MIS ON MIND MOSAIC?

Mind Mosaic on uus õppevahend Euroopa põhiõiguste harta ja põhiõiguste õpetamiseks. Mind Mosaic õppevahend on mõeldud õpilastele vanuses 13–16 ja on sobiv kasutamiseks näiteks ühiskonnaõpetuse, klassijuhataja, eesti keele, inimeseõpetuse ja kunstitundides või mujal lähtuvalt õpetaja valmisolekust ja huvist.

Uut põhiõigusi tutvustavat õppevahendit tutvustatakse 2009/2010. õppeaastal pilootprojekti raames ainult viie Euroopa riigi 300 koolis — Eestis, Iirimaal, Kreekas, Rumeenias ja Tšehhis.

Mind Mosaic — õppematerjal aitab õpilastel:

Mind Mosaic soovib pakkuda õpetajatele uuendusliku pedagoogilise materjali ja lähenemise, mida erinevate ainete raames töös õpilastega kasutada.

Pilootprojektis osalevatelt õpetajatelt palutakse materjali edasi arendamiseks tagasisidet. Parimat ja sisukamat tagasisidet andnud kool saab auhinnaks 1000 eurot ja võimaluse luua tundide käigus tehtud kunstiteostest püsiv keraamiline õppevahend kogu koolile või isegi omavalitsusele, mis tutvustab avalikkusele kodanike põhiõiguseid ja -kohustusi.

Võitja kooli õpilased loovad koos ühenduse Inscrire kunstnikega, keraamilistest plaatidest kunstiteose. Keraamilised plaadid azulejo’d, on tüüpilised Portugali ja Hispaania kultuuris, kuhu need jõudsid juba 15. sajandil mauride kaudu.


Projekti viib läbi Euroopa päevikut välja andev sihtasutus Generation Europe, koostöös kunstilise partneriga Inscrire ja riiklike partneritega.

Projekti ametlik kodulehekülg www.mindmosaic.eu