MUUD RINGID

Meediaklubi - juhendaja Reet Igav
Tutvustada erinevaid meedia liike (kirjutav, visuaalne, raadioajakirjandus). Põhiliselt keskendutakse kirjutavale meediale. Koolisündmusi kajastatakse nii kohalikus kui vabariiklikus ajakirjanduses.
Filmiklubi - juhendajad Diana Õun ja Triino Lest
Tutvustatakse erinevaid filmiliike filmi vaatamise käigus, toimuvad arutelud ja analüüsid. Korraldatakse ka nn lahtiseid filmilinastusi kõigile soovijaile.
Esmaabi ring - juhendaja Marianne Starikova
Põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele. Õpitakse ja harjutatakse esmaabi andmist. Tutvutakse meditsiiniga. Eesmärgiks on ka ausa ja abivalmi inimese kasvatamine. Edukalt on esinetud nii kohalikel, vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel võistlustel.

Viimati muudetud: 20.veebruar 2007