Üldinfo ja kontaktandmed

Tänane Saaremaa Ühisgümnaasium


ÕPILASED:
     1.-4.kl.    190 õpilast
                               5.-9.kl.    265 õpilast
                            10.-12.kl.   288 õpilast
                               Kokku     743 õpilast

ÕPETAJAD: 58 pedagoogi
 
ÕPPESUUNAD:
5.-9. klassides võõrkeeled ja loodusained.
Gümnaasiumiklassides A- info-keeled, B-bio-matemaatika, C-matemaatika-füüsika.

TUGIETTEVÕTTED: õpilaskodu, söökla

JUHTKOND:
-->

Kontaktandmed

POSTIAADRESS: Hariduse 13
93812 Kuressaare

TELEFONID JA MEILIAADRESSID:
534 861 81 (sekretär) syg@syg.edu.ee
50 94 981 (direktor) viljar.aro@syg.edu.ee
51 84 814 (haldusjuht) aado.haandi@syg.edu.ee
45 54 388 (õpilaskodu) hostel@syg.edu.ee
Ülejäänud telefonid
Meiliaadressid
FAKS: 455 7226

ELEKTRONPOST:  syg@syg.edu.ee
SÜG Sihtasutuse arve SEB pangas:  10220016710015

Viimati muudetud: 13. november 2009