JUKUKOOL 2010/2011


JUKUKOOL SÜG-is  OOTAB TEID!

Laupäev,  19.  veebruar 2011. a.

9.30-10.00 Jukukooli registreerimine.
10.00-10. 20 Õppealajuhataja tutvustab gümnaasiumi õppekava, räägib valikainete võimalustest, lõpueksamitest ja õppetöö üldisest korraldusest.
10.20-11.15 Kohtumine aulas õpilasesindusega.
11.15-11.20 Rühmade moodustamine.
11.25 Algavad tunnid erinevate õpetajatega.
13.30 Koolipäeva lõpp.

Tundide sisu uuri siit: esimese õppepäeva tunnid


Laupäev,  5.  märts 2011. a.

09.30-10. 00 Jukukooli registreerimine.
10.00-10.10 Rühmatööde alustamine. Tööjuhendid. 
10.10-10.45 Rühmatööde jätkumine: Sportimisvõimalused, õppekirjandus,  õpilaspiletid,  õpilaskodu.
10.45-11.20 Kohtumine uute klassijuhatajatega.
11.25 Algavad tunniplaanijärgsed tunnid.
13.30 Koolipäeva lõpp.

Tundide sisu uuri siit: teise õppepäeva tunnid

Meie kodulehel on võimalik täita 10. klassi astumise avaldust

Kohtumiseni SYG-i aulas!