SÜG-Press

13. märts 2006

Number 124

Sel nädalal,
13.-19. märts

E, 13.03               9. klasside referaatide äraandmise tähtaeg
                  9.50     tänuhommik
                10.45    kl. vanemate koosolek 5.-12. kl
                14.00    maakonna kultuuripäevade eelvoor Kultuurikeskuses
T, 14.03  11.00   sihtasutuse juhatuse laiendatud koosolek remondi küsimustes
                16.00    õpilasesinduse koosolek
K, 15.03  14.00   direktsiooni koosolek (109)
                15.00    tehnikanõukogu koosolek
                16.00    III veerandi hinded on välja pandud
N, 16.03  15.50   õppenõukogu (138)
                 17.30    “Miss Graatsia” kohustusliku kava õpetamine võimlas
R, 17.03                NB! toimuvad kõik tunniplaanis ettenähtud tunnid
                    8.10    Känguru võistlus (201, 210, 138)
L-E, 18.-20.03     Saaremaa miniteatripäevad
--------------------------------------------------------------
18.-26.03             VAHEAEG
T, K, 21.-22.03   õpetajate koolituspäevad

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

T, 14.03  I. Vahter      Kobras Saaremaal
K, 15.03  R. Ilves       Teatrifestival
N, 16.03                      Direktsiooni info
T, 28.03  L. Tubi        Tunnikontroll

Vigade parandus

Algklasside matemaatikaolümpiaadil saavutas
3. klasside arvestustes I koha Maria Aarnis
3b klassist, mitte Hanna Tuus nagu eelmises SÜG-Pressis märgitud.

Koolitustel

V. Aro, K. Aro         10.-11.03      Viie kooli konverents Võrus
I. Peil                      10.-11.03      Viie kooli konverents Võrus
Margit Mägi           14.03             Kriisisituatsioonid lapse elus

Juhtkond tänab

Maie Uustulndi, Ruta Kelti, Margit Mägi, Alli Kallastet ning nende õpilasi väga heade tulemuste eest algklasside aineolümpiaadidel
Irena Sinki, Merje Mardit, Viire Porsi, Marina Mäetalu, Maie Uustulndi, Ruta Kelti, Margit Mägi, Alli Kallastet, Marit Roosi õpilastele väga toreda spordipäeva korraldamise eest Kuressaare Spordihoones ja suusapäeva eest
Õpilasesindust maakonna koolides oma kooli suurepärase tutvustamise eest
Virge Treielit õpilaste väga hea ettevalmistamise eest vabariigi esivõistlusteks
Vauri Prisket, Ülle Mägi, Riina Oeselga, Liina Truud, Elle Tasa, Irena Sinki ja Merje Mardit eelkooli lapsevanematele ja lastele väga toreda kontserdi korraldamise eest
Aime Metsmaad suusapäeva läbiviimise eest
Elle Tasa ja Liis Ojasaart õpilaste väga hea ettevalmistamise eest 5. ja 6. kl inglise keele olümpiaadiks
Anne Teigamäge õpilaste hea ettevalmistamise eest üleriigiliseks keemiaolümpiaadiks
Mari Ausmeest õpilaste väga hea ette-valmistamise eest A. Mattiiseni konkursiks

KOOLIVORMI TELLIMINE

Algab algklasside koolivormi tellimine uueks õppeaastaks.
Pikeepluusi saab tellida kasvule 116, 128, 140, 152, 164 cm. Värvideks sinine, tumesinine, tumeroheline. Hind 123 kr.
Fliisjaki tellimisel arvestada samuti lapse pikkust: 120,130, 140,150, 160 ja 170 cm. Hind 236 kr.
Koos koolivormiga tellitakse kooli logo (12 kr.)

Tellimiseks palun tulla kooli kantseleisse (kab. 110) tööpäeviti kell 10.00-15.00. Tellimine kestab maikuu lõpuni. Raha võib maksta sularahas kohapeal või enne tellimist ülekandega (SÜG Sihtasutus 10220016710015, selgitus: koolivorm).
Tellimisel palun ülekande väljavõte kaasa võtta.
Koolivormi saab kätte augusti lõpus enne kooliaasta algust.
Stella Hommik

Põhikooli lõpueksamite ja 11. klassi eksamite valikust 2006. aasta kevadel

9. klassi lõpueksameid on 3, kusjuures eesti keel ja matemaatika on kohustuslikud kõigile, kolmanda eksami võib aga igaüks ise endale valida. Nüüdseks on valikud tehtud ja need olid sellised: inglise keelt valis 33 õpilast (9a - 18, 9b - 15), ühiskonnaõpetust 21 (9a - 12, 9b - 9), keemiat 7 (kõik 9b klassist), geograafiat 3 (9a - 2, 9b - 1), ajalugu 2 (kummastki klassist 1), füüsikat 2 (samuti kummastki klassist 1). Bioloogia valis vaid 1 õpilane 9a klassist.

11. klassides kõigile ühine ja kohustuslik eksam on kirjandus ja vastavalt klassi erialale kas inglise keel, bioloogia või füüsika. Lisaks on kaks valikeksamit, mis on eelkõige ettevalmistuseks järgmisel aastal toimuvateks riigieksamiteks. Valikeksamist ei ole kellelgi võimalust vabaks saada, muudest eksamitest on see võimalik vastavalt kooli eksamite korraldamise juhendile (vt kooli koduleheküljel õppekava üldosa vastavat lõiku).

11a õpilastest on valinud matemaatika 22 õpilast, geograafia 13 õpilast, eesti keele 17 õpilast, ajaloo 2, saksa keele 4 ja bioloogia 2 õpilast.
11b klassist on valinud matemaatika 21 õpilast, inglise keele 12, geograafia 8, ajaloo 10, saksa keele 3 õpilast ja vene keele 1 õpilane.
11c valikud on: matemaatika  18, inglise keel 9, keemia 9, eesti keel 6 ja geograafia 5 õpilast.
L. Liivamägi

Olümpiaaditulemusi

Maakonna inglise keele olümpiaad
5. klass                      
II Pillerin Arge, 5b      
III Kalle Kiik, 5b         
10. Sigrid Hüüdma, 5a  

6. klass
I-II Mia-Mall Leesi, 6a
4. Mihhail Afanasjev, 6a
5.-6. Karoliine Kallaste, 6a
*****
Üleriigilisel keemiaolümpiaadil saavutas Eva Toom (12b) 11. koha ja Margit Ool (11c) 16. koha.

Sport

Algklasside suusapäeva parimad:

1. klasside tüdrukud
Helina Koppel, 1b (9.49)
Maigret Mõru, 1a (14.18)
Karin Viilup, 1a (16.38)

1. klasside poisid
Aleks Lesk, 1b (6.27)
Taavi Kuuseok, 1a (8.34)
Erik-Juhan Kruusik, 1b (10.20)

2b tüdrukud
Kristin Tisler (10.05)
Maria K. Mölder (11.06)
Kristin Aksalu (11.50)

2b poisid
Johannes Rooso (8.32)
Sander Reimal (8.55)
Taavi Sink (11.27)

3. klasside tüdrukud
Liisa Allik, 3a (7.60)
Laura Kriska, 3a (8.22)
Keidi Õisnurm, 3b (9.00)

3. klasside poisid
Ivar Indrek Himmist, 3b (6.48)
Karl Eik Rebane, 3b (7.42)
Rasmus Uustulnd, 3a (7.56)

4. klasside tüdrukud
Mirell Mägi, 4b (7.39)
Pille-Riin Lember, 4b (7.54)
Gerda Nelis, 4b (7.58)

4. klasside poisid
Taavi Aeg, 4a (6.05)
Karla Kirsch, 4a (6.24)
Tanel Aeg, 4a (6.32)

*****

Poole peale on jõudnud Saaremaa Spordikooli korraldatav maakonna kergejõustiku seeriavõistlus. Ees on veel kolm etappi – kõrgushüpe, teivashüpe ja odavise. Võitjakarika saab iga vanuseklassi kõige mitmekülgsem noor. Senised parimad tulemused:
T – D vanuseklass
Pia-Lotta Toom II koht kaugus (3.50)
Kaisa Kaar III 60 m tj (12,75)
T – C vanuseklass
Eliise Hoogand II 60 m (9,18); II kaugus (4.19); I 60 m tj (10,25)
Maarja Merisalu III 60 m (9,31); III 60 m tj (10,57)
Loore Magus I kuulitõuge (9.45)
Karmel Pea III kuulitõuge (9.09)
T – B vanuseklass
Linda Treiel II 60 m (8,74); I kaugus (5.05); I kuulitõuge (12.08); II 60 m tj (9,71)
Helena Vokk II kuulitõuge (10.04)
T – A vanuseklass
Kadri Pulk II 60 m (8,71); I kaugus (4.65); III kuulitõuge (9.99); I 60 m tj (9,47)
T – juuniorid
Kerli Saar II 60 m (8,63); I kaugus (4.70)
Ann Randmäe II kuulitõuge (8.58); II 60 m tj (11,48)
Liis Suluste III kuulitõuge (8.41); III 60 m tj (11,75)
P – D vanuseklass
Martin Janson I 60 m (9,52); I kaugus (4.10); II 60 m tj (11,02)
Janos Aedmäe III 60 m (9,78); III kaugus (3.90); III 60 m tj (11,12)
P – C vanuseklass
Kert Siiner II 60 m (8,94); II kuulitõuge (9.87)
P – B vanuseklass
Priit Järveots I 60 m (7,88); I kuulitõuge (12.35); II 60 m tj (9,12)
Kunnar Kokk III kaugus (5.20)
Karel Reisko III 60 m (8,06)
Mihkel Lember III kuulitõuge (10.52)
P – A vanuseklass
Sander Sooäär I 60 m (7,59); II kaugus (5.98); II 60 m tj (8,77)
P – Juuniorid
Herkki Leemet I kaugus (6.05); II kuulitõuge (11.28); II 60 m tj (9,38)
Andri Põrk I 60 m (7,48)
Timo Müür III 60 m (7,71); III kaugus (5.86)
Erik Vaska III 60 m tj (9,39)
Virge Treiel

Ringitades ringides

Kreedo

Koht, kus meie kooli gümnasistid ja ka mõningad nooremad kisakõrid oma lauluhimu rahuldada saavad, on segakoor “Kreedo”. Tädikene, kes meid juhendades oma närve rikub, on ARMASKALLIS Mari Ausmees. Tema käe all on “Kreedo” juba 27 aastat tegutsenud ja erinevatel konkurssidel ning laulupidudel end väga heast küljest näidanud. See kõik on saavutatud tänu Marile – loomulikult kuulub meie ridadesse ka Riina Oeselg – ja neile, kes oma vabast ajast SÜGi aula põrandat nühivad. Seda teevad kõik Kreedokad igal esmaspäeval ja kolmapäeval aulas või kuskil mujal hulkudes kell 19.30–20.30. Siis tormatakse muidugi kähku koju, kus tublimad laulmist harjutama hakkavad. OK . . . tegelikult see päris nii ikka ei ole, kuid proovis anname raudselt endast kõik, et laul hästi kõlaks.

Vahepeal mainiks ära ka koorivanema, kelleks on Mikk Saarela. Et kui keegi pugeda tahab, siis just nimelt temale. Neid, kes seda teha võiksid, on kahjuks liiga vähe . . . Mikk on kurb. Seda just selle pärast, mida Mari mulle rääkis. See kõlas umbes nii: “Palun ole hea laps ja maini, et gümnasistid on mures, kuna kümnendast klassist on liiga väike järelkasv.” Kahjuks tuleb tõdeda, et just nii see on. Selle peaksid endale südamele panema praegused ja ka järgnevad kümnendikud, kellest paljud väga hästi laulda oskavad.

Nüüd kõige parem osa. Kindlasti tekib küsimus, et kas “Kreedos” mingisugust nänni ka saab. Ikka saab... kui sa laagris tubli oled ja vanematel ennast käsutada lased, saad kleepekaJ. Mõelda vaid, kui lahe see on. Võib ju tõdeda, et kui sul vähegi lauluhäält on, siis pead sa “Kreedosse” tulema, sest see on koht, kus sind armastatakse ja oodatakse!
Mikko Laugen

ÕNNITLEME!

Naistepäeval, 8. märtsil toimus maakonna abiturientide ball, kus valiti Miss ja Mister Abituurium 2006.
Õnnitleme Liis Sulustet, kes pälvis missitiitli.

Täname kõiki osalejaid, klassijuhatajaid, teisi kandidaate ja Erlet 12b klassist, kelle õlul lasus
kogu õhtu juhtimise raskus.
Huvijuhid

Suluseisust tsenderduseni ehk naised jalgpalliväljakul

Märtsikuus saab pool aastat sellest, kui FC Kuressaare jalgpalliklubi kutsus üles naisi, neidusid ja tüdrukuid mängima jalgpalli. Kindlasti võib öelda, et tegemist oli “vettehüppamisega täiesti tundmatus kohas”. Ei olnud ettekujutust, kui palju on õrnema soo poolel jalgpallihuvilisi, eriti neid, kel endal soov seda toredat mängu mängida.

Treeneri sõnul oli esialgne pilt muljetavaldav – ei uskunud, et tüdrukud niimoodi võivad jalgpalli mängida. Oli mitu neidu, kel pallimäng päris “jala sees”. Kokku tuli esialgu ca 30 neidu-tüdrukut. See oli tore saavutus ja näitas, et asjast võib asja saada.

Eks see naiste jalgpall tekitas nii mõneski eelarvamusi ning arvati, et küll see seltskond laiali läheb, kuid ei - see jääb! Aasta-kahe pärast on tegemist igati korraliku võistkonnaga, kel pole midagi häbeneda, vastupidi! Poole aastaga on tüdrukud treeneri sõnul märgatavalt arenenud ning ka esimene turniirikogemus on seljataga. Oma ametliku debüüdi tegi FC Kuressaare võistkond Põlvas toimunud Lootos Cup’il. G-16 vanuseklassis saavutati üheksa võistkonna seas alguse kohta väga hea seitsmes koht. Väljakumängijatest langes põhirõhk viiele mängijale: Katri Hoogand, Liisi Salong, Maarjan Rand, Triin Juulik ja Anna Põld.

Nüüd aga valmistutakse veelgi innukamalt järgmiseks turniiriks, mis toimub märtsi lõpus. Kevadel algavatel Eesti meistrivõistlustel paneb FC Kuressaare välja naiskonna, mis hakkab mängima esiliigas.

Tütarlapsi, kellel sooviks triblada nagu Beckham, leidub ka meie koolis. Neidude koondisesse kuuluvad Ingel-Maria Lall, Anna-Rebeca Lall, Anna Põld, Jaanika Põld.

Kõigil, kel tekkis huvi ja soov liituda, võtke ühendust Margus Kuusega telefonil 5669 6369.
Artikli kirjutamisel kasutasime infot FC Kuressaare kodulehelt ja Margus Kuuse abi.
Anna Põld ja Anna Kõuts

Kooli mood 2006

9. märtsi pärastlõunal toimus järgekordne koolimoe võistlus meie koolis, mis on eelvooruks maakonna noorte kunsti- ja moeloomekonkursile School Fashion Show. Demonstreeriti 22  kollektsiooni 5.-12. klassini. Noori hindas žürii koosseisus Heli Jalakas (maakonna konkursi korraldaja), Anton Teras (kooli hoolekogu esimees), Viljar Aro, Anne Tootmaa (kunstnik), Kaie Rõõm-Laanet (raadio Kadi direktor), Arne Loorpuu, Ülle Mägi, Triinu Tootmaa 12a, Liis Suluste 12b ja Kertu Hiet 10a.

Lõppvooru pääsejad selguvad pärast kõiki eelvoore peale vaheaega. Meie kooli vooru Grand Prix’ võitis 9b klass kollektiivse loominguga “Welcome to Japään”.

I koht - 10a Kertu Hiet, Fleur de Lys
II koht - 11b Maarja Siim, Ship Shape
III koht - 7b Õnne Täht, Šahh-Matt

Täname kõiki moeloojaid ja modelle
toreda võistluse eest!
Huvijuhid

Saaremaa Miniteatripäevad
Ajakava

LAUPÄEV, 18. märts

12.40 AVAMINE
14.00 Keila Gümnaasium - “Kaheksa armastavat naist”
15.10 Kreisis - “Meeste meemarjakesed”
15.45 Jüri Vaba Valik - omal. “Tuhka Tauri”
16.50 SÜG Krevera - kompositsioon “Üks lugu – täitsa tavaline”
17.45 SÜG Kreisis  - “Ja unelm jahtub”
18.15 Orissaare Gümnaasium - E. B. White “Oivalised koivalised”
19.20 Tallinna 32. Kk Tunderakk - W. Shakespeare’i ainetel “Valentinipäev"
21.30 PIDU ansambliga Lehmakommionud

PÜHAPÄEV, 19. märts

09.30 Hommikuüllatus
10.30. Lasnamäe “Et” - T. Pratchett/U. Vadi “Kuidas Mort Surma juures õpipoisiks käis”
11.30 KG - Teet Kallase ainetel “Üheksas”
12.15 Tartu Descartes’ i Napoleon - R. Thomas “Kaheksa naist”
13.15 Rakvere TA  - P. Reiseri ainetel “Tosinakesi”
15.00 Tallinna Teatristuudio IMPRO - omal. “Filter”
15.40 Tallinna 32. Kk Tunderakk - A. Tšehhov “Kirsiaed”
16.25 KutiMuti stuudio - T. M. Hiller “Ellujäämismäng”
17.30. Jõgeva G. Liblikapüüdja - A. Puškin “Kivist külaline”
20.00 KABAREE
22.15 LUSTIPIDU

ESMASPÄEV, 20. märts

10.00 Paide ÜG - M. Mändmaa “Miks konnad krooksuvad”
10.50 Pelgulinna Teatriviirus - S. Henno/K. Paap “Minu esimene arest”
13.00 LÕPETAMINE

Muusikaelamused Jõgevalt

10.-12. märtsini toimusid Jõgeval 10. korda Alo Mattiiseni muusikapäevad. Kui Varsakabi ja Mari Ausmees on konkursil osalenud kõik 10 aastat, siis meil avanes see võimalus alles esimest korda.

Väärikamaid osalejaid autasustati korraldajate poolt eripreemiaga, mille pälvisid Mari Ausmees ja Thea Paluoja, kes ainsate juhendajatena on konkursil käinud kõik need 10 aastat.

Meie kooli esindas juubelikonkursil lisaks Varsakabjale 4. kl poisteansambel “Hundinuiad”, kes oma vanuseastmes saavutas I koha. Konkursi Grand Prix’ viis koju Türi meesansambel. Kuna tegu oli juubelikonkursiga, siis ootasid osalisi mitmed üllatused. Esimesel päeval toimus seniste Grand Prix’de kontsert, õhtul saime nautida Tallinna Linnateatri etendust “Eesti teatri laulud”. Teisel õhtul aga tuli Viljandi noorteorkestri ja neidude koori esituses ettekandele K. Jenkinsi “Adiemus”. Õhtul tantsisid noored ansambli The Tuberculoited saatel.

Täname kõiki korraldajaid suurepäraste elamuste eest, KG huvikooli Inspira toredaid õpetajaid ja õpilasi meeldiva seltskonna eest ning parimad õnnesoovid Marile ja “Hundinuiadele”.
Huvijuhid

Kaks päeva Võrumaal

Reede varahommikul startis Kuressaarest mandri poole pisike punane buss, milles istusid SÜGi ning KG õpilased ja õpetajad. Sõit läks üle jää ja läbi mitme linna Eesti teise otsa välja. Võrus said kokku neli kooli: Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Tartu Descartes’i Lütseum, Saaremaa Ühisgümnaasium ja Kuressaare Gümnaasium. Toimus kaheksas Eesti koolide ühiskonverents “Uuriv õppimine”.

Kahe päeva kestel esitasid-kuulasid osalejad 11 põnevat ettekannet. Meie koolist esinesid konverentsil ettekannetega õpilased Kaisa Papp (7A) ja Merle Tuuling (12B) ning õpetajad Kristi ja Viljar Aro. Ettekannete kuulamisele lisaks tutvuti lähemalt ka Võru- ja Setumaaga. Külastati Võru uut spordihoonet, Piusa liivakivikoopaid, Obinitsa Setu Muuseumi ning Võru Instituuti. Tore ettevõtmine oli!
Indrek Peil

Sporditeated

  1. Kolmapäeval, 15. märtsil kell 12.00 toimuvad Karujärvel maakonna suusavõistlused. Väljasõit kell 10.30 kooli eest.
  2. Neljapäeval, 16. märtsil kell 10.00 toimuvad Kuressaare Spordihoones maakonna põhikoolide korvpallivõistlused tütarlastele.