Viigi Viili loengute temaatika

1. Tervise kolmnurk ( biokeemilised protsessid, psüühika, energeetika).
2. Muutuste loogilised ahelad. Kuhu viia sisse toimiv muutus.
3. Meelesüsteemid. Neid arvestades parema kontakti loomise oskused.
4. Uskumused. ( Piiravad ja toetavad.)
5. Väärtushinnangud, konfliktid.
6. Rasked kõnelused.
7. Ennastkehtestav käitumine.
8. Hästi formuleeritud eesmärk.
9. Identiteet, stereotüübid.
10. Töö emotsioonide ja sisemise konfliktiga.
11. Motivatsioonistrateegiad.

Lastevanemate kooli loeng 3. veebruaril 2005.a.
-->