12 klassi arvestusküsimused eesti muusikast

1. Regilaulu komponendid
2. Regilaulu liigid
3. Kooride tegevus 19.saj. teisel poolel
4. Cimze seminar
5. Orkestrite tegevus 19.saj. teisel poolel
6. I üldlaulupidu
7. Asjaarmastajad-heliloojad
8. M. Härma kui väga mitmekülgne muusik + tähtsamad laulud
9. A. Läte tähtsus eesti muusikas
10. R.Tobiase tähtsus eesti muusikas
11. R.Tobias - looming
12. A.Kapp - tähtsus eesti muusikas
13. A.Kapp - looming
14. M.Lüdigi tähtsus eesti muusikas
15. M.Saare tähtsus eesti muusikas ja tuntumad laulud
16. C.Kreegi tähtsus eesti muusikas ja tuntumad laulud
17. E.Aav ja "Vikerlased"
18. E.Tubin ja "Kratt"
19. H.Elleri tähtsus eesti muusikas
20. H.Elleri looming
21. G.Ernesaks kui väga mitmekülgne muusik
22. G.Ernesaksa ooperid ja raamatud
23. V.Tormise loomingu omapära + näited loomingust
24. "Raua needmine"