Valimi mahu kalkulaator

Talita järgmiselt:
1.  Vali usaldusnivoo (näiteks 95%)
2.  Sisesta lubatud veaprotsent (näiteks 5)
3.  Sisesta uuritava grupi liikmete koguarv
4.  Klõpsa nupul "Arvuta" ja saadki teada, vähemalt mitut inimest pead küsitlema, et teha järeldusi kogu grupi kohta.

 

Usaldusnivoo: 95%99%
Lubatud veapiirid (%):

Uuritavate koguarv:

Vajalik valim: