SPORDI- JA LIIKUMISRINGID

 

 

Võimlemisringid: II-IV kl., X-XII kl - juhendaja Tiiu Haavik
Ringid töötavad 1986. aastast. Autasusid ja tunnustust on saavutatud nii maakonna, vabariigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. 1990. a. võideti konkurss "Parim kool võimlemises ja ETV konkurss I-II ja IV-V klasside osas. Osaleti üldlaulu-ja tantsupeol.
Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestivali laureaadid on oldud 1991, 1992, 1994, 1995.
1993. aastal saavutati Belgias rahvusvahelisel võimlemisfestivalil kuldmedal.
1996. aastal osales 65 võimlejat Kalev -95 mängudel ja võimlemisfestivalil. Võimlejad tunnistati väga hea ettevalmistusega rühmaks ja Tiiu Haavik sai eriauhinna - kuldroosi.
Edukalt on mitmeid kordi esinetud ka Soomes ja Belgias.
Hea rühi kool- juhendaja Tiiu Haavik
Ring on mõeldud 7.-12. klassi tütarlastele, kes vajavad rühti korrigeerivat võimlemist
Korvpall 1.-4. kl,5.-8. kl. - juhendaja Enn Laanemäe
Korvpalli algõpetus, korvpalli tehnika, mänguoskuste kujundamine, korvpallialane praktiline ja teoreetiline tegevus. Osaletakse maakondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel.
Ujumisring - juhendaja Aime Metsmaa
Ring töötab 1982. aastast. Osa võtab õpilasi 5.-12. klassini. Ringis õpetatakse õpilasi individuaalselt ujuma, lihvitakse erinevate ujumisviiside tehnikat, stardihüpet, pööret. Eesmärkideks on ka õpilaste karastamine, hea rühi ja lihastoonuse arendamine, pingete maandamine ja energia andmine vee kaudu.
Neidude korvpalliring - juhendaja Aime Metsmaa
Ring töötab 1995. aastast. Osa võtab 10-12 neidu. Eesmärgiks on anda koormust mängu kaudu, parandada visete, söötude ja püüdmise tehnikat, arendada kokkumängu. Ringi töös osaledes on võimalik ka õppepingeid maha võtta ja see on hea võimalus liikumisvajaduste rahuldamiseks.
Kergejõustikuring 1.-3. klass, 4.-5. klass, 6.-10. klass- juhendaja Virge Treiel
Erinevate kergejõustikualade õpetamine, palli- ja liikumismängude tehnika omandamine. Üldkehaline ettevalmistus. Võistlusmääruste õppimine.