Bridzileht PUNKTIARVESTUS

 

Pärast seda, kui kõik 13 tihi on mängitud, tuleb jaotuse eest arvestada punkte (arvestuspunkte). Siin esineb kaks põhimõtteliselt erinevat võimalust:

  1. lepingutäitja võttis vähemalt ettenähtud arvu tihisid
  2. lepingutäitjal jäi ettenähtud arvust tihisid puudu.

Ettenähtud tihide arvu määrab lepingu kõrgus. Näiteks lepingu 3T puhul peab lepingutäitja (väljamängija) võtma vähemalt 9 tihi, 5Ri puhul vähemalt 11 tihi või 1Är puhul vähemalt 7 tihi.

A Lepingutäitja võttis lubatud arvu tihisid (mängis välja).Nüüd arvutatakse arvestuspunktid järgmiste liidetavate summana: 1)Lepingupunktid, mille juures arvestatakse lepingu kõrgust ja tihi väärtust.

Mast või

Tihi

väärtus

 

trumbita

tavaline

kontraga

rekontraga

Ri Ru

20

40

80

Är Pa

30

60

120

trumbita 1. tihi

40

80

160

iga järgmine tihi

30

60

120

Nagu näha, kontra kahekordistab ja rekontra neljakordistab iga tihi väärtuse. 2) Preemialepingu täitmise eest

Osamäng

Geim mittetsoonis

Geim Tsoonis

50

300

500

Geimipreemia saamiseks tuleb pakkuda vähemalt 3T, 4Är , 4Pa , 5Ri või 5Ru . Kui leping on 1T ja Te võtate 9 tihi, mis vastab 3T kõrgusele, siis geimipreemiat Te ikkagi ei saa. Geimipreemia saab ka juhul, kui kontraga või rekontraga lepingus võetavate tihide eest saab vähemalt 100 lepingupunkti. Näiteks mängides välja lepingud 1TreCo, 2Tco, 3Ri Co, 2Ru ReCo, 2Pa Co, 1Pa ReCo. 3) Preemiavastaste vale kontra eest

Kontraga lepingu võitmine

Rekontraga lepingu võitmine

50

100

4) Preemiaületihide eest

 

Mittetsoonis

 

 

Tsoonis

 

Tavaline

Kontraga

Rekont- raga

Tavaline

Kontraga

Rekont- raga

Tihi väärtus

100

200

Tihi väärtus

200

400

5) Slämmipreemia

 

Mittetsoonis

Tsoonis

Väike slämm

500

750

Suur slämm

1000

1500

Näiteid arvestuspunktide arvutamisest

Leping

Tsoonsus

Tihid

1)

2)

3)

4)

5)

Tule- mus

1Ri

Tsoonis

7

20

50

0

0

0

70

7TReCo

Tsoonis

13

880

500

100

0

1500

2980

6Ru Co

Mittetsoonis

13

240

300

50

100

500

1190

3T

Tsoonis

11

100

500

0

60

0

660

3Pa

Mittetsoonis

10

90

50

0

30

0

170

2Är Co

Mittetsoonis

8

120

300

50

0

0

470

Punktiarvestusest nähtub, et kõige kasulikum on mängida trumbita lepingut, sest sama tihide arvu korral annab see leping kõige rohkem punkte. Ärtu või pada trumbiga teenib ainult 10 punkti vähem (neid nimetataksegi kallismastideks), kuid risti või ruutu trumbiga teenib punkte juba tunduvalt vähem (neid nimetataksegi odavmastideks). Ka geimipreemiat saab trumbita mängus juba 9 tihi eest (leping 3T), ärtu või pada trumbiga 10 tihi eest (lepingud 4Är ja 4Pa ), kuid risti või ruutu trumbiga alles11 tihi eest (lepingud 5Ri ja 5Ru ). Siiski tuleb juhul, kui Teil on kallismastis kahe peale vähemalt 8 kaarti, eelistada trumbita mängule kallismasti trumpi, sest a) trumbimängus saab reeglina rohkem tihisid, kuna on võimalik kasutada käe ja laua trumpe eraldi, b) trump on tõhusaks kaitseks vastase pikkade mastide vastu, võimaldades samal ajal tihide lahtimängimist teistes mastides (kõrvalmastides). Nendest kaalutlustest lähtudes on üles ehitatud enamik pakkumissüsteeme, sealhulgas ka Eestis enim kasutatav “Ranna-ruutu”. Pakkumise eesmärk on teha kindlaks, kas 1) on võimalik mängida kallismasti trumpi. Kui see pole võimalik, siis 2) kas on võimalik mängida trumbita mängu. Kui seegi pole mingil põhjusel võimalik (näiteks on karta, et vastased võtavad ühest mastist liiga palju tihisid), alles siis 3) tuleks hakata mõtlema risti või ruutu trumbi peale. Teades pakkumise eesmärke, muutuvad arusaadavamaks paljud teise ja kolmanda ringi pakkumised.
B Lepingutäitjal jäi tihisid puudu (mängis alt).Lepingu altmineku korral arvestatakse punktid vastastele.

Alttihi

 

Mittetsoonis

 

 

Tsoonis

 

 

Tavaline

Kontraga

Rekont- raga

Tava- line

Kontraga

Rekont- raga

1.

50

100

200

100

200

400

2.

50

200

400

100

300

600

3.

50

200

400

100

300

600

4.

50

300

600

100

300

600

edasi

50

300

600

100

300

600

Nii väljamängu kui ka altmängu puhul arvestatakse tsoonsust ainult väljamängija järgi. Siinkohal on paslik peatuda ühel taktikalisel võttel, mida tuntakse ohverduspakkumise nime all. Ohverduspakkumisel arvestatakse teadlikult sellega, et lepingut ei suudeta. Ohverduspakkumist kasutatakse juhul, kui altmäng annab vastastele vähem arvestuspunkte kui nende poolt pakutud lepingu väljamängimine. Ohverduspakkumisel peate arvestama, mitu tihi Teil võib puudu jääda, et ohver oleks veel kasulik. Ärge lootke sellele, et vastased ei kontreeri, vaid oletage, et nad teevad seda kindlasti. Järgmine tabel näitab sagedamini esinevaid juhte, millal ohverduspakkumine ennast õigustab.

Vastased saavad punkte

Täites oma lepingu

Kontreerides Teie ohverduspakkumist

Geim mittetsoonis, üle 400 punkti

Võite minna mittetsoonis 2-ta
(300 p),

tsoonis 1-ta (200p)

Geim tsoonis, üle 600 p

Võite minna mittetsoonis 3-ta
(500 p),

tsoonis 2-ta (500p)

Väike slämm mittetsoonis,
üle 900 p

Võite minna mittetsoonis 4-ta
(800 p),

tsoonis 3-ta (800p)

Väike slämm tsoonis, üle 1300 p

Võite minna mittetsoonis 5-ta
(1100 p),

tsoonis 4-ta (1100p)

Suur slämm mittetsoonis, üle 1400 p

Võite minna mittetsoonis 6-ta
(1400 p),

tsoonis 5-ta (1400p)

Suur slämm tsoonis, üle 2100 p

Võite minna mittetsoonis 8-ta
(2000 p),

tsoonis 7-ta (2000p)

Tabelist nähtub, et ohverduspakkumiseks on olukord kõige soodsam siis, kui vastased on tsoonis, aga Teie olete mittetsoonis.

Pakkumise ajal on raske otsustada, millal on õige teha ohverduspakkumine, millal passida. Ohverduspakkumine peab tuginema heal pikal trumbil ning teadmisel, et enamus punkte on vastaste käes. Ilmselt ei ole mõtet teha ohverduspakkumist, kui Teil on palju kaitsetihisid (ässad, kuningad) või pikk vastaste trump. Sel juhul võib looda vastaste altmängule.