EESTI MUUSIKA LÜHIKONSPEKT 12. KLASSILE


Konstantin Türnpu (1865-1927)

Looming:


Aleksander  Läte (1860-1948) – Tartu muusikaelu juht

Looming:


Rudolf Tobias (1873-1918 Berliinis) – Tartu muusikaelu juht, esimene suurkuju eesti  heliloomingus

Tähtsus Eesti muusikas: Muusikalis-ühiskondlik ning kontserttegevus Tartus

 Loomingu uudsus:

Looming:


Artur Kapp (1878-1952) – Silmapaitvamaid sümfoniste Eesti muusikas

Looming:

Mihkel Lüdig ( 1880- 1958) – Tallinna muusikaelu organisaator

Looming : 
NB! Sümfoonilised teosed võrreldes Kapi ja Tobiasega nii sisult kui helikeelelt palju lihtsamad! ( Lüürilist laadi ja laulvad).

Mart Saar (1882-1963) – rahvuslikele traditsioonidele alusepanija eesti helikunstis!

Loomingu omapära:
Looming:

Cyrillus Kreek (1889-1962) – rahvuslike traditsioonide järjekindel juurutaja eesti koorimuusikasse!

Loomingu omapära:
Looming:

Evald Aav (1900-1939) – eesti rahvusliku ooperi looja!

Looming: 
Vikerlased:

Eduard Tubin (1905-1982) – esimese eesti balleti looja!

Looming:
Ballett “Kratt”: 


Heino Eller (1887-1970) —
— suurimaid sümfoonikuid Eesti muusikas

Looming: