Anton Hansen Tammsaare

1878-1940

Eesti kirjanduse suurim eepik

Looming

Loomingu I periood

Loomingu II periood

Loomingu III periood

 • “Tõde ja õigus”
 • Ajastu
 • Tegevuspaik
 • Peategelased
 • I osa
 • u 1870-1900
 • Vargamäe
 • taluperemehed Mäe Andres ja Oru Pearu
 • II osa
 • 20. saj algus
 • Mauruse kool Tartus
 • Indrek, Mauruse tütar Miralda, Tiina
 • III osa
 • 1905
 • Tallinn
 • Indrek
 • IV osa
 • 1920ndad
 • Tallinn
 • Indrek ja tema naine Karin
 • V osa
 • 1920ndate lõpp- 30ndate algus
 • Vargamäe
 • Indrek, Tiina, Andres, Pearu

Tammsaare lastekirjanikuna

Tammsaare näitekirjanikuna

Tammsaare stiilist

Kirjandus

“Eesti kirjanduslugu” 2001. Tallinn: Koolibri. Lk 275-289.
Riismaa, Pille, Astrid Rätsep, Tiina Õunapuu 2002. “Eelmise sajandi eesti kirjandus”. Künnimees.         Lk 87-99.
Hennoste, Märt 1997. “Väike eesti kirjanduslugu”. Tallinn: Koolibri. Lk 225-234.
Kalda, Maie 2002. “Tuglasest Ristikivini”. Eesti proosa 1906-1940. Tallinn: Koolibri. Lk 38-64.
“Eesti kirjanduse biograafiline leksikon” 1975. Toim E. Nirk ja E. Sõgel. Tallinn: Eesti Raamat.        Lk391-395.