Kuidas kirjutada kontserdiarvustust ehk retsensiooni?

Töö peaks andma enam-vähem adekvaatset infot neile, kes pole saanud kontserdist osa võtta.
Valitud kontserdi retsenseerimisel võiks silmas pidada järgmisi punkte:
1. Esineja(te) nimi(ed), kontserdi aeg ja koht.
2. Mõnda esinejate tutvustamiseks (nt. Kui on soolokontsert, siis solisti lühike elulugu, varasem     tegevus jne; Kui esineb grupp, siis selle varasem ajalugu ja tegevus jne).
3. Kontserdi kava ja selle sisuline iseloomustus (nt. Millises žanris teoseid esitati, millisest ajastust;     kas kava oli oma ülesehituselt huvitav; juhul kui oli ühes ajastus, kas siis vastas sellele jne.).
4. Kontserdi ettekande analüüs: esineja(te) tase, esitatu korrektsus/puhtus, lauljate puhul hääle ilu,     kõlavus, teksti selgus, üldine kontserdi meeleolu jne..
5. Eelmainitut arvestades paremini-halvemini õnnestunud teosed (nt. instrumentaalpalad, laulud      jne)..
6. Kontserdi üldine õnnestumine.
7. Publiku suhtumine ja Sinu isiklik suhtumine.
8. Omapoolsed soovid, soovitused, ettepanekud tulevikuks.
Valides neist mõned komponendid või lähtudes hoopis mingist oma vaatenurgast, tuleks püüda kirjutada nii (vältides ankeetlikkust, aga mitte kaotades professionaalsust), et retsensioon kutsuks lugema, oleks esseistlikult huvitav ja põnev.
NB! Aeg lippab teatavasti kiiresti! Seepärast on mõistlik juba varakult hakata külastama kontserte ja mitte jätta tööd viimasele minutile!