Kordamisküsimused 9. kl ühiskonnaõpetuse kontrolltööks

Eesti Vabariigi valitsemine


  1. Riigivalitsemine: milline on Eesti riigivorm ja riigikord, nimeta riigi põhitunnused (nimetus + seletus), mida kujutab endast parlamentaarne, mida presidentaalne riigikord (õp. II osa lk 10-11)
  2. Kodakondsus: mis see on, kuidas on võimalik saada Eesti kodanikuks (erinevad võimalused, sh naturalisatsioon, lahti seletada), mida kujutavad endast vere- ja päikeseõigus, mõisted naturalisatsioon, välismaalane, kodakondsuseta isik, illegaal (lk 14-15), millega tegeleb Eestis Kodakondsus- ja Migratsiooniamet e. KMA (lk 16)
  3. Kuidas toimib Eesti riik: mis asutused / isikud Eestit valitsevad, kes on Eesti kõrgeim aukandja, kes aga riigi tegelik juht, kuidas moodustatakse valitsus, mis on koalitsioon, mis opositsioon (lk 18-20)
  4. Riigikogu: mis ta on, peamised ülesanded, kuidas tekib, mõisted Riigikogu komisjon ja fraktsioon (lk 24-26)
  5. President: millised nõuded esitatakse Eesti presidendikandidaadile, kes võib üles seada presidendikandidaadi, kes ja kuidas presidendi valib, millised on EV presidendi ülesanded, nimeta kõik EV presidendid (lk 30-31)
  6. Valitsus: kes kuuluvad valitsusse, selle ülesanded, mida kujutab endast valitsuskriis, millega tegelevad ministeeriumid, mõisted peaminister, minister, kantsler (lk 34-37)