Rinnamärk

Saaremaa Ühisgümnaasiumi rinnamärgil on kujutatud kooli logo.
Vaskse märgi võib endale kooli kantseleist osta iga õpilane, õpetaja ning vilistlane. Hõbedast märk antakse SÜG-i teenelistele ja auvilistlastele.