SÜG-Press

17. mai 2006

Number 132

SEL nädalal,
15. mai – 21. mai

E, 15.05  10.00  Riigieksam ÜHISKONNAÕPETUS
T, 16.05  11.00  Sihtasutuse juhatuse koolek
K, 17.05  14.00  Direktsiooni koosolek
                 15.00  Tehnikanõukogu koosolek
N, 18.05              Viimane tunniplaanijärgne päev 7., 8., 10. klassile
R, 19.05 10.00  RIIGIEKSAM saksa keelest KG-s
                             Viimane tunniplaanijärgne päev 4. - 6. kl.

Juhtkond tänab

Toreda spordipäeva korraldamise eest Aime Metsmaa ja tema abilised

Emadepäeva kontserdi väga hea ettevalmistamise eest - õpetajad Irena Sink, Merje Mardi, Viire Pors, Marina Mäetalu, Maie Uustulnd, Ruta Kelt, Margit Mägi, Alli Kallaste, Riina Oeselg, Mari Ausmees ja Tiiu Haavik. Tänud kontserdi läbiviimise eest ka Diana Õunale ja Andreas Noorele

Õpilaste üleriigiliste loodusteaduslike võistlustööde suurepärase juhendamise eest - Inge vahter ja Mart Mölder

Õpilaste suurepärase ettevalmistamise eest esmaabivõistlusteks - Marianne Starikova

TUNNUSTUS ÕPILASTE TEADUSTÖÖDE RIIKLIKUL KONKURSIL

Nädal tagasi jõudis meie kooli koopia haridus- ja teadusministri Mailis Repsi käskkirjast, mis kinnitab 2006. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi ARCHIMEDES tulemused. Gümnaasiumiastmes kinnitati I preemia vääriliseks meie kooli noormehe Martin Siltsi uurimistöö “Emakala viljakus ja embrüönaalne suremus”. Nii martinile kui juhendajatele (Mart Mölder ja Inge Vahter) eraldati rahaline preemia ning Martin esindab Eestit Euroopa Liidu Noorte Teadlaste Konkursil Stockholmis.

GLOBE vabariiklikul keskkonnaalaste uurimistööde konkursil (tööd kanti žüriile ette 4.–5. mail) saavutati järgmised kohad: Kaisa Papp — I, Liisa Saaremäel ja Annika Soom — II–III ja Signe Toom — II–III.

TEATEID

Esmaspäeval, 8. mail toimus GO-SPAs SÜG-i metoo­dikanõukogu vastuvõtt meie kooli õppevahendite konkursil tulemusrikkalt osalenud õpetajatele. Õpetajad said preemiaks väärtuslikke vahendeid, mis võimaldavad edaspidi tunde veelgi rohkem mitmekesistada.

Õpetajad Mart Mölder ja Ruta Kelt koos kahe õpilasega osalesid 8. mail Laugu metsavahitalus metsapäeval: vaatasid, kuulasid, istutasid ja punusid.

16.–20. maini viibivad meie kooli õpilased Maris Mägi, Marta Mägi, Häli Välja ja Alo Lätt külaskäigul Vaskivuori koolis Soomes ja osalevad noorte tulevikutalgutel Interreg III, kus arutatakse Eesti ja Soome koostöövõimalusi 2025. aastani.

PÕHIKOOLI MÄLUMÄNG 2005/2006

KLASS
I VOOR
II VOOR
III VOOR
5A
13 p
-
13 p
5B
-
15 p
9 p
6A
-
11 p
10 p
6B
11 p
-
9 p
7A
17 p
17 p
12 p
7B
12 p
12 p
15 p
8A
13 p
12 p
11 p
8B
15 p
9 p
14 p
9A
14 p
15 p
13 p
9B
14 p
8 p
11 p
KLASS
IV VOOR
KOKKU
KOHT
5A
7 p
33 p
7.
5B
8 p
32 p
8.
6A
7 p
28 p
9.
6B
-
20 p
10.
7A
13 p
59 p
I
7B
11 p
50 p
4.–5.
8A
14 p
50 p
4.–5.
8B
16 p
54 p
III
9A
16 p
58 p
II
9B
12 p
45 p
6.

LAULUVÕISTLUS KURESSTAAR

Pühapäeval, 7. mail toimus Kuressaare Linnateatris Kuressaare linna väikeste laste (3–11-aastaste) lauluvõistlus KuresStaar 2006, mille korraldajaks oli KG huvikool INSPIRA.

Esmakordselt ei jagatud välja auhinnalisi kohti, küll aga said kõik lapsed kingitusi ning publik valis välja ka oma lemmikud. Meie koolist olid tublid laululapsed: Maigret Mõru (1A), Maria Pihlak (2A), Lizett Kaare (1A), Miikael Trave (4B), Kärt Männa (4A), Taavi Aeg (4A), Tanel Aeg (4A) ja Maria Aarnis (3B).

Mari ja Riina

ESMAABIVÕISTLUSED

Laupäeval, 13. mail 2006. a. toimusid Saare maakonna koolidevahelised esmaabivõistlused Kuressaare Gümnaasiumi juures Tervisepargis. Esmaabi tuli anda seitsmes kontrollpunktis. Raskemaks osutus alkoholi-narkojoobes kannatanule abi osutamine.

5. klassi tüdrukutel oli vaja banaanile kondoom peale tõmmata, aga banaan läks õnnetuseks pooleks... Olid nii ,,mädad” nagu tüdrukud mainisid.

Tulemused olid järgmised:
I koht ja karikas: 5. klassi võistkonnale

Marliis Rettau — juht
Grete Kesküla
Marta Liisa Koit
Karmen Ainsalu
Bäbby Täht
Pillerin Arge

I koht ja karikas: 8B klassi võistkonnale

Dagmar Reinumägi — juht
Liina Malk
Kaja Pulk
Siiri- Liis Metsmaa
Annika Soom
Liis Aru

II koht 9B klassi võistkonnale

Lagle Sammelsaar — juht
Annika Hansalu
Eliis Ait
Kaili Arnus
Ann Talistu
Kristi Sepp

OLITE KÕIK ,, SUPER” HEAD! SUUR TÄNU !

Marianne — kooli meditsiiniõde

FOTOKONKURSS

Saaremaa Ühisgümnaasium kuulutab välja 14. septembrini 2006 kestva õpilaste fotokonkursi "Inimene ja loodus". Eelkõige ootame teie eredaid kaadreid suvepuhkusest ning suvistest tegutsemistest. Parimatest piltidest koostatakse fotogalerii kooli koduleheküljel. Töid hinnatakse ühes kategoorias ning parimaid fotograafe premeeritakse mahlakate auhindadega.

Tingimused:
   -
Konkurss toimub ühes vanusegrupis.
    -  Iga osaleja võib esitada üksikfotosid ning seeriaid (ühes seerias maksimaalselt 4 pilti).        Osaleja peab olema kõik fotod ise pildistanud.
    -  Esitada võib nii värvilisi kui mustvalgeid, nii paber- kui digifotosid. Esitada ei või fotomontaaže.     -  Konkursitööd peavad olema varustatud järgmiste andmetega:
          1. Foto allkiri
          2. Autori ees- ja perekonnanimi ning klass
    -  Digifotod:
           - lubatud formaadid on jpg ja tif, maksimumsuurus 2500 x 2000 pikslit
           - digifotosid saab esitada mailile (foto06@syg.edu.ee) või tuua huvijuhile.
    -  Paberfotod:
           - lubatud maksimaalne formaat on 15 x 20 cm
           - paberfotod tuua kooli huvijuhile. Palume märkida ümbrikule märgusõna “Fotokonkurss06”,               ümbrikusse panna leht nõutud andmetega, iga foto pöördele märkida pliiatsiga autori nimi               ja vanus
           - konkursil osalevad fotod, mis on laekunud hiljemalt 14. septembril 2006
    -  Fotode hindamisel võetakse eelkõige arvesse oskust tabada huvitavaid momente, detaile ja        meeleolusid.
    -  Osaleja annab fotot või fotosid konkursile esitades korraldajale õiguse fotosid tasuta         kasutada: avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel. Korraldaja ei tagasta esitatud         fotosid.
    -  Korraldajal on õigus keelduda mittesobivate piltide avaldamisest.

Soovi korral täpsem informatsioon huvijuhtidelt.

METOODIKANÕUKOGU SÕIDUST PEALINNA

Metoodikanõukogu oli reedel, 13. mail külas Tallinna Rocca Al Mare koolis ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendõppekeskuses.
Sõidu eesmärgiks oli tutvumine Rocca Al Mare metoodilise tööga, töökorralduserga üldse, Tallinna Ülikooli Avatud Ülikoolis eelkõige smart tahvli kasutamisega ja lõputööde ettevalmistamisega. Rocca Al Mares kohtusime kooli õppeala direktori Olavi Otepaluga.
Rocca Al Mare Kooli missiooniks on toetada maailma paremaks muutvaid unistusi ja nende teostamist.
Mida selle missiooni täitmiseks praktiliselt tehakse:

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendõppekesku­ses tutvusid metoodikanõukogu liikmed nn Smart tahvliga. Tegemist on puutetundliku valge klassitahvliga, millele projekteeritakse arvutiekraani pilt. Sõrme või spetsiaalse pulgakese abil saab tahvlil töötada sarnaselt arvutihiirega ja isegi kirjutada.
Teiseks tutvuti sellega, kuidas toimub täiendõppe­keskuses haridustöötajate poolt tehtavate uurimis­tööde juhendamine ja kaitsmine.

I. Peil ja L. Liivamägi

SÜG-i KLASSIDEVAHELINE JALGPALLITURNIIR

Põhikooli poisid

5.-6. klass

1. 6B — Stenver Matt, Hardi Kiviselg, Karl-Oskar Villsaar, Jürgen Ots, Andreas Hõlpus, Laur                  Vatsfeld, Sander Lember
2. 6A — Rasmus Berens, Theorwald Eirik Kaljo, Erkki Liiv, Rene Marthin Parbus, Karl Märten                 Käesel, Paul Kirspuu, Indrek Kabel
3. 5A — Joonas Jõgi, Kert Siiner, Artur Loorpuu, Romeo Siibak, Henri Äär
4. 5B — Erki Tasane, Mikk Rang, Rainer Pihlas, Kalle Kiik, Joonas Põld, Karl-August Roost

7.-9. klass

1. 9B I — Karl Keerberg, Priit Häng, Edvin Tšedreki, Hillar Lõbus, Karel Tasane
2. 7B   — Henri Allik, Tauri Arnus, Mihkel Lember, Oliver Mõru, Artur Rihvk, Oliver Õunaid
3. 9A   — Johannes Tõhk, Taavi Tiitsaar, Kenno Kirspuu, Mario Truu, Urmet Anupõld, Robert Valge,                   Sander Sooäär, John Õun, Riho Arva
4. 9B II — Mihkel Mölder, Rauno Aus, Reimo Paivel, Jörgen Liik, Priit Ruga, Silver Ool, Raul Silem,                     Kristo Küdorf
5. 8B — Enar Ool, Hurmet Heinmaa, Mark Gortfelder, Priit Järveots, Enriko Laanemäe, Tanel Ting,                 Henry Kahver, Gert Kuldsaar
6. 7A I — Kristjan Lukk, Joonas Tilk, Ott Aljas, Jörgen Matt, Kunnar Kokk
7 . 8A I — Hindrek Pulk, Martin Tamm, Miko Pupart, Henri Viik, Kalju Saar, Taavi Turk
8. 8A II — Mart Varik, Matis Kalaus, Raigo Rätsep, Mart Õunpuu, Kleron Kiirend, Taavi Vipp
9. 7A II — Raigo Käen, Fred Peetersoo, Karel Reisko, Joonas Aavik, Andres Viljakainen

Peakorraldaja: Miko Pupart

Kokkuvõtted: Kaarel Väer

JUKUJUTUD

Juku läheb oma sõbra Karlaga mööda teed. Äkki näeb — üks käsi vedeleb maas. Lähevad edasi — teine käsi. Natukese aja pärast leiavad nad ka jala, teise jala, keha ja lõpuks pea. „Oi, see on ju Buratino!“ hüüab Juku. „Ega temaga ometi midagi juhtunud ei ole!“

Koolis räägakse söögipalvest. Järsku teatab Juku: „Minu isa luges eile sihukese söögipalve: „Issand Jumal, kas see on tõesti kotlet?!“

Juku palub isa: „Issi, issi, tahan trummi!“ „Kuid sa hakkad ju siis minu töötamist segama,“ vastab isa. „Ei, isa! Ma löön trummi ainult siis kui sa magad.“

Õpetaja tuleb klassi ja ütleb: “Tõusku püsti need, kes arvavad, et nad on lollid!“ Pika vaikuse järel tõuseb Juku püsti. Õpetaja imestab:”Miks sa püsti tõusid?” Juku vastab naerust puksudes: ”Sellepärast, et mul oli hale vaadata, kuidas teie üksipäini seisate!”

”Veel on inimese elus väga suur tähtsus,” seletab õpetaja. “Kas sina, Juku, oskad meile öelda, milles see tähtsus seisneb?” “Kui vett poleks olemas, siis ei saaks me ujuma õppida ja upuksime ära!” vastab Juku.

“Juku, miks sa töövihikusse oma isa foto oled kleepinud?” “Õpetaja, aga te ise ütlesite, et tahaksite näha seda kõlupead, kes mu kodutööd valmis teeb!”

Juku küsib isalt: “Isa, kes on hulgus?” “See on sama mis turist, “seletab isa,” ainult tal ei ole raha.”

”Juku!“pahandab ema pojaga. “Hommikul oli kapis kaks kooki, kuid nüüd on ainult üks. Kuidas sa seda seletad?” “Ma ei tea,“vastab Juku kurvalt. “Küllap oli nii pime, et ma teist ei näinud.“

Arst istub Juku voodile ja küsib: „Noh, Juku, mis sul valutab?“ „See jalg, millel istute!“ ütleb Juku.

„Vaata, Juku,“ räägib vanaisa, „Selle puu istutasin 10-aastasena.” „Oi, vanaisa! Kuidas sa jaksasid sellist suurt tammejurakat tassida?“

Juku küsib oma emalt: „Millal ma sündisin? “ Ema vastab: „13. aprill 1996. aastal. “ Juku vastab: „Mõelda kui vahva, täpselt oma sünnipäeval! “

Juku lööb oma muinasjuturaamatu kinni ja küsib isalt: „Isa, kas kuningad on head või halvad?” „See oleneb olukorrast,” vastab isa, „aga ässad on neist alati paremad.”

Tuleb Juku kaunil sügispäeval koju ja ema küsima: „No mis te täna koolis tegite?” Juku vastu: „Keemias tegime katseid...” Ema: Ja mida homme koolis tehakse?” Juku: „Millises koolis????”