ÜLEMINEKUEKSAMID 2010/2011 õ.-a.

3A klass — eesti keel
3B klass — eesti keel
4A klass — matemaatika, loodusõpetus
4B klass — matemaatika, loodusõpetus
5A klass — eesti keel, matemaatika
5B klass — eesti keel, matemaatika
6A klass — eesti keel, inglise keel
6B klass — matemaatika, inglise keel
7A klass — bioloogia, matemaatika, vene keel
7B klass — bioloogia, matemaatika, vene keel
8A klass — ajalugu, füüsika, inglise keel
8B klass — ajalugu, füüsika, matemaatika
10A klass — ajalugu, matemaatika, arvuti
10B klass — ajalugu, matemaatika, arvuti
10C klass — ajalugu, matemaatika, arvuti

11A klass — kirjandus, inglise keel, veel 2 valikeksamit järgmistest ainetest: kirjand, ajalugu, matemaatika, saksa keel, vene keel, prantsuse keel, bioloogia, keemia, geograafia, füüsika

11B klass — kirjandus, bioloogia, veel 2 valikeksamit järgmistest ainetest: kirjand, ajalugu, matemaatika, inglise keel, saksa keel, vene keel, prantsuse keel, keemia, geograafia, füüsika

11C klass — kirjandus, füüsika, veel 2 valikeksamit järgmistest ainetest: kirjand, ajalugu, matemaatika, inglise keel, saksa keel, vene keel, prantsuse keel, bioloogia, keemia, geograafia

MÄRKUS: valikeksamitest 11. klassis ei vabastata hinnete põhjal.