Saaremaa Ühisgümnaasiumi sünnipäevale pühendatud üleriigiline noorte solistide ja duettide konkurss 28.-30. jaanuar 2005
VÕISTLUSJUHENDVõistlusjuhend  Proovigraafik  Osalejad   Konkursi ajakava  Zhürii  Toetajad  Tulemused  Muusika- ja helimehed  Korraldajad   Pildigalerii

 

1.       Toimub 28.-29. jaanuaril 2005 Saaremaa Ühisgümnaasiumis

2.       Kolmes vanuserühmas V-VI kl, VII-IX kl, X-XII kl. NB! Klassi mingil põhjusel kordama jäänud õpilased  vormistage  vanemasse klassi.

3.       Duettide konkursil vanuserühmi pole.

4.       Vältimaks konkursi ülepaisumist, on maakonnas kohustuslik läbi viia eelvoor ning konkursile pääsevad maakonna parimad protokolli alusel, mis tuleb saata koos ankeediga.

5.       Konkursile pääsevad esimesed 20 registreerijat igasse vanuserühma ja duettide konkursile. Loobumise korral koheselt teatada, sest soovijaid on palju.

6.       Ühest stuudiost või ühelt juhendajalt võib ühes vanusgrupis võistelda kuni 3 solisti.

7.       Osavõtuks registreeruda 20. detsembriks 2004 aadressile triino@syg.edu.eevõi diana1@hot.ee. Ankeedi võib saata ka postiaadressile Hariduse 13 Kuressaare 93812 või faxile 455 7226

8.       Korraldajad võtavad õiguse hoida kohti eelmiste konkursside laureaatidele. Oma osavõtust teatada samuti  hiljemalt 20. detsembriks 2004, vastasel korral kaotab laulja oma eelise.

9.       Esitada 1 laul (soovitavalt eestikeelne), palume vältida konkurssidel korduvalt esitatud laule.

10.   Hinnatakse musikaalsust, artistlikkust, huvitavat laulu tõlgendust. Näita üles austust ja leidlikkust lava, publiku ja žürii vastu ning mõtle läbi oma esinemise kostüüm vastavalt stiilile ja eale.

11.   Välja antakse Grand Prix; igas vanuserühmas I, II ja III koht ja hulgaliselt eripreemiaid.

12.   Noodid vormistada 3-s eksemplaris tähtharmooniaga ja kõigi vajalike korduste, dünaamika ja tempode tähistustega. Keerukamate faktuuride puhul konsulteerida Toomas Rulliga noodi ettesaatmise vajadusest (näit. O.Ehala “Härra Kuu” vms.) tel: 510 2730

13.   Orkestriga prooviaega 10 minutit, fonodega 5 minutit.

14.   Korraldajad garanteerivad professionaalse saateorkestri, helirežii. Lavavalgustuse erisoovid võimaluste piires kokku leppida proovi ajal.

15.   Lauljaid hindab professionaalne žürii.

16.   Toimub meistrikursus.

17.   Ööbimine kooli klassiruumides, kõik vajalik endal kaasa võtta. Kooli õpilaskodus ööbimine on tasuline. Kokkulepped aado@syg.edu.ee ,tel. 51 84 814 Aado Haandi.

18.   RAHA: osavõtumaks 50.- kõigile osalejatele ja toiduraha 150.- üle kanda SÜG Sihtasutuse arveldusarvele Eesti Ühispank a/a 10220016710015 märksõnaga “Solistide konkurss” 17. jaanuariks 2005. Pangaülekande selgitusse palume lisada täpne info - mitme inimese osavõtumaksu ja toiduraha antud summa sisaldab. Arusaamatuste vältimiseks võtke kaasa ülekannet tõendav dokument.

19.   Rahaülekandeid palume sooritada ühel seltskonnal (stuudio; ühe juhendaja õpilased; fännklubi) korraga, mitte iga osaleja eraldi.

 

INFO: www.syg.edu.ee

Triino Lest     521 4022        triino@syg.edu.ee

                Diana Õun        522 3439        diana1@hot.ee

            Sirje Medell      525 4912       sirje.medell@merekool.edu.ee

            NB! Diana mobiilile soovitav helistada alates 15.00-st.

            Huvijuhid            452 4435

                      Võimaluse korral palume suhelda e-maili teel .

 

Jõudu ja toredat laululusti!

Kohtumiseni jaanuaris 2005 juba üheksandat korda!