10 klassi arvestusküsimused muusikas

1. BAROKK KUNSTIS (kus ja millal alguse sai; iseloomulikud jooned maalikunstis, arhitektuuris,      kuulsad kunstnikud)
2. BAROKK MUUSIKAS (iseloomulikud jooned)
3. TANTSUSÜIT ( mõiste)
4. CONCERTO GROSSO (mõiste)
5. PRELÜÜD JA FUUGA (mõiste)
6. BACHI LOOMINGU OMAPÄRA
7. BACHI LOOMING
8. HÄNDELI LOOMINGU OMAPÄRA
9. HÄNDELI LOOMING
10. KLASSITSISM KUNSTIS ( kus ja millal alguse sai;iseloomulikud jooned arhitektuuris; näited)
11. KLASSITSISM MUUSIKAS (iseloomulikud jooned)
12. SONAAT- ALLEGRO (kus kasutatakse, ülesehitus)
13. SONAAT (mõiste)
14. INSTRUMENTAALKONTSERT (mõiste)
15. SÜMFOONIA (mõiste)
16. HAYDNI LOOMINGU OMAPÄRA
17. HAYDNI LOOMING
18. MOZARTI LOOMINGU OMAPÄRA
19. MOZARTI LOOMING

Viimati muudetud: 10.aprill 2007