe Kool 3.klass „Vesi meie ümber“ (juhendaja Külli Reinart)

Laste lemmiktööks osutus Emeli Pikner uurimistööga „Madagaskar”. Emeli õpib Vanalinna Kooli 4.b klassis ja tema juhendajaks oli õpetaja Ülle Pihelpuu. Õpetajate sümpaatia võitsid kaks:  Jan Erich Sarapuu SÜG-i 3.b klassist tööga „Kiipsaare majakas” (juhendajaks oli õpetaja Marina Mäetalu) ja Lümanda Põhikooli 3. klassi kollektiivne töö „Endisaegsed töövahendid koolis” (juhendajaks õpetaja Külli Lindau).

Teaduspäevast osavõtjad andsid makettide eest välja ka publikupreemia. Selle võitis Karmen Ehanurm SÜG-i 4.b klassist.

Edasi jätkus päev töötubades, mida oli neli: teadusteater (õp A. Loorpuu juhendamisel), keemiatuba (õp A. Teigamäe juhendamisel), avastusõpe (õp R. Keldi juhendamise)l ja orienteerumine (õp M. Mäetalu juhendamisel).

Loodan, et osavõtjad jäid päevaga rahule. Suur tänu kaaskorraldajatele õpetajatele Marina Mäetalule ning õpetaja Irena Singile! Väga suur tänu kõikidele õpetajatele -  juhendajatele uurimistööde juhendamise ning makettide valmistamise eest! Tänan ka vanemaid, kelle abil valmisid mõnedki huvitavad tööd!

PS! Ürituse pildigaleriiga on võimalik tutvuda kooli kodulehel!

Korraldajate nimel Ruta Kelt

ALGKLASSIDE SPORDIPÄEV

11.05.2015

1. klasside tüdrukud:

Pallivise
I  Lissandra Pajunurm  13.00
II  Ulla Maripuu  11.00
III  Eleanora Rahnik  10.50

Kaugushüpe
I  Lissandra Pajunurm  2.72
II  Kristin Kasela   2.51
III  Maris Rüütel   2.47

60 m jooks
I  Ulla Maripuu  10,6
II  Maris Rüütel  10,8
III  Helena Tamleht  10,9

200 m jooks
I Ulla Maripuu 42,5
II Helena Tamleht  43,2
III Lissandra Pajunurm  43,5


2. klasside tüdrukud:

Pallivise
I  Mareli Välja    22.00
II  Gelin-Desire Soeson  20.00
III  Grete Gull   18.50

60 m jooks
I   Maribel Remmel    10,0
II  Karolina Lepik    10,2     
III Grete Gull  10,4

200 m jooks
I   Grete Gull    38,3
II  Maribel Remmel    39,3
III Karolina Lepik    39,6

Kaugushüpe
I Maribel Remmel    3.20
II Grete Gull   2.92
III Mia Maria Muul  2.90


3. klasside tüdrukud:

60 m jooks

I  Triinu-Liis Toom    9,6
II  Lisete Loviise Saagpakk  9,8
III Ingel Helena Mägi  10.0

400 m  jooks
I  Triinu-Liis Toom    1.25,3
II Ingel Helena Mägi     1.26,5
III Lisete Loviise Saagpakk     1.27,9

Kaugushüpe
I   Ingel Helena Mägi    3.70
II  Kirke Viik    3.15
III Triinu-Liis Toom   3.14

Pallivise
I  Ingel Helena Mägi    21.00
II Triinu-Liis Toom   21.00
III Kristina Sõster   20.00

4. klasside tüdrukud:

60 m jooks

I   Brigite Hollo   9,7
II  Kirke Medri  10,1  
III Helen Kruuser  10,1

400 m jooks
I   Helen Kruuser   1.24,6  
II  Brigite Hollo  1.30,8
III Katriin Aksalu 1.31,4

Kaugushüpe
II  Brigite Hollo    3.39
II   Karmen Ehanurm 3.35
III  Kirke Medri   3.26

Pallivise
I  Brigite Hollo 27.00
II Annabel Raun   27.00
III Katriin Aksalu  25.50

 

1. klasside poisid:

Kaugushüpe

I   Henri End    2.98
II  Karl Erik Kaljuste  2.82
III Devon Vahter  2.60

Pallivise
I  Kaur Vesberg    32.50
II  Sten Erik Mägi   24.50
III Devon Vahter  22.00

60 m jooks
I  Karl Erik Kaljuste   10,0
II  Sten Erik Mägi  10,1
III  Markus Aadussoo  10,4

200 m jooks
I  Sten Erik Mägi   38,4
II  Karl Erik Kaljuste  39,4
III  Kaur Vesberg   39,8


2. klasside poisid:

60 m jooks

I   Kristofer Käen        9,7
II-III  Markus Janson    9,9
II-III Kevin Lempu    9,9

200 m jooks
I  Rasmus Tristan Vahenurm  37,2
II Risto Tahk        37,5
III Kevin Lempu   38,0

Kaugushüpe
I   Kevin Lempu    3.04
II  Karl Ares Hommik   2.86
III  Risto Tahk    2.86

Pallivise
I  Risto Tahk    32 m
II  Kevin Lempu       27 m
III Rasmus Tristan Vahenurm   24 m


3. klasside poisid:

60 m jooks

I    Martin Truverk    9,4
II   Artur Kuning    9,5
III  Kennet Puiestee  9,8

400 m jooks
I  Martin Truverk  1.19,5
II  Artur Kuning  1.20,6
III  Rico Robert Alliksoon    1.20,8

Kaugushüpe
I   Martin Truverk  3.53
II  Artur Kuning    3.51
III Robin Keerd   3.43

Pallivise
I  Romet Vilter    42.00
II  Martin Truverk    34.00
III Rasmus Mäeorg  31.50

4. klasside poisid:

60 m jooks

I    Ermo Nõmm    9,2
II   Kauri Talk    10,1
III  Marten Voolaid    10,2

400 m jooks
I    Ermo Nõmm    1.15,8
II  Artur Medri    1.20,6
III Albert - Johann Lepik    1.24,5

Kaugushüpe
I   Ermo Nõmm    4.02
II  Kaur Luhaäär     3.45
III Artur Medri   3.37

Pallivise
I  Karl-Sander Vaga    35.50
II  Ermo Nõmm    35.00
III Joosep Kobin  32.00

 

Marina Mäetalu,
algklasside ainesektsiooni esimees

NUHKUR NAHISTAB

Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse õp Merle Prii kätte ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ), siis teda ootab pisikene üllatus!
Eelmise korra ülesande lahendas kõige kiiremini Käthriin Steinberg 6.B klassist!

1. Mis linnas asub tornikell Big Ben?
2. Mis tähtpäeva tähistati esmakordselt 1910. aastal Ameerika Ühendriikides Washingtoni osariigis Spokane'i linnas?
3. Kes on pildil?

4. Mis looma ladinakeelne nimetus on martes?

Head lahendamist!
Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna. See ongi oodatavaks vastuseks!

SÜGPress

Viimati uuendatud Teisipäev, 12 Mai 2015 14:58  
Bänner


Bänner