Abiks lapsevanemale


Kevadisel koolivaheajal 2009 panid meie kooli õpetajad pead kokku ja otsisid võimalusi, kuidas oma õpilaste  vanematele abiks olla. Ühise töö tulemusena valmis järgmine kogumik.

Andekus
Marina Mäetalu, algklassiõpetaja
Andekus on kingitus. Andekus võib avalduda erinevates valdkondades – teaduses, spordis, muusikas, kunstis.

Koolilapse toit
Virve Lõbus, kodunduse ja tööõpetuse õpetaja
Nõuandeid kasvava lapse menüü koostamiseks

Lugemine teeb inimeseks!
Aina Seppel, Rita Ilves, Sirje Kreisman ja Merje Oopkaup

Soovitusi üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse: inglise keel
Marju Niit, Reet Lulla ja Evelin Paju, inglise keele õpetajad
Üleminek põhikoolist gümnaasiumisse on ühele õpilasele kergem, teisele raskem. Soovime Teie lapsele sel üleminekul toeks olla ning sel põhjusel panime kokku ka abistava materjali.

Vasakukäelised lapsed

Katrin Rosin, parandusõppe õpetaja
Enamikul lastest on võimekam parem käsi, väiksemal osal (10–11%) vasak käsi. Kuidas vasakukäelistele lastele abiks olla?

Mida peaks vanem teadma koolikiusamisest?
Mia Rand, SÜG-i psühholoog
Iga vanem soovib oma lapsele parimat kooliaega. Seepärast mõjub ehmatavalt, kui ühel päeval selgub, et lapse klassis on kiusamine probleemiks ning laps võib olla sellega seotud ühel või teisel viisil.

Matemaatika meie ümber

Monika Raudsik, matemaatikaõpetaja
Oskus näha matemaatikat meie ümber aitab kõrvaldada arvamust, et matemaatika seisneb pelgalt korrutustabelis ja tekstülesannete lahendamises ning et seda ei lähe mujal vaja kui poes või pangas raha lugedes.

Kunstijuttu lapsevanematele. Pliiats
Aili Jung ja Ülle Mägi, kunstiõpetajad
Pliiats on tähtsaim koolitarve. Teda kasutatakse kirjutama õppimisel, joonistamiseks ja seda ei ole ju sugugi vähe!

Taskurahast
Diana Õun, huvijuht ja keeleõpetaja
Seoses majandusliku heaolu kasvuga annavad ka vanemad lastele rohkem taskuraha.
Samal ajal tekib küsimus - milline summa on mõistlik?
Kas laps peaks selle miskitpidi välja teenima?