Lastevanemate kool

Abiks lapsevanemale
Kevadisel koolivaheajal 2009 panid meie kooli õpetajad pead kokku ja otsisid võimalusi, kuidas oma õpilaste  vanematele abiks olla. Ühise töö tulemusena valmis järgmine kogumik.

Koolipsühholoog Mia Rand "Lapsega koos eksameid tegemas"
(kuidas toetada ja abistada last eksamiperioodil)

Mia Rand, SÜG-i psühholoog
Murdeiga ei saa murda... - kuidas saab lapsevanem olla toeks ja teejuhiks oma murdeealisele lapsele

SÜG-i Hoolekogu

Kooliarst Viigi Viili loengute temaatika

Rääkis psühholoog Sirje Pree

Matemaatika õppimisest algklassides
vanemõpetaja Ruta Kelt

Lastevanemate liidu kodulehekülg

Soovitusi lapsevanematele
Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt