Näiteringid

 

 

* Luuleteater "Krevera" - juhendaja Rita Ilves.
Ring töötab 1990. aastast. Eesmärgiks on olnud viia õpilased luule mõistmiseni, õpetada esinemiskultuuri. Igal aastal on umbes 8 uut kava, millega on edukalt esinetud nii maakondlikel kui ka vabariiklikel ülevaatustel.
-->


*Näitering "Kreputlased" - juhendaja Rita Ilves.
Ring töötab 1997. aastast. Mõeldud põhikooliastme õpilastele. -->

Näitering "Kreisis" - juhendaja Sirje Kreisman

Töötab 1995.aastast. Eesmärk on õpilasi panna mõistma kirjandust, arutleda eluprobleemide üle ja seepärast toimuvad ringi raames mitte ainult draamateoste lahtimõtestamine ja teoste esitamine vaid toimuvad ka nn. "jututunnid", kus arutletakse õpilaste igasuguste probleemide üle. Ring on edukalt esinenud nii maakonna kui vabariiklikel ülevaatustel.