SÜG-Press

3. aprill 2006

Number 127

Sel nädalal,
3. aprill – 9. aprill

E, 03.04   9.50    Tänuhommik aulas
                10.45    Klassivanemate koosolekud
                               Külas on Pärnu maakonna matemaatikaõpetajad
T, 04.04  11.00    Sihtasutuse juhatuse koosolek
                16.00    Õpilasesinduse koosolek
K, 05.04  14.00    Direktsiooni koosolek
                 15.00    Juhtkonna koosolek
                 20.00    Korvpallivõistluse gümnaasumi noormeeste mäng 10C I — 11B
N, 06.04  16.00    Põhikooli mälumängu III voor
R-L, 7.-8. 04         Koolinoorte kultuuripäevad Leisis

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 04.04  Liina Truu    Iseloomustuse kirjutamisest
K, 29.03  Liina Truu    Nõukogude kool ja õpilane
N, 30.03                       Direktsiooni info

Juhtkond tänab

Tiiu Haavikut ja õpilasesindust — meeleoluka MISS GRAATSIA läbiviimise eest.
Õpilasi Timo Müür, Kaarel Väer, Kaarel Kruusmägi ja Mart Rannastu tubli esinemise eest spordiviktoriinil Bumerang
Marek Schapelit — õpilaste hea ettevalmistuse eest vabariiklikuks matemaatikaolümpiaadiks
Eelkooli õpetajaid: I. Sink, M. Mardi, V. Pors, M. Mäetalu, M. Uustulnd, R. Kelt, M. Mägi, A. Kallaste, K. Sink — koolieelikutele meeldejäävate koolitundide andmise eest.
Eelkooli lektoreid: V. Aro, M. Uustulnd, M. Starikova, M. Metsmaa, M. Rand, M. Mägi, A. Kallaste, I. Sink, R. Ilves, M. Mäetalu, M. Roos, R. Kelt, Ü. Mägi, E. Tasa — huvitavate loengute eest lastevanematele. Aitäh I. Singile vanemate loengusarja koordineerimise eest!
Tänud eelkooli lõpetamise kontserdi eest — Vauri Priske, Liina Truu, Merje Mardi, Riina Oeselg.
Jukukooli õpetajaid: L. Ojasaar, E. Pulk, M. Pere, L. Paju, L. Tubi, K. Aro, K. Randmaa, R. Ilves, S. Kreismann, L. Poopuu, Ü. Mägi, A. Jung, A. Ausmees, M. Mölder, I. Peil, A. Loorpuu, K. Sink — Jukudele tundide andmise eest!
Triino Lest, Diana Õun ja õpilasesindus — jukudele meie kooli elu-olu tutvustamise eest.

GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMID

Eksam Aeg Ruum Eksamikomisjon
Esimees Liikmed
Kirjand 22.04
k 9.30
k. 09.30 138 Linda Liivamägi E. Laanemäe, M. Schapel, E. Pulk
13.00 L. Paju, L. Tubi
09.30 220 M. Kuldsaar, L. Poopuu
13.00 Mari Ausmees, R. Oeselg
09.30 411 K. Sink T. Haavik
13.00 Ü. Mägi, V. Lõbus
09.30 410 S.Ess, A.Teigamägi
13.00 D. Õun, T. Lest
Matemaatika 02.05
k. 10.00
406 Linda
Liivamägi
E. Petrov, R. Igav
407 M. Ausmees, Ilves
409 M. Schapel, I. Vahter
410 V.Priske, M. Rand
Inglise k. kirjalik 06.05
k. 10.00
406 Indrek
Peil
R. Mustis, K. Aro
407 R.Nelis, L.Ojasaar
409 Soomere, Priske
410 R. Lulla, U. Kiil
411 L. Truu, V. Paju
413 E. Tasa, E. Pulk
Inglise k. suuline 8.-12.05 Eriplaan
Ühiskonnaõpetus 15.05
k. 10.00
406 Linda Liivamägi Kiil, S. Kreisman
407 M. Pere, E. Pulk
409 Oopkaup, Oeselg
410 T. Lest, M. Rand
Saksa k. kirjalik 19.05
k. 10.00
KG-s E. Pulk
Saksa k. suuline 20. ja 22.05 Eriplaan
Ajalugu 24.05
k. 10.00
220 Linda Liivamägi L.Poopuu, A. Jung
Geograafia 29.05
k. 10.00
220 Linda  Liivamägi Kuldsaar, L.Paju
317 T.Lest, Laanemäe
Bioloogia 02.06
k. 10.00
220 Linda  Liivamägi M. Mölder,
I. Vahter
Keemia 06.06
k. 10.00
220 Linda Liivamägi A. Teigamägi,
D. Õun
Füüsika 09.06
k. 10.00
320 Linda Liivamägi I. Peil, A. Loorpuu

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID


Eksam
Aeg Ruum Eksamikomisjon
Esimees Liikmed
Eesti k. ja kirjandus 5.06 138 Aina Seppel M. Rand, R. Igav
220 S. Kreisman
Matemaa-tika 9.06 407 Marek Schapel A. Ausmees, I. Sink
409 E. Petrov, L. Tubi
410 R. Kelt, L. Paju
411 K. Sink, M. Pere
Valikeksamid:
Inglise k. kirjalik 14.06 410 Elle Tasa L. Truu, R. Lulla
411 Liis, Ruth, Vauri
Inglise k. suuline 15.06 315 L. Ojasaar,
R. Mustis, L. Truu
Bioloogia 14.06 220 Linda Liivamägi I.Vahter, M. Mölder
Keemia A. Teigamägi
Ajalugu M. Oopkaup
Geograafia M. Kuldsaar
Füüsika A. Loorpuu
Ühisk.-õp. 138 U. Kiil Oopkaup, M.Rand
NB!Üleminekueksamite plaan ilmub järgmises numbris!

SÜG-i spordimälumängurid taas võistlustules

Saaremaa Ühisgümnaasiumi spordimälumängurid esindasid uhkelt meie kooli Eesti Koolispordi Liidu spordiviktoriini „Bumerang” Lääne-Eesti piirkond­likus voorus. Jõukatsumine leidis aset 30. märtsil Pärnu Hansagümnaasiumi majas.

Võib tõdeda, et meil läks üle ootuste hästi — saavutasime 8 Lääne-Eesti gümnaasiumi konkurentsis kõrge teise koha. Loogiline mõtlemine ja omavahe­line arutlev küsimuste lahtirääkimine aitasid meid üsna palju. Oleme oma saavutuse üle väga õnnelikud ning heameelt teeb ka magus, ühepunktiline võit Kuressaare Gümnaasiumi üle.

Mälumängurid

Meeskond mõtiskles koosseisus: Timo Müür, Kaarel Väer, Kaarel Kruusmägi ja Mart Rannastu.
„Bumerangi” vabariiklik voor toimub aprillikuu lõpus taas mandrimaal. Kus täpsemalt, selgub lähiajal.
 Kaarel Väer

MISS GRAATSIA 2006 TULEMUSED

Kohustuslik kava

Põhikool

Gümnaasium

I-II

8A

40 p

I

10BC, 11C, 12AB

50p

I-II

9A I

40 p

II

12.a I,II,III

46p

III

6.-7.

38p

III

12.b

41p

Omaloominguline kava

Põhikool

Gümnaasium

I

6.-7.

47p

I

10BC, 11C, 12AB

50p

II-III

8A

42p

II

12AII

46p

II-III

9AI

42p

III

11C

43p

Showkava

Põhikool

Gümnaasium

I

8A

42p

I

12B

43p

II

9AI

37p

II

10AI

41p

III

8B

35p

 

Kohustuslik ja omaloominguline kava kokku

Põhikool

Gümnaasium

 

I

6.-7.

85p

I

10 BC,11C, 12AB

100p

II

8A

82p

II

12AII

92p

III

9AI

82P

III

12B

84p

Võimlemisvõistluse üldvõitja — 10 BC, 11C, 12AB
Parim kohustuslik kava — 10BC, 11C, 12AB
Parim omaloominguline kava — 10BC, 11C, 12AB
Parim showkava — 12B
Žürii eripreemia — 8A

MISS GRAATSIA 2006
Põhikool — Annemarie Randla 8A
Gümnaasium — Bret Kuldsaar 10C

I printsess 2006               II printsess 2006
PK — Kädi Ristkok 9A     PK — Liina Jasmin 7A
G — Liis Suluste 12B      G — Karin Õun 12A

Algklasside õpetajad ja juhtkond tänavad teid, kallid kolleegid:

V. Treiel, T. Lest, M. Pere, E. Rahnik, I. Peil, M. Ausmees, S. Kreismann, S. Hommik, L. Tubi, M. Mölder, K. Sink, E. Petrov, K. Aro, L. Truu, V. Priske — 29. märtsil algklasside õpilastele huvitava ja mit­mekülgse koolipäeva korraldamise eest.
Täname Kuressaare I Lastepäevakodu ja metoodikut Külli Poomi lasteaia õpetajate ja meie kooli algklasside õpetajate ühise metoodikapäeva korralda­mise eest!

EMOTSIOONID
MISS GRAATSIA KONKURSILT

Tiiu Haavik: „Sel aastal sai võimlemisvõistlus Miss Graatsia 18 aastat vanaks ja ka osalejaid on rohkem kui eelnevatel aastatel ehk siis 17 rühma ja 100 võimlejat, isegi poisse on kavades.
Juurde on tulnud veel ka õpetaja Aime Metsmaa õpilasi, mis on mulle meeldivaks üllatuseks.
Enne esinemisi pabistan natuke, kuid usun, et mu õpilased saavad väga hästi hakkama nagu alati, sest kohustuslikud kavad on neil iga juhul selged.“
Laura 10A: „Kardan! …tegelikult tahaks veel öelda, et see on kogu kevade parim üritus!“
Kaisa 10B: „Väga huvitavaid ja lahedaid kavasid on välja mõeldud. Tase on ikka natuke tõusnud. Eriti hea oli see, et esitused olid erinevad ja see pani kohe vaatama.“
Tibu 12B: „Hea, et mina seal ei esine. Naljakas on see, et igal aastal on sama muusika… lapsepõlv tuleb kohe meelde.“
Pille 10A: „Ei taha esineda!“
Kristina 7B: „Ma ei ole enne esinemist üldse närvis, sest olen harjunud. Eriti õnnelik olen ma meie rühma võitude pärast üleriigilisel võistlustel.“
Mihkel 9B: „Kavad on head ja mulle tundub, et tase on iga aastaga paremaks läinud.“
Kristi 10A: „Mõnusast lastepoest ostsime pallid endale… armas.“
Karl 12C: „Žüriil on väga raske töö, sest on palju häid esitusi. Ise olen esimest korda sel üritusel žüriis ja ise võimlemisega eriti kursis ei ole ja ei oska öelda, kas tase on tõusnud või mitte. See on hea ettevõtmine, sest siin saavad ennast teostada ka need neiud ja tüdrukud, kes tegelevad võimlemisega. Suured tänud Tiiu Haavikule, kes on kõiki nii hästi ette valmistanud.“

Ingel ja Jaanika

KOLM PILTI MISS GRAATSIA VÕIMLEMISVÕISTLUSELT

Põhikooli võimlejad
Põhikooli parim võimlemisrühm 6.-7. kl.

Kaheteiskümnendikud
Aerooblevad kaheteistkümnendikud

Soss-soss
Soss-soss-soss…

TÄHTEDE MÄNG 2006

SÜG-i gümnaasiumiklasside noormeeste korvpallishow
Aeg ja koht: Kolmapäeval, 12. aprillil 2006. a. algu­sega kell 19.30 SÜG-i võimlas.
Süsteem:

1. Tähtede Mäng — meelelahutuslik showkorvpall, kus pearõhk on rünnakul ja efektsetel pealtpanekutel.
Ürituse võistkondade koosseisud selguvad rahva­hääletuse tulemusel. Iga gümnaasiumiklassi õpilased valivad teiste klasside võistkondadest välja need mängijad, kes just nende meelest väärivad kohta Tähtede Mängul. Hääletus Tähtede Mängule toimub võistlusele eelneval nädalal kõikides gümnaasiumi-klassides. Mõlemasse võistkonda pääseb 8 inimest, võistkon­dade algnelikutesse kuuluvad rahvahääletuse 8 pare­mat. Ühe meeskonna moodustavad rahvahää­letusel 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. ja 15. koha saanud ning teise mees­konna 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14. ja 16. koha saanud mängijad. Hääletuse tulemused avalda­takse 11. aprilli SÜG-Pressis. Võistkondade treeneriteks on põhiturniiri kahe esimese klassi klassijuhatajad. Mängu lõppedes valitakse mängu MVP (parim mängija), arvestades visatud punkte, võetud lauapalle ja antud resultatiivseid sööte. Mängureegliteks on üldtuntud FIBA reeglid.

2. Kolmepunktivõistlus — eelvoor toimub vahetult enne mängu algust, kus sõelutakse viskajatest välja 2 parimat, kes 3. ja 4. veerandaja vaheajal otsustavad korraga visates võitja saatuse. Võistelda võivad kõik gümnaasiumi korvpallurid — on vaja vaid Kaarel Väeri (11A klass) poole pöörduda üritusele eelneval nädalal ning oletegi kolmeste snaiprite nimekirjas!

3. Pealtpanemisvõistlus — toimub Tähtede Mängu poolajal. Igal osavõtjal on 3 katset, millest arvesse lähevad 2 parimat. Pealtpanijaid hindab punktidega ühest kümneni väärikas žürii. Osavõtt on samuti vabatahtlik!

Nii korraldajad kui osalejad ootavad täismaja publikut saali, sest see show — ja meelelahutuslik korvpall on tõesti vaatamist väärt!

Korraldajate nimel,
Kaarel Väer

KOOLI MOOD 2006

Laupäeval, 1. aprillil toimus Kuressaare Kultuurikes­kuses Saare maakonna noorte moe- ja kunstiloome konkurss School Fashion Show 2006. Tegemist oli juba neljandat korda toimuva sündmusega ning aasta­tega on konkuesi tase väga palju tõusnud.

Meie kooli õpilased esinesid väga edukalt. Nooremas vanuseastmes võitis II koha Teele Koel 7B ning III koha Janika Hiuväin 7B.
Vanemas vanuseastmes saavutasid I koha 11a klassi autorid Reet Priske, Marili Pärtel, Krista Tiit ja Kristiina Murulaid. II koha pälvis Sille Sarapuu 12A klassist. Parima naismodelli tiitli vanemas vanuseastmes sai Karin Õun 12A klassist ja konkursi parim meesmodell oli Mikko Laugen 12B.

Täname osalenuid ilusa esinemise eest ning soovime parimaid ideid ja mõttelendu järgmiseks aastaks.
Huvijuhid

ÕPILASESINDUSE KÜLALISED

Reedel käisid meie õpilasesindusel külas Paikuse Põhikooli õpilasomavalitsuse liikmed. Kuna meie külastasime neid oktoobrikuus, siis nüüd tegid nemad meile vastuvisiidi.

Käisime koos Linnust külastamas ning pidasime maha ühe korraliku bowlingumatši, mille meie esindus napilt-napilt võitis. Paikuse omad võtsid osa ka meie tundidest ja õhtul sõime koos Krista ja Reeda poolt valmistatud salatit ja küpsisetorti.
Mareti poolt oli külalistele esitlemiseks tehtud efektne pilsishow. Lõbusas meeleolus mängiti kooli peal orienteerumist, vahetati koolimuljeid ja jagati kingitusi. Paikuse Põhikoolist on kujunenud meile tore koostööpartner ja loodame, et meie soojad suhted jätkuvad ka edaspidi.
Reet ja Krista

ÕPILASESINDUS ANNAB TEADA

Kui Sul on meie kooli, õpetajate või kaaslastega prob­leeme või muresid, siis oleme paigaldanud esimesele korrusele MUREPOSTKASTI, kuhu ootame nii õpilaste kui ka õpetajate kirju ja ettepanekuid.

VEAPARANDUS!

III veerandi tulemustes oli eelmises infolehes viga:
8B klassi õpilane Britta Virves õpib ainult viitele.
Autahvlile ei saanud 5A klassist mitte Rasmus, vaid Eva-Maria Vaher ja 5B klassist mitte Karl-Artur, vaid Karl-August Roost!