PRANTSUSE KEEL
Õpetaja Kätlin Hommik


Numbrid ja kellaaeg
Järgarvud
Ebareeglipärased mineviku kesksõnad


Materjalid avanevad uues aknas

10A tõlketekstid  (I poolaasta)
10A tõlketekstid  (II poolaasta)
10 kl sõnavara I  (I poolaasta)
10 kl sõnavara II  (I poolaasta)
10 kl sõnavara 1-13  (II poolaasta)

11A tõlketekstid  (I poolaasta)
11A tõlketekstid  (II poolaasta)
11 kl sõnavara 1-8   (I poolaasta)
11 kl sõnavara 9-16  (II poolaasta)

12A tõlketekstid  (I poolaasta)

Prantsuskeelse CV näidis
Verbide pööramise tabel

Prantsumaa laagriliste tervisetõend