Traditsioonid

 

 

 

Saaremaa Ühisgümnaasium pika ajaloo kestel
Üks kool saab olla tugev vaid siis, kui tal on välja kujunenud ka oma kindlad traditsioonid ja klassiväline elu toetab õppetöös ja kasvatuses seatud eesmärke. -->

 

 

 

Õpetajate seltsielu

 

 

Süg-i õpetajad on ka inimesed ega tegele vaid õpetamisega. Nemadki maandavad oma stressi ning sisustavad vaba aega mitmesuguste juba tavaks muutunud ettevõtmistega, elavad õpetajate seltsielu. -->