MUUSIKARINGID

3.-4. kl. mudilaskoor JO-LE-MI - juhendaja Riina Oeselg
Ring töötab 1990. aastast. Õpitakse 2, 3 häälseid laule ja kaanoneid. Esinetakse kooliüritustel: isadepäeval, jõulupeol, emadepäeval. Eesmärgiks on pääsemine suurele laulupeole.

1.-2. kl. mudilaskoor Krõll - juhendaja Riina Oeselg
Teist aastat tegutsev koor. Põhiliselt lauldakse ühehäälseid laule ja kaanoneid. Esinetakse kooliüritustel ja algklasside jõulukontserdil.

Rütmikaringid 2. klassides - juhendaja Riina Oeselg
Arendatakse laste rütmitunnetust laulumängude, laulude, kõnni ja marssimise abil. Esinetakse kooli ja klassi üritustel.

Tütarlaste ansambel - juhendaja Riina Oeselg
Õpitakse 2-3-häälseid laule ja laule solistiga. Esinetakse kooli üritustel ja kooli esindatakse ka maakondlikel konkurssidel.

Noortekoor KREEDO - juhendaja Mari Ausmees , abidirigent Riina Oeselg.
Tegutseb aastast 1982. Liikmete arv on kõikunud olenevalt aastast 25 -55 liikmeni. Kooril on aastas kaks täispikka kontserti: jõulukontsert koos luuleteater Kreveraga kapiitlisaalis ja kevadkontsert näiteringi Kreisise abiga. Koor on osalenud kõigil koolinoorte- ja üldlaulupidudel ning kõigil võistulaulmistel saavutanud I kategooria. Samuti on osa võetud kõigist 6-st üleriigilisest noortekooride konkursist ja alati on saavutatud auhinnalisi kohti.

Tütarlaste koor KRESSENDO - juhendaja Mari Ausmees , abidirigent Riina Oeselg
Töötab 1979. aastast. Sinna kuuluvad 5.-9.kl. tütarlapsed. Koor on osalenud kõigil koolinoorte- ja üldlaulupidudel ning võistulaulmistel saavutati algusaastail  II, 2002 aastast alates aga  I kategooria. Esinetakse põhiliselt kooliüritustel ja Kreedoga koos jõulu- ja kevadkontsertidel.

Poistekoor KRATID - juhendajad Mari Ausmees ja Riina Oeselg.
Poistekoor loodi 2006/ 2007 õppeaastal ja sinna kuuluvad poisid 1.- 6 klassini. Põhjuseid koori asutamiseks oli mitu: laulvaid poisse koolis leidus ning tulemas oli ka  X Koolinoorte Laulupidu 2007. a. suvel.Koor töötab teist aastat nö projektkorina, mis tähendab seda , et proovid toimuvad 1-2 korda veerandis vaid  laululaagrites (naaberkoolides  või oma koolis). 2007. a. kevadel omistati koorile I kategooria ja loomulikult käisime ka laulupeol!

Noormeeste ansambel VARSAKABI - juhendaja Mari Ausmees
Ansambel tähistas 2007 aastakevadel  oma 20. sünnipäeva. (vt Varsakabja kodulehekülge: www.syg.edu.ee/varsakabi/index.htm) Ansambel on olnud 4 kuni 7 liikmeline. Noormehed on osa võtnud pea kõigist maakonna kui ka üleriigilistest konkurssidest ja enamasti on  saavutanud auhinnalisi kohti .Tippsaavutuseks võib pidada A. Mattiisenile pühendatud vokaalansamblite konkursi Grand Prix´i Jõgeval 1998a. Esinemisi on aastas 20 ringis.

Noormeeste ansambel HUNDINUIAD - juhendaja Mari Ausmees
Need on poisid, kes alustasid koos laulmist 1. klassis. Ansambli moodustavad Taavi Aeg, Tanel Aeg, Jüri Põld, Lauri Põld, Miikael Trave ja Alar Truu., kes tänaseks
on jõudnud juba  6. klassi ja häälemurdmisaeg on juba ukse ees! Hundinuiad on üks kooli edukamaid ansambleid: siiani on võidetud kõigil  kokurssidel vaid  esikohti .Esinetud on nii Estonia Kontsertsaalis kui ka Pärnu Kontserdimajas. Ollakse küll alles oma laulumehe tee alguses, aga loodame sellest kooseisust ka  järelkasvu Varsakabjale.

Poisteansambel PILLIROOG - juhendaja Mari Ausmees
Ansamblisse kuulub 8 poissi  neljandatest klassidest. Koos hakati laulma 1. klassis ja eks nii need väikesed varsad kasvavad!

9. klassi segaansambel - juhendaja Mari Ausmees
Oli kord tore tütarlaste ansambel Kreliine ja noormeeste ansambel Noored Varsad. Selle õppeaasta sügisel ühineti üheks kollektiiviks ja nii tekkiski segaansambel, kus lauljaid suisa väikese koori jagu: nimelt 18 (9 poissi ja 9 tüdrukut).Viimati muudetud: 5. veebruar 2008