Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Eesti keele säilimise ohud ja võimalused

Saada link Prindi PDF

 

Eesti keele säilimise ohud ja võimalused

 

Eesti keel on üks meie rahvusidentiteedi tugitalasid. Selle säilitamine on ääretult tähtis, kuna ilma keeleta kaob kultuur palju kiiremini ning enam ei aita rahvarõivaste kandmine ega rahvustoitude söömine. Meie keele väiksuse juures tuleks appi võtta mõned abinõud selle vältimiseks.

Kõige olulisemaks on eesti keele staatuse säilitamine ja laiendamine Eestis. Meil on olnud võimalus luua ja hoida oma riiki, mida paljudel väiksematel kui suurematel pole olnud. See on enamasti viinud nende vähenemise või väljasuremiseni. Ideaalseks näiteks on meie hõimurahvad liivlased, vadjalased ning isurid. Põhiliseks probleemiks on emakeelse hariduse puudumine. Heal juhul algkooli või põhikooli tasemel on see võimalik, kuid rahvuslik eliit, kes elu edasi viib, saab tekkida ainult tänu ülikooliharidusele. Selle koha pealt on Eesti riik heal järjel, kuigi viimasel ajal on kirgi kütnud inglisekeelsete erialade kiire suurenemine. Siinkohal tuleks venekeelne põhi- ja gümnaasiumiharidus viia üle eesti keelele, mis pikas perspektiivis suurendab üliõpilaste arvu või vähemalt hoiab stabiilsena, sest oma mõju annab ka noorte arvu vähenemine. Muidugi ka praegu tulevad osad vene emakeelega õpilased eestikeelsetesse ülikoolidesse, aga väga paljud lähevad Venemaale õppima. Nende jaoks on see mugavam.

Oluliseks keele mõjutajaks on kahtlemata internet. Paljudel seadmetel puudub eesti keelele seadistamise võimalus. Õnneks on see koht viimaste aastatega paranenud, näiteks Microsoft Windows´ operatsioonisüsteem, mida kasutab suurem osa interneti olemasoluga inimestest, on emakeelde üsna hästi kohandatud. Kohati tundub mulle kui tavakasutajale kentsakas lugeda inglise keelest eesti keelde tõlgitud käsklusi, mis keeleekspertide poolt on heaks kiidetud. Probleemiks on erinevate aplikatsioonide eesti keel, mis on tihti otse tõlgitud või üldse puudub. Sel juhul tarbija loobub tõlkest ja lepib võõrkeelega. Rakenduste loojate koha pealt vaadates on see arusaadav, sest pole mõtet kulutada suuri summasid ühte imeväiksesse keelde tõlkimisele. Siinkohal peaks sekkuma riikidevaheline regulatsioon. Üksi ei suudaks meie riik tehnikahiidudele vastu seista, sest vastasel juhul oleks neil soodsam turu väiksuse tõttu siit lahkuda. Kui Euroopa Liit kehtestaks seaduse väikekeeltesse tõlkimise kohta, hakkaksid tehnoloogiaettevõtted juba rohkem arvestama. Paraku võib jääda ka EL väikeseks, seda just hiiglaste võrdluses. Nüüd tuleb vaadata juba enamiku gigantide kodumaa tõttu üle Atlandi Ühendriikide suunas, aga ka seal seatakse pigem enda ärihuvid esiplaanile. See tähendab, et tähtsam on suurem kasum kui üks väike keel.

Meie keele hoidmine on tähtis ja suurt rolli mängib selles Eesti Vabariik ning rahvusvaheline koostöö.

Carl-Juhan Meri, 9.A

 
Bänner


Bänner