SÜG-Press

10. aprill 2006

Number 128

Sel nädalal,
10. aprill – 16. aprill

E, 10.04  09.50    Tänuhommik aulas
T, 11.04  11.00     Sihtasutuse juhatuse koosolek
K, 12.04  14.00     Direktsiooni koosolek ruumis 109
                15.00     Metoodikanõukogu koosolek
                19.30     Korvpalli Tähtede Mäng
N, 13.04 13.00     Klaverijutud algklassidele
                16.00     Lauamängude turniir

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 11.04    Mia Rand    Küsitlustest
K, 12.04    Reet Igav    Ajaleht koolitunnis
N, 13.04                        Direktsiooni info

Rita Ilvest ja Sirje Kreismani — õpilaste väga hea ettevalmistamise eest Liivide luulekonkursiks.
Rita Ilvest — õpilaste hea ettevalmistuse eest üleriigiliseks teatrifestivaliks.
Juno Jalakat — õpilaste väga hea ettevalmistamise eest maakonna malevõistluseks.
Inge Vahterit, Mart Möldrit ja Kunnar Sinki — õpilaste suurepärase ettevalmistamise eest üleriigiliseks keskkonna-alaste uurimistööde konkursiks.
Liis Ojasaart — õpilaste hea ettevalmistamise eest koolitantsu festivaliks.
Vaskivuori kooli õpilasesinduse vastuvõtmise ning huvitava programmi läbiviimise eest — õpetajaid Leili Poopuu, Urmas Kiil, Maie Uustulnd, Linda Liivamägi, Indrek Peil, majandusjuhatajat Aado Haandit, SYGla personali ja õpilaskodu perenaisi, infojuht Toomas Kaske ja sekretär Stella Hommikut. Tänud õpetajatele Anne Teigamäele, Merike Kuldsaarele, Arne Loorpuule, Marek Schapelile, Elle Tasale, Ljuba Pajule, Laine Tubile ja Reet Lullale, et nõustusite külalisi oma tundi vastu võtma.
Mari Ausmeest ja Riina Oeselga — õpilaste väga hea ettevalmistamise eest maakonna kultuuripäevadeks.

TEADE

Alates 3. aprillist õpetajate toas enam sekretäri ei ole. Vajadusel palume pöörduda Stella Hommiku poole, ruum 110 või helistada telefonil 452 4430.

TEATRIFESTIVALI KORRALDAJATELE

Kõik head inimesed, kes kandsid miniteatripäevadel rinnasilti “Korraldaja”, on ooodatud 17. aprillil kell 16 SYGlasse!
Rita


ÜLEMINEKUEKSAMID KEVADEL 2006

Kl
Aine
Aeg
Koht
Komisjon
3A Ik S 29.05
315
V. Priske, L. Truu
3B Ma S 26.05
210
R. Kelt, M. Uustulnd
4A Ik K 22.05
209
V. Priske, K. Aro
Vk K 26.05
209
M. Mägi, D. Õun
4B Lo S 23.05
206
A. Kallaste, SEss
Ma K 26.05
206
A. Kallaste, L. Tubi
5A Ek K 22.05
410
A. Seppel, V. Lõbus
Ik K 26.05
301
V. Priske, L. Ojasaar
305
M. Soomere, L. Liivamägi
5B Ek K 22.05
416
T. Haavik, L. Truu
Ma K 26.05
406
I. Sink, E. Petrov
6A Ek K 22.05
411
M. Pere, E. Pulk
Ik K,S 26.05
317
E. Tasa, L.Truu
6B Ik K,S 23.05
317
V. Priske, E. Tasa
Ma K 29.05
301
R. Kelt, R. Igav
7A Vk S 22.05
019
L. Paju, D. Õun
Bi S 26.05
220
I. Vahter, M. Mölder
Ma K 29.05
406
E. Petrov, K. Sink
7B Bi S 22.05
220
I. Vahter, M. Mölder
Vk S 25.05
019
L.Paju, D. Õun
Ma K 29.05
409
D. Õun, L. Tubi
8A Aj S 22.05
301
M. Oopkaup, T. Lest
Ik S 25.05
220
L. Ojasaar, L. Truu
Fü K 29.05
138
A. Loorpuu, V. Lõbus
8B Ma S 22.05
406
E. Petrov, M. Schapel
Aj S 25.05
301
M. Oopkaup, L. Poopuu
Fü K 29.05
138,320
I. Peil, V. Paju
10A Aj K 22.05
310
L. Poopuu, Ü. Mägi
Arv A 25.05
401
K. Sink, I. Peil
Ma K 29.05
407
M. Oopkaup, M.Ausmees
10B Aj K 22.05
305
L. Tubi, R. Oeselg
Arv A 25.05
401
K. Sink, I. Peil
Ma K 29.05
411
S. Ess, M. Pere
10C Arv A 19.05
401
K. Sink, I. Peil
Aj K 22.05
138
M. Ausmees, S. Ess
Ma K 26.05
138
V. Aro, M. Schapel
Ma S 29.05
410
V. Aro, M. Schapel
11A Ik K 15.05
138
R. Lulla, R. Mustis
Ki S 22.05
409
R. Igav, L. Liivamägi
Valikud:
Ge K 18.05
138
M.Kuldsaar, A.Teigamägi
Bi K 18.05
138
M. Mölder, A. Teigamägi
Sk K 18.05
304
E. Pulk, M. Pere
Ek K 25.05
411
R.Igav, A. Seppel
Ma K 29.05
411
E. Pulk, M. Mölder
11B Bi K,S 15.05
220
M. Mölder, I. Vahter
Ki S 22.05
413
S. Kreisman, A. Seppel
Valikud:
Ge K 18.05
138
M.Kuldsaar, A.Teigamägi
Sk K 18.05
304
E.Pulk, M. Pere
Vk K 18.05
304
E. Pulk, R. Oeselg, L. Tubi
Aj K 25.05
310
E. Pulk, M. Pere
Ik K 25.05
320
M. Soomere, R. Lulla
Ma K 29.05
413
S. Kreisman,R. Mustis
416
Ü. Mägi, M. Rand
Ik K 29.05
307
Soomere, Lulla
11C Fü K 15.05
320
A. Loorpuu, I. Peil
Ki S 22.05
411
R. Ilves, M. Rand
Valikud:
Ke K 18.05
138
A.Teigamägi, M.Kuldsaar
Ge K 18.05
138
M.Kuldsaar, A.Teigamägi
Ik K 25.05
317
E. Tasa, V. Priske
Ma K 29.05
310
A. Teigamägi, I. Vahter
Ek K 29.05
410
R. Ilves, A. Seppel

KOOLITANTSU FESTIVALIL PÄRNUS

26. märtsil osales 8A klassi tantsugrupp piirkondlikul Koolitantsu festivalil Pärnus. Ja kuigi 7.–9. klasside showtantsu arvestuses finaalkohta ei saavutatud, ei esinetud kindlasti mitte viletsalt. Au ja kiitus tehtud töö eest nende kolme (ja viimase) aasta jooksul teile: Kristi Aedma, Maret Ansperi, Kalli Kakkum, Tiiu Kallaste, Mari Männa, Liisi Räim, Lilli Sepp, Annemarie Randla, Kätlin Taimsaar, Sigrid Turja, Kaisa Vaher, Madli Vilsar ja Helena Vokk!

Küll aga pääses 29. ja 30. aprillil toimuvale finaal­võistlusele 7.–9. kl. Vabatantsu arvestuses KG Huvi­kooli Inspira tantsurühm, kuhu kuuluvad ka kaks meie kooli õpilast — Kadri Pulk ja Annika Soom 8B klas­sist. Palju õnne ja meeldejäävat reisi Jõhvi!
Õpetaja Liis

TÄHTEDE MÄNG 2006

Eelmisel nädalal hääletasid gümnaasiumiklassid endi seast pallivõlureid, kes mängivad suurel meelelahu­tuslikul korvpallishowl „Tähtede Mäng 2006”.

logo

Järgnevalt toome ära hääletuse 25 populaarsemat mängijat, kellest esimesel 16-l on mängimine sel kolmapäevasel õhtul kindlustatud. Juurde võiks lisada, et absoluutselt KÕIK mängijaid said meie gümnaasiumiõpilaste käest hääli!
1.  Mikko Laugen 145         14. Mikk Tasa      55
2.  Mario Paiste   129         15. Andre Paiste   50
3.  Kaarel Väer     117         16. Martin Kask    47
4.  Allar Raamat   107         —————————
5.  Karel Kesküla  105       17. M. Tootmaa   46
6.  Kaur Väer        97           18. Mehis Vipp     43
7.  Taavi Tõnus   86           19. Karl Valge       39
8.  Siim Hiie         73           20. Madis Tasa      38
9.  Herkki Leemet   70        21. Kaarel Teras    37
10. Martin Lember   68       22. Raido Soom   37
11. Toomas Seppel  63     23. Mart Tasa        36
12. Mikk Saarela 60            24. Karli Kasin       31
13. K. Kruusmägi 56           25. Mikk Pavelson 29
Hääletustulemuste põhjal mängivad küsitluse 16 paremat järgnevalt: hääletuse paaritud arvud (võistkond A) paarisarvude (võistkond B) vastu. Kuna 13. tulemuse saanud Kaarel Kruusmägi seilab hetkel mööda maailmameresid, muutub alates temast järjekord ning lisandub hääletuse 17. mängija — Mikk Tasa ja Martin Kask mängivad paaritute eest ning A. Paiste ja M. Tootmaa paarisnumbrite eest.

Võistkond A: Mikko Laugen, Kaarel Väer, Karel Kesküla, Taavi Tõnus, Herkki Leemet, Toomas Seppel, Mikk Tasa ja Martin Kask. Treenerina astub võistlustulle Diana Õun.

Võistkond B: Mario Paiste, Allar Raamat, Kaur Väer, Siim Hiie, Martin Lember, Mikk Saarela, Andre Paiste ja Märten Tootmaa. Võistkonna treeneriks Mari Ausmees.

Väga tähtis: Võistkonna A liikmed peavad mänguks selga panema valge ning võistkonna B liikmed musta särgi!

Mis muud, kui jääb üle vaid oodata efektseid korve väljakul ning tulihingelisi kaasaelajaid väljaku kõrval — seda show-korvpalli õhtut lihtsalt peab nägema!
Kaarel Väer

FILMI JA TEATRIT!

Reede hommikul startis Krevera oma täies koosluses Rakvere poole, et võtta osa Filmi- ja Teatrifestivalist. Tegemist oli Eesti kooliteatrite vabariikliku konkur­siga, mis sel aastal oli ühendatud Rakveres teist aastat toimuva filmiüritusega Propaganda.

Hommikul uksest välja astudes tabas meid “meeldiv” üllatus paari cm paksuse lumekihi näol. Südant­soojendav. Arvamine, et “küll mandril on parem ilm”, osutus naiivseks lootuseks. Kui meil siin oli hommi­kul lihtsalt lumi maas, siis Rakverre jõudes ootas meid ees tuul ja vihm. Teisel ja kolmandal päeval aga oli väljas suisa kevad. Kogu üritus algas rongkäiguga, milles filmi- ja teatritegijad pidid marssima ööbimis­koha, Rakvere Reaalgümnaasiumi juurest Teatrisse, kus toimusid etendused ja filmide vaatamine.

Avamine oli meeldejääv vaatemäng, mis algas kolme teatrivaimu kiikedel laskumisega laest lavale ja kul­mineerus võimsa teatrit ja filmi ühendava lavastusega, kus oligi päris näitlejad kokku pandud taustaks oleva audiovisuaalse ülesvõttega. Üritus sai kohe alguses hea hoo sisse. Kogu korralduslik ja kunstiline pool rabasid oma spontaansusega. Tundus, et kõik olid hästi vabad, samas paistis kõik viimse detailini läbi mõeldud ja paigas olevat. Ainuke asi, millest mul ja paljudel teistel kahju oli, oli paratamatus, et filmide ja etenduste graafikud jooksid kokku ning kahes kohas korraga olla ei õnnestu nii või teisiti, seepärast tuli vahepeal langetada valikuid. Tegevust jätkus kõigile. Kes parasjagu ei tahtnud etendusi vaadata, võis minna vaatama noorte enda tehtud filme või siis nautida kevadise Rakvere ilusid ja võlusid.

Esimesel öösel toimus öökino. Aulasse sisse astudes võis näha põrandat kaetud patjadega ning nende otsas lamavaid filmilisi — kes tukkus, kes ajas vaikselt juttu ja kes vaatas süvenenult ekraanil jooksvat.

Meie etendus oli esimese päeva eelviimane etendus. Harjumatu oli esineda päris teatrilaval, mis on võrreldes oma kooli lavaga kordades suurem.

Teine päev möödus etendusi ja filme vaadates. Päeval õnnestus mul viibida ka n-ö loengus, kus rääkis Ilmar Raag filminduse õppimisest Eestis ja välismaal, selle eesmärkidest, kasuteguritest, väljavaadetest ja rahas­tamisest. Ta läks küll tund aega üle aja, aga hea on kuulata inimesi, kes teavad, mida nad teevad ja miks või mis eesmärgiga nad seda teevad. Õhtul oli koolis pidu ansambliga Ska Factory ja Rebecca Kontusega.

Viimane päev tõi endaga kaasa viimased etendused teatri ja kohapeal valminud filmide vaatamise ning hindamise kino poole pealt. Enne lõpetamist andis žürii vastukaja kolme päeva etenduste kohta.

Lõpetamine algas Eesti ühe esi-vokaalgrupi Šeikid etteastega. Viis lauljat, kes laval võrdselt hästi laulsid, liikusid ja jõudsid publikuni. Üritus lõppes alguses laest alla laskunud teatrivaimude taas kiigele istumise ja lakke tõusmisega.

Siinkohal tänaksin kõiki korraldajaid, Ritat ning meiega koos olnud Dianat, Triinot, Reeta ja loomu­likult kõiki kreverlasi meeldejääva kolme päeva eest.

Aitäh!

Tulemused:
Grand Prix: Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium “Lavakava A. Tšehhovi ja  vene romansside ainetel”
Laureaat: Tln 32. Kk. Tunderakk “Valentinipäev”
Laureaat: Rakvere Gümnaasiumi TA “Tosinakesi”

Leana Vapper

LIIVIDE LUULEKONKURSIL

Viiendal aprillil toimus meie koolis maakonna vendade Liivide luulekonkurss. Žüriisse kuulusid Saare Maavalitsuse esindaja Valve Heiberg, Saaremaa Rahvateatri juht Tiina Luks, lavastaja Tõnis Kipper, Krevera vilistlane Vaido Luks ja Viljandi Ugala näitleja Ott Aardam.

Meie kooli õpilastest osalesid Kreisisest Olesja Peljuh, Martin Tishler, Silver Saaremäel (ERIPREE­MIA), Mai Jõgi (ERIPREEMIA), Priidu Aardam (ERIPREEMIA), Erle Uus (LAUREAAT); Kreput­lastest Maret Ansperi, Reet Sillavee (LAUREAAT) ja Liisa Saaremäel (PÕHIKOOLI PARIM ja GRAND PRIX). Suur tänu tubli esinemise eest!

Rita

SÜG VÕITIS MALEKARIKA

Laupäeval, 8. aprillil Kuressaare Põhikoolide võistkond­likel karikavõistlustel males oli võidukas SÜG-i võist­kond Muhu ja Valjala Põhikooli ees. Võidukas võistkon­nas mängisid Taavi Tiitsaar, Lagle Sammelsaar, Kaja Pukk, Ken-Erki Kermik.
Kiitus Juno Jalakale!

KUTSE REISILE 28.-30. aprillini veedavad 8A kl. õpilased meeldivalt aega Ida-Virumaad külasta­des. Meie bussis on veel vabu kohti. Käime Kuremäe kloostris, Ontikal, Valaste joal, Toila oru lossipargis, Narva kind­luses, Ahtme kaevanduses, tõenäoliselt külastame ka Jõhvi kontserdimaja, kus samal nädalavahetusel toimub Koolitants 2006 finaalvõistlus. Ööbime Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasiumis. Sõit edasi-tagasi maksab 450.- Kr Täiendav informatsioon 8A klassi õpilastelt ja klassi­juhatajalt.

ÜLERIIGILINE KESKKONNA-ALASTE UURIMISTÖÖDE KONKURSS

Möödunud nädalal 6.–7. aprillil toimunud konkursile laekus 28 tööd 33 autorilt 18 koolist. Võistlus oli äärmiselt pingeline, sest häid töid oli palju. Hindamisel arvestati kirjalikult vormistatud uurimis­tööd ja töö põhjal koostatud stendiettekannet koos žürii küsimustele vastamisega. Esmakordselt olid kõik tööd jaotatud vaid kahte vanuseastmesse: gümnaa­sium ja põhikool. Seetõttu oli eriti pingeline põhikooli konkurss, sest omavahel võistles palju erinevatesse klassidesse (5–9) kuuluvaid õpilasi

Meie tööd ja tulemused:
Gümnaasium:
Enel Estorn ja Elen Kontkar 12B “Liblikate arvukus Saaremaa loodealal” — I koht;
Martin Silts 12B “Emakala Viljakus ja embrüaalne surevus” — eripreemia originaalse ja žüriile uusi teadmisi andva töö eest — sisuliselt 6. koht;
Põhikool:
Annika Soom 8B ja Liisa Saaremäel 7A ”Veekogude puhastamise toimest hapnikurežiimile” — I–II koht;
Kaisa Papp 7A “Hariliku kopra bioloogiast ja levikust Saare maakonnas” — III koht
Signe Toom 7B “Sõnnikumardikate bioloogiast ja nende esinemisest tava- ja mahepõllumajanduses” — 5. koht

Tänu Kunnar Singile abi eest!
Juhendajad Inge Vahter ja Mart Mölder

MEIE SÕPRUSKOOL VASKIVUORI LUKIO

...viibis külaskäigul Saaremaal k. a. 6.-9. aprillini.17 aastat tagasi sõlmitud sõprussuhted tolleaegse Vaskivuori õpetaja Irma Nirvi-Suurose ja meie direktori Viljar Aro ning klassivälise töö juhi Kaie Rõõmu vahel on saanud sisse uue hoo. Irma tütar Riikka Nirvi töötab praegu Vaskivuoris õpetajana ning koos õpetaja Mikko Seppäneniga korraldasid nad oma õpilastele EL programmi raames tutvumiskäigu Kuressaarde. Eesmärgiks oli saada rohkem teavet EL eri maades toimuvast ja eestlaste seisukohtadest EL suhtes. Seitsmenda aprilli hommikupoolikul korralda­sime kahe kooli ühiskonverentsi. Aitäh õpetajatele Urmas Kiilile ja Leili Poopuule, kes aitasid õpilastel uurimistöid ja ettekandeid teha! Kristina Herman rääkis EL rahastatud programmidest Saaremaal ja erinevatest fondidest saadud rahasummadest ning sellest, kuidas ja kuhu neid rahasid on kasutatud. Marie Saarkoppel tutvustas abiturientide osalemist 2005. a. kohalike omavalit suste valimisel.

Suured tänud 10B ja 10C klassile heaks publikuks olemise eest! Konverentsi teine pool oli rühmatöö­deks, kus noored omavahel arutasid erinevate koolide õppesüsteeme, õpilaste igapäevast elu ja tuleviku­võimalusi õppimiseks omal maal või välismaal. Rühmatööde juhtidele suur aitäh, samuti tänud kõigile rühmaliikmetele avatuse ja pealehakkamise eest! Kui meil alguses oli õpetajate Riikka ja Mikkoga vähe ebalust, et ei tea, kuidas rühmatööd sujuma hakkavad, siis juba mõne minuti pärast teid kõiki jutuhoos nähes kadus igasugune kõhklus. Konverentsi lõpuks esitasid Vaskivuori õpilased omatehtud videofilmi nende kooli õpilaste suhtumisest EL küsimustesse. See oli kõike­hõlmav, väga asjalik ja humoorikas, kui vaid meenutada EL spetsialist Riikkat, finantsjuhti Danit, või saatejuhte, või esitatud tabel-anagramme küsimus­te tulemustest...

Sama päeva õhtupoolikul käisid Soome noored tutvumisreisil Kaali meteoriidijärvel, Karja kirikus ja Angla tuulikute juures. Leisi KK-s toimunud Saaremaa Koolinoorte Kultuuripäevadest saime ka pisut osa. Õhtu sisustasid meiepoolsed vastuvõtjad.

Laupäeval alustasime koostööd EL programmi Interreg III raames. Tööd korraldas õpetaja Mikko Seppänen. Interreg III on EL hõlmav programm, mõeldud noortele, ja põhiküsimuseks on, missugu­sena tahavad noored EL maade koostööd aastal 2025. Meie koolist osalevad programmis 10C klassist Häli Välja, Maris Mägi, Marta Mägi ja Alo Lätt, kes lähevad oma seisukohti ja nägemusi tutvustama 17.–20. mail Helsingis ja Turus toimuvale Lõuna-Soome ja Eesti konverentsile. Esmalt arutasime üksikisiku seisukohti, siis koos paarilisega, ja siis koos suuremate rühmadega. Töö tulemuseks meie ühine nägemus: mis on EL positiivset, mis negatiivset 2025. a. Eesti-Soome suhetes. SÜG ja Vaskivuori lukio esitavad selle sõpruskoolide koostöö ja ühisnägemuse Interregil. Pealelõunal käisid külalised linnusega tutvumas. Tänud õpetaja Maie Uustulndile selle ekskursiooni eest!

Pühapäev oli juba lahkumispäev. Aitäh teile, Riikka, Pauliina, Jenna, Janette, Janne, Jussi ja Dani, õpetajad Riika ja Mikko, et meile külla tulite!

Siinkohal täname veel ka Kaie Rõõm-Laanetit ja Kalle Laanetit erilise abi eest meie külaliste vastu­võtmisel!

Sõprus sai talveunest üles äratatud, loodame, et kevadpäike hakkab seda nii palju soojendama, et esimesi vilju juba eeloleval sügisel maitsta saab!
Koolitusjuht Sirje Ess