Projektõppepäev 2007

Esileht

Projektõppepäev 2007 toimub veerandi viimasel koolipäeval – reedel, 26. oktoobril.
Läbivaks üldteemaks on seekord elu.

Õpilased saavad end meelepärastesse gruppidesse kirja panna esimese korruse fuajees Teisipäeval, 23. oktoobril kolme vahetunni jooksul. Kirjapanek toimub nelja laua ääres. Vastava laua numbri leiate teemade tabelist.

Projektõppepäeva teemade, juhendajate, osalejate, tööpaikade ja registreerumisvõimaluste kohta annab ülevaate järgnev tabel:

Nr

Teema ja kirjeldus

Juhendaja

Osalejad

Alguse  aeg ja koht

1

Muuseumipäev. Vanade asjade lugu muuseumi koduloo osakonnas. Tutvume ka muuseumi loodusosakonna väljapanekuga. Lastel valmib tööleht ja joonistused.

Ruta Kelt
Maie Uustulnd

47 õpil 1A, 1B

Täpsem info klassijuhatajalt
Muuseum
ja kool

2

Mets minu koduümbruses. Koostame õpimapi 'Mets', mis sisaldab õppematerjali leht- ja okaspuu metsa kohta, loodusvaatlusi, herbaarlehti, teemakohaseid kunstiõpetuse töid jne.

Margit Mägi

24 õpil
2A kl

Täpsem info klassijuhatajalt
Koduklass

3

Tammetõru ja ta sõbrad. Tutvumine tõruga. Kes söövad tõrusid? Loomade meisterdamine. Inimese valmistamine tõrudest. Muinasjutu “Tammetõru ja ta sõbrad” kirjutamine.

Alli Kallaste

23 õpil
2B kl

Täpsem info klassijuhatajalt
Ruum 206

4

Elu kirjanikuna. Kohtumine kirjanik Siiri Laidlaga, ”Apteegitont Aavi” autoriga.

Irena Sink
Lilia Virves

24 õpil
3A kl

Täpsem info klassijuhatajalt
Kesk- raamatukogu

5

 

Kersti Truverk

24 õpil
3B kl

Täpsem info klassijuhatajalt

6

Dendroloogiline tund sügiseses Kuressaare Lossipargis. Pargis kasvavate puude tundmaõppimine

Viire Pors
Kaljo Ellik

19 õpil
4A kl

Täpsem info klassijuhatajalt
Kuressaare lossipark

7

Tuhande puu elu. Mis saab maharaiutud puudest? Palkmajade ehitus (õppeekskursioon Lümandasse), töölehtede kujundamine ja täitmine arvutiga, meisterdamine.

Marina Mäetalu

22 õpil
4B kl

Täpsem info klassijuhatajalt
Koduklass

8

Elu leivaga. Leib erinevates maades. Leiva mõju organismile. Vanarahva tarkused ja kombed. Parima Saaremaa leiva valimine, degusteerimine. Leivateemalise filmi vaatamine. 

Riina Oeselg

25 õpil
5A kl

Kell 9.00
Ruum 305

9

Oska märgata! Kas elu saab olla mõnus ka vangistues? Tulemusena valmib makett loomaaiast.

Liina Truu

20 õpil
5.-6. kl

Kell 9.00
Ruum 315

10

Lindude elu kergemaks. Lindude söögimaja ehitamine

Väino Paju

20 poissi
5.-6. kl

Kell 9.00
Õppetöökoda

11

Elu loomariigis. Algul arutatakse teema pealkiri lahti ja seejärel saab iga grupp valida teema. Samuti saavad täpsed tööjuhised. Iga grupp esitab oma töö pärast kõigile paberkandjal (plakat või raamat) või CD-l.

Vauri Priske
Raamatukogu- töötajad.

20 õpil
5.-7. kl

Kell 9.00
Ruum 308
Keskrmtk.,  kooli  raamatukogu,  Arvutitega  ruum

12

Elulised rehkendused. Etteantud eelarve piires teha viimistulustööd ja sisustada ühetoaline korter. Teoreetiliselt muidugi.

Anu Ausmees

20 õpil
5.-7. kl

Kell 9.00
Ruumi 407

13

Elulisi ülesandeid Juku kooliõpikus. Eluliste matemaatikaülesannete koostamine. Päeva lõpuks valmib omatehtud õpik.

Pilvi Rand

20 õpil
5.-9. kl

Kell 9.00

Ruum 409

14

Elukallidus Kuressaares. Õpilased koguvad andmeid toiduainete hindade kohta erinevates poodides. Hiljem toimub klassis andmete töötlus ja tulemuste analüüs. Selgitatakse välja keskmine hinnatase Kuressaares ning selgitatakse kõrgemate kõrgemate ja madalamate hindadega kauplus.

Kristiina Paunel

20 õpil
5.-12. kl

Kell 9.00
Ruum 406  Kuressaare kauplused

15

Elujõud meis endis (spordialane). Tervislikust toitumisest, vestlused külalistega, toidusedeli koostamine ja kalorsuse arvutamine

Aime Metsmaa
Enn Laanemäe
Andres Laide
Maie Ader
A. Metsanurk
Olev Kiirend

18 T
18 P
5.-12. kl

Kell 9.00
Spordihoone õppeklass

16

Elu metsas. Valmib pildigalerii

Katrin Rosin
Anu Metsniit

28 õpil
6A kl

Täpsem info klassijuhatajalt
Mets

17

Viieristilt Sopile. Matk läbimatus metsas 15 km. Kohale ja tagasi liinibussiga. Erirühm ööbib metsas ja saabub tagasi järgmisel päeval. Tutvutakse Viieristi astanguga ja Sopi metsakvartaliga.

Mart Mölder

15 õpil
6.-12. kl

Täpsem info
M. Mölderilt
Sõrve
poolsaar

18

Elu ajalehetoimetuses ja TV stuudios. Tutvume meedia olemusega, külastame Oma Saare toimetust ning ETV Saaremaa uudiste toimetust

Reet Igav
Tiina Luks
Margus Muld

20 õpil
6.-12. kl

Kell 9.00
Ruum 411 Oma Saare toimetus, ETV Saaremaa uudiste toimetus

19

Eluks vajalik puhas vesi. Reovee puhastusjaama külastamine 7. klassi õpilastega. Anne Teigamägi räägib vee puhastamisest. Valmima peaks stend.

Arne Loorpuu
Anne Teigamägi

40 õpil
7. kl

Kell 9.00
Ruum 317
Reovee puhastusjaam

20

Vennad Haamerid Eesti kunsti- ja kultuuriloos. Tutvumine Haameri galeriiga,Erik,Harry,Eugen Haameri tegevusega meie kultuuriloos.

Ellen Reeva
Liina Haamer

20 õpil
7.-12. kl

Kell 9.00
Ruum 313
Haamerite
maja
Kuressaare loss

21

Biorütmid elu mõjutajana Päeva tulemusena valmib igal osalejal 1) Ülevaade biorütmidest: mis need on, kuidas arvestada igapäeva tegevustes 2) II veerandi biorütmide tabel/joonis 3) II veerandi head päevad kontrolltöödeks

Marek Schapel

18 õpil
7.-12. kl

Kell 9.00-12.00
Ruum 401
edasi muu klassiruum

22

Elu algus Nõustamiskeskuses loeng + film 9.00, seejärel sünnitusmaja külastus. Hiljem grupitööna plakati koostamine koolis.

Elle Tasa
Noorte Nõustamis- keskus

18 õpil
8A tüdr.

Kell 9.00
Ruum 315
Noorte
Nõustamis-
keskus

23

Vastutus elu eest. Lemmikloomade elu meie linnas. Kohtume loomade turvakodu aktivistidega ja loomaarstiga, koos linna konstaabliga heidame pilgu erinevatele loomapidamisviisidele linnas ning otsime lahendusi. Kaasa võtta digifotokas.

Mia Rand
Helen Kuleša
Andro Jürisson
Lembit Rätsep
Lea Hioväin

20 õpil
8.-12. kl

Kell 9.00
Auditooriumis (Ruum 138)
ringkäik linnas
loomakliinik

24

Elu läbi kaamerasilma. Õpilased saavad pildistamise 'koolituse' ja siis minnakse teadasaadut praktikasse rakendama, väljundiks näitus valminud töödest

Diana Õun
Andi Roost

20 õpil
8.-12. kl

Kell 9.00
Ruum 019
Kuressaare linn

25

Elu looduse kroonina. Eesmärk on näidata, et kuningatel — inimestel on lisaks eesõigustele ka kohustused. Kuidas looduses leiduvat oma kasuks pöörata? Praktiline näide: punavetikad ja sellest saadav agar. Kavas: lühiloeng, ”Inimese Ametijuhendi” koostamine, ekskursioon Kärla Estagaritsehhi.

Raili Tamm
Inge Vahter
A. Teigamägi


Ülikoolide  Keskus Saaremaal

30 õpil
8.-12. kl

Kell 8.10
Ruum 220
Kärla Estagaritsehh

26

Rahvaste toite. Uuritakse erinevate maailmajagude toitumistavasid, söömiskultuuri jne. Valmistatakse uuritava piirkonna toit, tutvustatakse seda, degusteeritakse ühiselt

Virve Lõbus

20 õpil
9B

Kell 9.00
Õpilaskodu
Ruum 314

27

Teistmoodi elu. Tegevused lastekodus

Aina Seppel

6 õpil
9. kl

Täpsem info
A. Seppelilt
Kuressaare Väikelastekodu

28

Elu ja olu lasteaias läbi aastate. Päev Kesklinna Eralasteaias. Tegelused lastega, vestlused lasteaiaõpetajatega, kohtumine praeguse ja endise juhatajaga. Ühised mängud õues ja saalis, lõunatamine lasteaia „puhvetis”.

Liis Ojasaar
Tiia Leppik
Els Trei

20 õpil
9.-12. kl

Kell 8.30
Kuressaare Kesklinna Eralasteaed, 

Uus tn 12

29

Elu läbi fotosilma. Tutvustada fotograafiat kui kunsti. Teha ise fotosid. Vajalik digifotokas

Ülle Mägi
ja
Fotogfraaf

20 õpil
9.-12. kl

Kell 9.00
Ruum 301 Kuressaare linn

30

Elu Saaremaal „Kommunismiehitaja” silme läbi. utvumine 1950. aastate kohaliku ajalehega 'Kommunismiehitaja' ja selle põhjal tolleaegse eluolu kajasta¬mine sõnas ja pildis.

Merje Oopkaup

20 õpil
9.-12. kl

Kell 10.00
Saaremaa
Arhiiv-
raamatukogu

31

Etendus ”Elu”. Valmib käteetendus teemal 'Elu'. Õpituba toimub 10.00-14.30. 15.00 toimub kõikidele soovijatele esietendus. Õpilastel tuleb riietuda mugavalt ja soovi¬tavalt tumedate riietega. A.Looris: ”Tege¬mist saab olema väga tõsise ja raske tööpäevaga!”

Triino Lest
Altmar Looris
(Viljandi Nukuteatri kunstiline juht ja direktor)

20 õpil
10.-12. kl

Kell 9.00

Ruum 104

33

Elu — ilu ja maitse. Ametikooli külastamine — jumestustööde jälgimine,küpsetamine pagaritöökojas, kokatöö

Ljuba Paju

20 õpil
10.-12. kl

Ametikool

34

Raha meie elus. Külaskäik Hansapanka, eestlaste ostujõu uurimine, rahaga seotud ülesanded.

Merike Kuldsaar
Pille Mölder Hansapangast

20 õpil
10.-12. kl

Ruum 320 ja Hansapank,

35/36

Kuressaare loss. Õpilased teevad saksa ja vene  keeles lossiekskursiooni 

Maire Pere
ja
Laine Tubi

15 õpil
10.-12. kl

Kell 11.00
Kuressaare
loss

37

Elu nagu filmis. Film kui õppevahend. Muusikal „My Fair Lady” põhjal. Legend — näidend — film. Inglisekeelsed muusikaajakirjad. Õppevahendi koostamine: kuulus muusik / band / film / muusikal, jne.

Reet Lulla
Saaremaa Keskraamatu- kogu töötajad

20 õpil
10.-12. kl

Täpsem info
R. Lullalt
Kesk-

raamatukogu videosaal

38

Elu(slooduse) simuleerimine arvutis. Programmerimise (Turbo Pascal) ja Internetis olevate simulaatoritega vaadata elu (organismide) arengut, olelusvõitlust jne.

Kunnar Sink

18 õpil
10.-12. kl

Kell 9.00
Ruum 404

40

Ellujäämine eluslooduses. Jalgsirännak kaardi järgi tundmatus looduses ning ülesannete täitmine

Indrek Peil

21 õpil
12B jt

Kell 9.00
Buss Pere Poe vastas

41

Ka poisid on inimesed. Läheme loodusesse, vaatame sügist, peame piknikku ja vestleme elust.

Sirje Kreisman

10 õpil
12A

Kell 10.00
SÜG-i eest

42

 Kuressaare loss. Õpilased teevad inglise keeles lossiekskursiooni

 Evelin Paju

 15 õpil
10.-12. kl

Kell 9.00
Ruum 203