SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE
KUNSTI- JA MOELOOME KONKURSS „LOOK KOOL 2010“

INFO SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI EELVOORU KOHTA


TOIMUMISE AEG JA KOHT

SÜG-i eelvoor toimub neljapäeval, 11. märtsil kell 16.00.

Maakonna moeetendus toimub laupäeval, 17. aprillil 2010 kell 16.00 Kuressaare Kultuurikeskuses.

Registreerimine ja peaproov kell 10.00.

OSALEJAD

5. – 12. klassi õpilased

Rühmitusse kuuluvate õpilaste arv on maksimaalselt seitse (silmas on peetud idee autoreid, teostajaid, modelle ja muid abilisi, kes viibiksid lavatagustes ruumides).

NÕUDED

Esitatavad tööd peavad olema autori(te) omalooming, kollektsioonis võib kasutada tööstusliku toodangu elemente (sukad, sokid, jms aksessuaarid), kuid lahenduses peab terviklikuna määrav olema disaineri originaalkavand ja looming. Vähemalt 60% peab olema ise teostatud, mitte õmblejate poolt valmistatud (vastasel juhul pole see enam kooliõpilaste konkurss).

Kollektsioon peab sisaldama minimaalselt kolm ja maksimaalselt kuus erinevat terviklikku tööd, mida demonstreeritakse ühtse kollektsioonina. Kollektsiooni eri mudeleid peab ühendama ühtne idee. Samuti peab töö olema õpilastele eakohane, jälgides üldiseid eetikanorme.

Iga kollektsiooni autori(te)l on õigus valida ise oma tööde esitlemiseks modellid, samuti võib disainer ise üles astuda modellina.

Materjalina võib kasutada kõike, mis on autori valikul vastavuses teemaga.

Õmbluskvaliteedi osas ülikõrgeid nõudmisi ei seata, küll aga peavad mudelid olema esteetiliselt korrektsed ja viimistletud.

Maakonna ürituse raames toimub NÄITUS konkursil osalevate tööde (kollektsioonide) moejoonistest. Joonised palume kujundada A1 formaadile. Kindlasti märkida kollektsiooni ja autori(te) nimed. Tööd pannakse üles konkursi ajaks näitusena. Parimat tööd auhinnatakse.

KONKURSI TEEMAD

Võistkond peab konkureerima etteantud teemade hulgast vähemalt ühel.

„Vanast uus“ (uuestisünd, taassünd, noorenemine, ilulõikus, taaskasutus)

„Fantaasiatuul“ (vaba teema)

Peale eelvooru info, konsultatsioonid ja tagasiside kollektsioonide kohta toimub e-maili teel aadressil raili@oesel.edu.ee või tel.5098189

NB!

Konkursile esitatav kollektsioon peab olema terviklik ning omavahel seotud ühtseks lavaliseks etenduseks sobiva muusika, valguse ning varem ettevalmistatud liikumisega.

Kollektsiooni esitluse pikkus 2-3 minutit. Muusika peab olema esitatud helikandjal (CD, MP3 vms). Soovitavalt kasutada originaalplaate, sest tihtipeale kopeeritud helikandjad kvaliteetse tehnikaga tööle ei hakka.

Helikandjad peavad olema varustatud kollektsiooni nimega ja märkega, kellele tagastada .

Maakonna voorus osalejad peavad olema kohal 17.aprillil kell 10.00, kus jagatakse osavõtjatele osaleja kaelakaart ning teatatakse proovi järjekord.

HINDAMINE

Konkursi töid hindab žürii. Hinnatakse eelkõige ideid, loovust, stiilitunnetust, originaalseid lahendusi, materjalide kasutust ja sobivust, värvitunnetust ning kogu kollektsiooni terviklikku teostust. Oluliseks peetakse ka kollektsioonide esitlust: lavalist liikumist, muusika valikut ning kogu laval nähtava terviklikkust.


REGISTREERIMINE

SÜG-i EELVORUKS REGISTREERIMINE 8. MÄRTSIL
Triinole (ruum 105) või aadressil triino.lest@syg.edu.ee

Registreerimisel tuleb ära märkida:

  1. autori(te) nimi (nimed), vanus ja kontaktandmed, klass
  2. kollektsiooni NIMI ja TEEMA
  3. konkursil osalejate nimekiri
  4. fotod kollektsioonist (eelvoorul osalemiseks)