Matemaatika õppimisest algklassides
vanemõpetaja Ruta Kelt

Väike spikker sellest, mida me algklassi matemaatika tundides teeme, kuidas õpime ja õpetame.

 1. LIITMINE JA LAHUTAMINE

Arvude koostise tundmine on aluseks üleminekuga liitmisele ja lahutamisele ja hiljem kirjalikule arvutamisele suuremates klassides.

2. TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE

 • NÄITED.
  1. 1. Aias kasvab 6 karusmarjapõõsast.Sõstrapõõsaid on kolm rohkem. Mitu sõstrapõõsast      on aias?
   LAHENDUS. Mitu sõstrapõõsast on aias?
                           6+3=9
   Vastus: Aias on 9 sõstrapõõsast.
  2. Emmal oli 4 kommi. Ema andis talle mõned kommid juurde. Nüüd on tal 8 kommi. Mitu kommi andis ema Emmale?
   LAHENDUS. Mitu kommi andis ema Emmale?
                           4+a=8
                                a=8-4
                                a=4
   Vastus: Emma sai emalt 4 kommi juurde.
  3. Mardil on 10 kommi, aga Teelel on 5 kommi vähem. Mida saad arvutada?
   LAHENDUS. Mitu kommi on Teelel?
                           10-5=5
   Vastus: Teelel on 5 kommi.