Kooliraamatukogu

SÜG-i Raamatukogu Internetipõhisesse andmebaasi RiksWeb pääsed:

Saaremaa Ühisgümnaasiumi sisevõrgust siitkaudu

Väljastpoolt kooli muudest Internetivõrkudest siitkaudu

SÜG-i Raamatukogu ajaveeb

SÜG-i Raamatukogu interaktiivne lugemistubaAJALUGU

Saaremaa Ühisgümnaasiumi raamatukogu loodi 1.septembril 1961.aastal.
Kuni 1984.aastani oli raamatukogu asukoht I korrusel, praeguses direktori kabinetis.
Aastatel 1984 - 1993. asus raamatukogu võimlemisklassis.
1993. aasta sügisel kolis raamatukogu keldrikorrusele, endisesse lasketiiru.
2006. aasta suvel toimunud ümberehituste käigus jäi keldrikorrusele liikuvriiulitega hoidla ning lugemissaaliks sai endine võimlemisklass 1.korrusel.
Koos fondihoidlaga on raamatukogu pindala 167,8 m2.

Raamatukogus on 22-kohaline lugemissaal. Kohapeal saab kasutada teatmeteoseid, sõnastikke,
lugeda ajalehti ja ajakirju ning teha õppetööd

2006. aastal kooliraamatukogude ülevaatusel Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse komisjoni poolt anti raamatukogule I tase – kooliraamatukogu kui õpikeskus.

TARKVARA

1998. aastal võeti raamatukogus kasutusele tarkvaraprogramm Kirjasto 3000.

Alates 2003. aastast mindi üle tarkvaraprogrammile RIKS.
2007. aasta veebruaris alustati raamatukogus elektroonilist laenutust põhifondi ja
septembris õppefondi osas.

2007. aasta novembris võeti kasutusele RIKSWEB (veebilahendus raamatukoguprogrammile RIKS)

RIKSWEB-i võimalused on järgmised: 

2008. aasta aprillist alates on raamatukogus võimalik kasutada  WiFi ühendust.

Alates 22. aprillilst 2008 on võimalus tutvuda raamatukogu ajaveebi ehk blogiga, aadressilt:

http://sygrmtk.blogspot.com/  või SÜG- i kodulehelt.
 
Blogilehelt saab operatiivselt raamatukogu:


Raamatukogu kasutamise eeskiri


Viimati muudetud 11. jaanuaril 2009