Aineringid

Nuputa 5.-6.klassile - juhendaja Anu Ausmees
Tegeletakse matemaatilise mõtlemise arendamisega, tähelepanu suunamisega. Loogiliste mõttekäikude optimeerimisega. Ringiväljunditeks on osalemine maakondlikul(vabariiklikul) nuputa võistlusel.

Nuputa 7.klassile- juhendaja Pilvi Rand
Tegeletakse matemaatilise mõtlemise arendamisega, tähelepanu suunamisega. Loogiliste mõttekäikude optimeerimisega. Ringiväljunditeks on osalemine maakondlikul(vabariiklikul) nuputa võistlusel.

Ajalooring – juhendaja Merje Oopkaup

Ökoloogiaring - juhendajad Inge Vahter ja Mart Mölder
Ringist võtavad osa gümnaasiumiõpilased. Kohtutakse maakonna ja vabariigi tuntud loodusteadlastega, viiakse läbi ühiseid praktikume, bioloogilisi ja ökoloogilisi vaatlusi, uuringuid, tutvutakse teaduslike uurimistöö alustega, tehakse isiklike vaatluste ja uuringute põhjal uurimistöid. Viimastel aastatel on vormistatud üle 20 loodusalase uurimistöö, millest kümmekond on tunnustatud vabariiklikul uurimistööde konkursil oma vanusegrupi paremateks. Parimate tööde autorid on oma töid tutvustanud rahvusvahelistel konverentsidel Saksamaal, Venemaal ja Türgis. Vabariiklikel bioloogiaolümpiaadidel on ringi liikmed esinenud hästi ja jõudnud esikümnesse, saavutanud esikohti järjepidevuse tagamine.

Rootsi keel – juhendaja Kristi Aro

Prantsuse keel – juhendaja Kätlin Hommik

Olümpiaadi ettevalmistusringid ja nende juhendajad:
Matemaatika - V. Aro, A. Ausmees, M. Schapel
Füüsika - A. Loorpuu
Kirjandus ja emakeel - R. Ilves, A. Seppel, S. Kreisman, R. Igav, M. Rand
Õpioskused - M. Rand
Keemia - A. Teigamägi
Maateadus - M. Kuldsaar
Bioloogia - I. Vahter, M. Mölder
Inglise keel - R. Lulla, L. Truu, E. Tasa. L. Ojasaar
Saksa keel - M. Pere
Vene keel - D. Õun, L. Tubi, L. Paju
Arvuti – K. Sink

Viimati muudetud: 20.veebruar 2007