EUROOPA INIMÕIGUSTE ÕPPEMATERJALIDE
PILOOTPROJEKT november 2009 – jaanuar 2010


Saaremaa Ühisgümnasiumist osalesid 6A ja 7B klass

Klassijuhatajad Ülle Mägi ja Sirje Ess.
Kaasatud oli ka ajaloo õpetaja Merje Oopkaup

Mis on Mind Mosaic?

Projekti viisime läbi nii

Õpetajate tagasiside — 7B

Õpetajate tagasiside — 6A

Rühmatööde kokkuvõtted
7B klassi küsitluste tulemused

6A klassi õpilaste luuletused

7B klassi õpilaste arvamused projektist

6A klassi õpilaste arvamused projektist

Pildialbum